تمام مصوبات ستاد ملی کرونا وپروتکل‌های ابلاغی از سوی بخش ستادی قوه قضاییه در خصوص کرونا در دادگستری استان البرز اجرایی شدند .
۰۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۹
۰
داراب خانی در جلسه ستاد کرونا استان:طرح جامع پیشگیری و مقابله با جرائم و تخلفات مربوط با کرونا با هشتاد برنامه عملیاتی که توسط٢٠دستگاه اجرایی بایستی اجرا و نظارت گردد در اسفند١٣٩٨توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان؛ طراحی، تدوین و ابلاغ گردید ,گزارشات ماهیانه از دستگاه‌ها اخذ مراتب در ستاد استان سیاست گذاری میشود. دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان به همه دستگاه‌ها متذکر میگردد پروتکل‌های ابلاغی رعایت شود هرگونه اقدام در راستای تهدید علیه بهداشت عمومی رصد و با متجاوزین به حقوق دیگران بدون اغماض برخورد میشود، معاون قضایی دادگستری اشاره کرد، افراد سودجویی بهر شکل مبادرت به تبلیغ دارو یا مواد ضدعفونی که مورد تایید وزارت بهداشت نباشند تحت تعقیب قرار میگیرند دبیر حفظ حقوق شهروندی استان به نظارت صحیح بر اجرای بخشنامه‌ها و پروتکل‌ها راجع به زندان‌های استان اشاره و افزود دستورات و امریه‌های رئیس کل محترم در استان مبتنی بر اجرای سیاست‌ها و راهبرده‌های ریاست محترم قوه قضاییه در برنامه‌های آبابلاغي در حوزه كاهش جمعيت كيفري زندان است.
تمام مصوبات ستاد ملی کرونا وپروتکل‌های ابلاغی از سوی بخش ستادی قوه قضاییه در خصوص کرونا در دادگستری استان البرز اجرایی شدند .
داراب خانی در جلسه ستاد کرونا استان:طرح جامع پیشگیری و مقابله با جرائم و تخلفات مربوط با کرونا با هشتاد برنامه عملیاتی که توسط٢٠دستگاه اجرایی بایستی اجرا و نظارت گردد در اسفند١٣٩٨توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان؛ طراحی، تدوین و ابلاغ گردید ,گزارشات ماهیانه از دستگاه‌ها اخذ مراتب در ستاد استان سیاست گذاری میشود. دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان به همه دستگاه‌ها متذکر میگردد پروتکل‌های ابلاغی رعایت شود هرگونه اقدام در راستای تهدید علیه بهداشت عمومی رصد و با متجاوزین به حقوق دیگران بدون اغماض برخورد میشود، معاون قضایی دادگستری اشاره کرد، افراد سودجویی بهر شکل مبادرت به تبلیغ دارو یا مواد ضدعفونی که مورد تایید وزارت بهداشت نباشند تحت تعقیب قرار میگیرند دبیر حفظ حقوق شهروندی استان به نظارت صحیح بر اجرای بخشنامه‌ها و پروتکل‌ها راجع به زندان‌های استان اشاره و افزود دستورات و امریه‌های رئیس کل محترم در استان مبتنی بر اجرای سیاست‌ها و راهبرده‌های ریاست محترم قوه قضاییه در برنامه‌های آبابلاغي در حوزه كاهش جمعيت كيفري زندان است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید