روز گذشته، شورای مجوز پروانه ساخت، اسامی فیلم‌نامه‌هایی را که مجوز تولیدشان صادر شده است، اعلام کرد. در این بین، نام یکی از کارگردان‌ها، حواشی زیادی ایجاد کرد.
۰۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۵
۰
بیشتر کاربران فضای مجازی با نام محمدامین کریم‌پور، به دلیل تولید ویدئوهای کمدی که بعضا با رقص همراه است، آشنا هستند.

اصطلاحا او یکی از شاخ‌های اینستاگرام است که حالا توانسته مجوز کارگردانی دریافت کند و از آن‌جایی که دریافت این مجوز شرایط خاصی دارد، بسیاری از فعالان حوزه سینما و رسانه نسبت به این اتفاق انتقاداتی را مطرح کردند.

برای آگاهی از جزئیات این مساله با محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

آقای کریم‌پور چگونه مجوز کارگردانی دریافت کرده‌است؟

همانطور که تا به‌ امروز بقیه کارگردانان مجوز ساخت دریافت کرده‌اند.

یعنی تمام شرایط لازم را داشته؟

ایشان کارشناسی ارشد سینما دارد. ۴ نمونه فیلم کوتاه به شورا ارائه داده تسن که هفت نفر از اعضای شورا به آن رای مثبت داده‌اند.

هفت نفر بوده‌اند؟ آقای نبوی گفتند مدتی است به شورا نمی‌آیند؛ درست است؟

آقای نبوی کلا یک جلسه به شورا آمده است. ببینید! یک کارگردان متقاضی دریافت مجوز از شورا شده است. شورای هم با اکثریت قاطع آرا، کار وی را قبول کرده است.

آیا حواشی مربوط به فعالیت کریم‌پور در اینستاگرام تاثیری در نظر شورا نداشته است؟

خودم دیشب فهمیدم او در اینستاگرام هم فعال است! من اطلاع نداشتم اصلا ایشان چه کسی است. من امروز صبح صفحه ایشان در اینستاگرام را دیدم چون اصولا ما به این مسائل کاری نداریم.

منظورتان این است استعلام درباره فرد وظیفه شورا نیست؛ بله؟

چنین وظیفه‌ای نداریم. اگر کسی مجرم باشد، حراست به ما اعلام می‌کند. او منع قانونی نداشته است.

آیا امکان دارد این حواشی در نظر شورا تاثیر بگذارد؟

خیر! جرمی واقع نشده است.

به هرحال برخی از فیلمسازان حواشی خاصی دارند؛ یک نفر هم اهل رقص باشد؛ ایرادی ندارد؟!

شاید اینی که شما می‌گویید، تهمت باشد.

ویدئوهایش به وفور در مجازی منتشر شده است. ندیده‌اید؟!

من که چیزی ندیده‌ام.

 روز گذشته، شورای مجوز پروانه ساخت، اسامی فیلم‌نامه‌هایی را که مجوز تولیدشان صادر شده است، اعلام کرد. در این بین، نام یکی از کارگردان‌ها، حواشی زیادی ایجاد کرد.
بیشتر کاربران فضای مجازی با نام محمدامین کریم‌پور، به دلیل تولید ویدئوهای کمدی که بعضا با رقص همراه است، آشنا هستند.

اصطلاحا او یکی از شاخ‌های اینستاگرام است که حالا توانسته مجوز کارگردانی دریافت کند و از آن‌جایی که دریافت این مجوز شرایط خاصی دارد، بسیاری از فعالان حوزه سینما و رسانه نسبت به این اتفاق انتقاداتی را مطرح کردند.

برای آگاهی از جزئیات این مساله با محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

آقای کریم‌پور چگونه مجوز کارگردانی دریافت کرده‌است؟

همانطور که تا به‌ امروز بقیه کارگردانان مجوز ساخت دریافت کرده‌اند.

یعنی تمام شرایط لازم را داشته؟

ایشان کارشناسی ارشد سینما دارد. ۴ نمونه فیلم کوتاه به شورا ارائه داده تسن که هفت نفر از اعضای شورا به آن رای مثبت داده‌اند.

هفت نفر بوده‌اند؟ آقای نبوی گفتند مدتی است به شورا نمی‌آیند؛ درست است؟

آقای نبوی کلا یک جلسه به شورا آمده است. ببینید! یک کارگردان متقاضی دریافت مجوز از شورا شده است. شورای هم با اکثریت قاطع آرا، کار وی را قبول کرده است.

آیا حواشی مربوط به فعالیت کریم‌پور در اینستاگرام تاثیری در نظر شورا نداشته است؟

خودم دیشب فهمیدم او در اینستاگرام هم فعال است! من اطلاع نداشتم اصلا ایشان چه کسی است. من امروز صبح صفحه ایشان در اینستاگرام را دیدم چون اصولا ما به این مسائل کاری نداریم.

منظورتان این است استعلام درباره فرد وظیفه شورا نیست؛ بله؟

چنین وظیفه‌ای نداریم. اگر کسی مجرم باشد، حراست به ما اعلام می‌کند. او منع قانونی نداشته است.

آیا امکان دارد این حواشی در نظر شورا تاثیر بگذارد؟

خیر! جرمی واقع نشده است.

به هرحال برخی از فیلمسازان حواشی خاصی دارند؛ یک نفر هم اهل رقص باشد؛ ایرادی ندارد؟!

شاید اینی که شما می‌گویید، تهمت باشد.

ویدئوهایش به وفور در مجازی منتشر شده است. ندیده‌اید؟!

من که چیزی ندیده‌ام.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید