رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت: هر کیلوگرم مرغ در واحد‌های صنفی ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه می‌شود که بالاتر از نرخ مصوب است.
۰۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۹
۰

مهدی یوسف خانی اظهار کرد: به دلیل اینکه یک فاصله‌ی بین جوجه ریزی افتاد، عرضه مرغ از سوی مرغداران کم شده و قیمت‌ها افزایش یافته است.

رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ درب مرغداری ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان، کشتارگاه ۱۸ هزار تومان و درب واحد‌های خرده فروشی با قیمت ۱۹ هزار ۲۰۰ تومان عرضه می‌شود.

وی گفت: واحد‌های صنفی به دلیل اینکه مرغ را گران می‌خرند با اعمال سود مصوب ۱۰ درصدی، قیمت از نرخ ستاد تنظیم بازار بیشتر می‌شود و در برخی مواقع به ناحق جریمه نیز می‌شوند.

یوسف خانی درباره عرضه با قیمت ارزان‌تر در برخی واحد‌های صنفی بیان کرد: برخی از این واحدها، کشتار کننده است به همین دلیل با قیمت عمده مرغ را عرضه می‌کنند البته برخی از واحد‌های بدون پروانه نیز هستند که به اسم عرضه ارزان، کم فروشی می‌کنند.

رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه طی یک هفته اخیر هر کیلوگرم مرغ ۱۳۰۰ تومان افزایش یافته است، تصریح کرد: تا یک هفته آینده بازار به همین منوال است و قیمت کاهش نخواهد یافت و از ۱۵ مردادماه می‌توان انتظار کاهش قیمت داشت.

یوسف خانی درباره قیمت مشتقات مرغ گفت: هر کیلوگرم ران مرغ با قیمت ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان، سینه ۲۸ هزار تومان، فیله ۴۰ هزار تومان و کتف و بال با قیمت ۲۲ هزار تومان عرضه می‌شود.

منبع: میزان
رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت: هر کیلوگرم مرغ در واحد‌های صنفی ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه می‌شود که بالاتر از نرخ مصوب است.

مهدی یوسف خانی اظهار کرد: به دلیل اینکه یک فاصله‌ی بین جوجه ریزی افتاد، عرضه مرغ از سوی مرغداران کم شده و قیمت‌ها افزایش یافته است.

رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ درب مرغداری ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان، کشتارگاه ۱۸ هزار تومان و درب واحد‌های خرده فروشی با قیمت ۱۹ هزار ۲۰۰ تومان عرضه می‌شود.

وی گفت: واحد‌های صنفی به دلیل اینکه مرغ را گران می‌خرند با اعمال سود مصوب ۱۰ درصدی، قیمت از نرخ ستاد تنظیم بازار بیشتر می‌شود و در برخی مواقع به ناحق جریمه نیز می‌شوند.

یوسف خانی درباره عرضه با قیمت ارزان‌تر در برخی واحد‌های صنفی بیان کرد: برخی از این واحدها، کشتار کننده است به همین دلیل با قیمت عمده مرغ را عرضه می‌کنند البته برخی از واحد‌های بدون پروانه نیز هستند که به اسم عرضه ارزان، کم فروشی می‌کنند.

رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه طی یک هفته اخیر هر کیلوگرم مرغ ۱۳۰۰ تومان افزایش یافته است، تصریح کرد: تا یک هفته آینده بازار به همین منوال است و قیمت کاهش نخواهد یافت و از ۱۵ مردادماه می‌توان انتظار کاهش قیمت داشت.

یوسف خانی درباره قیمت مشتقات مرغ گفت: هر کیلوگرم ران مرغ با قیمت ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان، سینه ۲۸ هزار تومان، فیله ۴۰ هزار تومان و کتف و بال با قیمت ۲۲ هزار تومان عرضه می‌شود.

منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید