زمین لرزه ۳.۷ ریشتری شهر کوهستک در میناب را لرزاند.
۰۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۲
۰
زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۷ ساعت ۲۲ و ۱۷ دقیقه شهر کوهستک در شهرستان میناب را لرزاند. این زمین لرزه در عمق ۱۸ کیلومتری زمین رخ داد.

این زمین لرزه در شهرستان‌های بندرعباس، جزیره قشم و سیریک هم احساس شد. شدت زلزله به دلیل عمق زیاد بگونه‌ای نبود که موجب حراس و دلهره در میان مردم شود.

گزارش های میدانی حاکی از آن است که این زمین لرزه خسارت جانی و مالی در پی نداشت.
زمین لرزه ۳.۷ ریشتری شهر کوهستک در میناب را لرزاند.
زمین لرزه‌ای به قدرت ۳.۷ ساعت ۲۲ و ۱۷ دقیقه شهر کوهستک در شهرستان میناب را لرزاند. این زمین لرزه در عمق ۱۸ کیلومتری زمین رخ داد.

این زمین لرزه در شهرستان‌های بندرعباس، جزیره قشم و سیریک هم احساس شد. شدت زلزله به دلیل عمق زیاد بگونه‌ای نبود که موجب حراس و دلهره در میان مردم شود.

گزارش های میدانی حاکی از آن است که این زمین لرزه خسارت جانی و مالی در پی نداشت.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید