امیر آقایی در برنامه فریدون جیرانی، از حامد بهداد به عنوان یاغی سینما و محمدرضا گلزار را سوپر استار سینما ایران یاد کرد.
۰۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۵
۰

به گزارش پارسینه؛ امیر آقایی در برنامه فریدون جیرانی، از حامد بهداد به عنوان یاغی سینما و محمدرضا گلزار را سوپر استار سینما ایران یاد کرد.

 

امیر آقایی در برنامه فریدون جیرانی، از حامد بهداد به عنوان یاغی سینما و محمدرضا گلزار را سوپر استار سینما ایران یاد کرد.

به گزارش پارسینه؛ امیر آقایی در برنامه فریدون جیرانی، از حامد بهداد به عنوان یاغی سینما و محمدرضا گلزار را سوپر استار سینما ایران یاد کرد.