یوفا تاریخ برگزاری مراحل مقدماتی لیگ اروپا در فصل جاری را منتشر کرد.
۰۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۷
۰
با توجه به اینکه رقابت‌های فصل جاری لیگ اروپا، دیرتر از زمان مقرر شده به پایان خواهد رسید، دیدار‌های مقدماتی به صورت تک‌حذفی برگزار خواهند شد.

مطابق برنامه یوفا، مرحله مقدماتی ۲۰ آگوست (۳۰ مرداد)، مرحله نخست انتخابی ۲۷ آگوست (۶ شهریور)، مرحله دوم انتخابی ۱۷ سپتامبر (۲۷ شهریور)، مرحله سوم انتخابی ۲۴ سپتامبر (۳ مهر) و پلی‌آف اول اکتبر (۱۰ مهر) برگزار خواهد شد.

دیدار‌های گروهی این رقابت‌ها نیز ۲۲ و ۲۹ اکتبر (۱ و ۸ آبان)، ۵ و ۲۶ نوامبر (۱۵ آبان و ۶ آذر)، ۳ و ۱۰ دسامبر (۱۳ و ۲۰ آذر) برگزار خواهند شد.
منبع: میزان
یوفا تاریخ برگزاری مراحل مقدماتی لیگ اروپا در فصل جاری را منتشر کرد.
با توجه به اینکه رقابت‌های فصل جاری لیگ اروپا، دیرتر از زمان مقرر شده به پایان خواهد رسید، دیدار‌های مقدماتی به صورت تک‌حذفی برگزار خواهند شد.

مطابق برنامه یوفا، مرحله مقدماتی ۲۰ آگوست (۳۰ مرداد)، مرحله نخست انتخابی ۲۷ آگوست (۶ شهریور)، مرحله دوم انتخابی ۱۷ سپتامبر (۲۷ شهریور)، مرحله سوم انتخابی ۲۴ سپتامبر (۳ مهر) و پلی‌آف اول اکتبر (۱۰ مهر) برگزار خواهد شد.

دیدار‌های گروهی این رقابت‌ها نیز ۲۲ و ۲۹ اکتبر (۱ و ۸ آبان)، ۵ و ۲۶ نوامبر (۱۵ آبان و ۶ آذر)، ۳ و ۱۰ دسامبر (۱۳ و ۲۰ آذر) برگزار خواهند شد.
منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید