دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین‌الملل گفت: توسعه ارتباطات ایران و روسیه بویژه در عرصه پارلمانی نقش مؤثری در افزایش سطح تعاملات و کمک به اجرایی شدن کلیه توافقات فی‌مابین دارد.
۰۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶
۰
«لوان جاگاریان» سفیر روسیه در تهران با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی و مدیرکل بین‌الملل دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار به مناسبات راهبردی و مهم جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه اشاره کرد و گفت: توسعه ارتباطات دو کشور بویژه در عرصه پارلمانی نقش مؤثری در افزایش سطح تعاملات و کمک به اجرایی شدن کلیه توافقات فیمابین دارد.

سفیر روسیه در تهران نیز در این دیدار از آمادگی نمایندگان مجالس دوما و شورای فدراسیون روسیه برای توسعه ارتباط با همتایان ایرانی خود در مجلس شورای اسلامی در دوره جدید خبر داد و افزود: تعامل بخش‌های مختلف مجالس دوکشور اعم از کمیسیون‌ها و گروه‌های دوستی - پارلمانی، در ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی دو کشور برای توسعه مناسبات دوجانبه و پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های مشترک تهران - مسکو در عرصه‌های منطقه‌ای و بین المللی تاثیر بسزایی دارند.

لزوم همکاری بخش‌های بهداشتی و درمانی دوکشور برای مهار کرونا ویروس از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بود.

همچنین دو طرف در این دیدار بر لزوم افزایش رایزنی و مشورت‌های سیاسی و پارلمانی تهران - مسکو تاکید کردند.
دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین‌الملل گفت: توسعه ارتباطات ایران و روسیه بویژه در عرصه پارلمانی نقش مؤثری در افزایش سطح تعاملات و کمک به اجرایی شدن کلیه توافقات فی‌مابین دارد.
«لوان جاگاریان» سفیر روسیه در تهران با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی و مدیرکل بین‌الملل دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار به مناسبات راهبردی و مهم جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه اشاره کرد و گفت: توسعه ارتباطات دو کشور بویژه در عرصه پارلمانی نقش مؤثری در افزایش سطح تعاملات و کمک به اجرایی شدن کلیه توافقات فیمابین دارد.

سفیر روسیه در تهران نیز در این دیدار از آمادگی نمایندگان مجالس دوما و شورای فدراسیون روسیه برای توسعه ارتباط با همتایان ایرانی خود در مجلس شورای اسلامی در دوره جدید خبر داد و افزود: تعامل بخش‌های مختلف مجالس دوکشور اعم از کمیسیون‌ها و گروه‌های دوستی - پارلمانی، در ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی دو کشور برای توسعه مناسبات دوجانبه و پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های مشترک تهران - مسکو در عرصه‌های منطقه‌ای و بین المللی تاثیر بسزایی دارند.

لزوم همکاری بخش‌های بهداشتی و درمانی دوکشور برای مهار کرونا ویروس از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بود.

همچنین دو طرف در این دیدار بر لزوم افزایش رایزنی و مشورت‌های سیاسی و پارلمانی تهران - مسکو تاکید کردند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید