رییس جمهوری پیش از ظهر پنجشنبه در آیین نامه بهره‌برداری از پروژه‌های ملی وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور با بیان اینکه به روش سنتی نمی‌توانیم نیازمندی‌های کشاورزی کشور را تامین کنیم، گفت: الگوهای کشت و متد آبیاری را باید از حالت سنتی به صنعتی برگردانیم.
۰۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۰
۰
رییس جمهوری پیش از ظهر پنجشنبه در آیین نامه بهره‌برداری از پروژه‌های ملی وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور با بیان اینکه به روش سنتی نمی‌توانیم نیازمندی‌های کشاورزی کشور را تامین کنیم، گفت: الگوهای کشت و متد آبیاری را باید از حالت سنتی به صنعتی برگردانیم.