برای رسیدن به هر چیز باید از اعماق قلب و ذهن تان آن را بخواهید. چنین اعتماد درونی موجب استوار بودن شما در مسیر رسیدن به خواسته تان می شود.
۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۲
۰

زمانی که روحیه استوار بودن داشته باشید شاید در مواجهه با موانع و مشکلات پیش روی خود برای رسیدن به خواسته تان ناراحت شوید، اما به هیچ وجه مایوس و ناامید نمی شوید و با اراده ای که از استوار بودن در وجودتان دارید، مشکلات را مدیریت و بر طرف می کنید. در حقیقت شما توان مدیریت و رهبری را بدست می آورید و مانند یک فردی که تنها دنباله رو بقیه باشد نیستید.

با استواری بر ترس های خود غلبه کنید

شرایطی را در نظر بگیرید که در یک بحران اقتصادی شدید در کشور دچار شده اید. همه سرمایه ای را که سال ها پس انداز کرده اید و با هزار امید و آرزو برای آن نقشه ها کشیده اید در مقابل چشمانتان از دستتان می رود. دیگر توان مالی چندانی ندارید. می بینید که ترس و ناامنی همه جا را فرا می گیرد. ترس از نداشتن پول برای تامین مخارج زندگی، ترس از دست دادن همه رویاهایی که برای آینده داشته اید و یا حتی ترس از بین رفتن زندگی تان مثل خوره به جانتان می افتد. بسیاری از کسب و کارها از جمله بانک ها ورشکست می شوند و نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند. به این ترتیب راه نجات از این مخمصه تاریک و وحشتناک چیست؟

همه ما رویای استوار بودن داریم

در کتاب استوار نوشته آنتونی رابینز روانشناس بزرگ و ترجمه دکتر میثم شکری ساز به پاسخ این سوال خواهید رسید. کتاب استوار کتابیست که رزنه های امید را در هر شرایطی به شما نشان می دهد و باعث می شود که با نیروی استوار بودن بر هر مشکلی غلبه کنید.

چطور در زمان های پر آشوب، آرامش را پیدا کنیم؟

معمولا ما انسان ها زمانیکه نتوانیم چیزی را پیش بینی کنیم و به طور ناخودآگاه در شرایطی ناخواسته قرار بگیریم، احساس نا امنی و پریشانی می کنیم. نوعی حس نامطمئن بودن به راهی که در مقابلمان است و قدم های لغزانی که در آن راه برمی داریم. برای یافتن آرامش در چنین شرایطی چون نمی توانید شرایط را پیش بینی کنید باید تنها تمرکز خود را بر روی مدیریت چیزهایی بگذارید که مدیریت شان برایتان امکان پذیر باشد. فراموش نکنید که برای موفق شدن در بازی آینده لازم نیست که حتما بتوانید آینده را پیش بینی کنید. اصلا دنیا آنقدر پیچیده است که نمی توان یک لحظه بعد از آن را تصور کنید. ممکن است هر لحظه اتفاقی بیفتد و کل جهان را متحول کند. بنابراین به جای پیش بینی باید باید چیزهایی را که در اختیار دارید به خوبی مدیریت کنید. مثلا شما مسیر اقتصادی را که در آن هستید را نمی توانید پیش بینی کنید. بازار سهام ممکن است رشد یا سقوط کند. با خواندن کتاب استوار متوجه می شوید که می توانید با مدیریت استراتژی هایی که می توانید به کار بگیرید بازی را ببرید. اینکه فقط تصاویر چیزهایی که دوست دارید و می خواهید بدستشان بیاورید را به دیوار اتاقتان بچسبانید کافی نبوده و نشان دهنده استوار بودن شما نیست. شما باید مهارت هایی را در مدیریت مسیر رسیدن به اهدافتان بیاموزید. مثلا باید بدانید که چه موقع چه کاری شما را به جلو پیش می برد. از چه کسانی می توانید استفاده کنید. چه چیزهایی باعث آسیب می شوند و بسیاری مهارت دیگر. دانستن چنین مهارت هایی زمانی که رقبا در یاس و دلسردی به سر می برند و استوار نیستند، به شما کمک می کند که استوار باشید و بر شرایط سخت حاکم غلبه کنید.

همه ما رویای استوار بودن داریم

هر تصمیمی که با ترس گرفته شود احتمالا اشتباه است

حتما بارها این حس درونی را تجربه کرده اید. زمانی که می دانید یک روال درست است یا همه چیز سر جای خودش است، احساس اطمینان و باور قلبی عمیقی دارید. آنقدر مطمئن هستید که حتیلحظه ای شک و تردید در شما رخنه نمی کند. اما زمانی که از چیزی مطمئن نیباشید یا در مسیری استوار نباشید، ته دلتان به آن روال یقین ندارید؛ سعی می کنید خودتان را گول بزنید ولی اطمینانی در کار نیست. دکتر میثم شکری ساز با ترجمه این کتاب راه هایی را در اختیار شما قرار می دهد که برای کارهایی تلاش کنید که در آن ها به موفقیت برسید. در این کتاب متوجه می شوید که گرفتن تصمیم بر اساس ترس شما را به احتمال بسیار زیادی به سمت اشتباه و شکست سوق می دهد. هر کسی که هستید در هر کجای مسیر زندگی که قرار داشته باشید، مطمئن باشید که همیشه راهی هست.

زندگی رویایی خود را خلق کنید

همه ما به دنبال یک زندگی ایده آل و رویایی هستیم. همه ما فانتزی هایی در زندگی داریم، مانند خریدن یک خانه بزرگ، خرید یک ماشین آخرین سیستم، موفق شدن در مزایده یا بسیاری چیزهای دیگر. شما با خواندن کتاب استوار ترجمه دکتر میثم شکری ساز برنامه و نقشه راهی در اختیار خواهید داشت که به شما نشان می دهد چگونه دانش خود را در راستای رسیدن به اهدافتان بکار ببرید و خواسته هایتان را عملی کنید. در این کتاب یاد می گیرید که استادان مالی چطور خود را برای مقابله با چالش های مسیر آماده می کنند و چطور از آن ها به عنوان فرصت استفاده کرده و سود می برند. بنابراین اگر شما نیز می خواهید همیشه آماده پذیرش چالش ها باشید و فرصت ها را دریابید و مدیریت شان کنید، قطعا با خواندن این کتاب به خواسته خود خواهید رسید.

 

برای رسیدن به هر چیز باید از اعماق قلب و ذهن تان آن را بخواهید. چنین اعتماد درونی موجب استوار بودن شما در مسیر رسیدن به خواسته تان می شود.

زمانی که روحیه استوار بودن داشته باشید شاید در مواجهه با موانع و مشکلات پیش روی خود برای رسیدن به خواسته تان ناراحت شوید، اما به هیچ وجه مایوس و ناامید نمی شوید و با اراده ای که از استوار بودن در وجودتان دارید، مشکلات را مدیریت و بر طرف می کنید. در حقیقت شما توان مدیریت و رهبری را بدست می آورید و مانند یک فردی که تنها دنباله رو بقیه باشد نیستید.

با استواری بر ترس های خود غلبه کنید

شرایطی را در نظر بگیرید که در یک بحران اقتصادی شدید در کشور دچار شده اید. همه سرمایه ای را که سال ها پس انداز کرده اید و با هزار امید و آرزو برای آن نقشه ها کشیده اید در مقابل چشمانتان از دستتان می رود. دیگر توان مالی چندانی ندارید. می بینید که ترس و ناامنی همه جا را فرا می گیرد. ترس از نداشتن پول برای تامین مخارج زندگی، ترس از دست دادن همه رویاهایی که برای آینده داشته اید و یا حتی ترس از بین رفتن زندگی تان مثل خوره به جانتان می افتد. بسیاری از کسب و کارها از جمله بانک ها ورشکست می شوند و نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند. به این ترتیب راه نجات از این مخمصه تاریک و وحشتناک چیست؟

همه ما رویای استوار بودن داریم

در کتاب استوار نوشته آنتونی رابینز روانشناس بزرگ و ترجمه دکتر میثم شکری ساز به پاسخ این سوال خواهید رسید. کتاب استوار کتابیست که رزنه های امید را در هر شرایطی به شما نشان می دهد و باعث می شود که با نیروی استوار بودن بر هر مشکلی غلبه کنید.

چطور در زمان های پر آشوب، آرامش را پیدا کنیم؟

معمولا ما انسان ها زمانیکه نتوانیم چیزی را پیش بینی کنیم و به طور ناخودآگاه در شرایطی ناخواسته قرار بگیریم، احساس نا امنی و پریشانی می کنیم. نوعی حس نامطمئن بودن به راهی که در مقابلمان است و قدم های لغزانی که در آن راه برمی داریم. برای یافتن آرامش در چنین شرایطی چون نمی توانید شرایط را پیش بینی کنید باید تنها تمرکز خود را بر روی مدیریت چیزهایی بگذارید که مدیریت شان برایتان امکان پذیر باشد. فراموش نکنید که برای موفق شدن در بازی آینده لازم نیست که حتما بتوانید آینده را پیش بینی کنید. اصلا دنیا آنقدر پیچیده است که نمی توان یک لحظه بعد از آن را تصور کنید. ممکن است هر لحظه اتفاقی بیفتد و کل جهان را متحول کند. بنابراین به جای پیش بینی باید باید چیزهایی را که در اختیار دارید به خوبی مدیریت کنید. مثلا شما مسیر اقتصادی را که در آن هستید را نمی توانید پیش بینی کنید. بازار سهام ممکن است رشد یا سقوط کند. با خواندن کتاب استوار متوجه می شوید که می توانید با مدیریت استراتژی هایی که می توانید به کار بگیرید بازی را ببرید. اینکه فقط تصاویر چیزهایی که دوست دارید و می خواهید بدستشان بیاورید را به دیوار اتاقتان بچسبانید کافی نبوده و نشان دهنده استوار بودن شما نیست. شما باید مهارت هایی را در مدیریت مسیر رسیدن به اهدافتان بیاموزید. مثلا باید بدانید که چه موقع چه کاری شما را به جلو پیش می برد. از چه کسانی می توانید استفاده کنید. چه چیزهایی باعث آسیب می شوند و بسیاری مهارت دیگر. دانستن چنین مهارت هایی زمانی که رقبا در یاس و دلسردی به سر می برند و استوار نیستند، به شما کمک می کند که استوار باشید و بر شرایط سخت حاکم غلبه کنید.

همه ما رویای استوار بودن داریم

هر تصمیمی که با ترس گرفته شود احتمالا اشتباه است

حتما بارها این حس درونی را تجربه کرده اید. زمانی که می دانید یک روال درست است یا همه چیز سر جای خودش است، احساس اطمینان و باور قلبی عمیقی دارید. آنقدر مطمئن هستید که حتیلحظه ای شک و تردید در شما رخنه نمی کند. اما زمانی که از چیزی مطمئن نیباشید یا در مسیری استوار نباشید، ته دلتان به آن روال یقین ندارید؛ سعی می کنید خودتان را گول بزنید ولی اطمینانی در کار نیست. دکتر میثم شکری ساز با ترجمه این کتاب راه هایی را در اختیار شما قرار می دهد که برای کارهایی تلاش کنید که در آن ها به موفقیت برسید. در این کتاب متوجه می شوید که گرفتن تصمیم بر اساس ترس شما را به احتمال بسیار زیادی به سمت اشتباه و شکست سوق می دهد. هر کسی که هستید در هر کجای مسیر زندگی که قرار داشته باشید، مطمئن باشید که همیشه راهی هست.

زندگی رویایی خود را خلق کنید

همه ما به دنبال یک زندگی ایده آل و رویایی هستیم. همه ما فانتزی هایی در زندگی داریم، مانند خریدن یک خانه بزرگ، خرید یک ماشین آخرین سیستم، موفق شدن در مزایده یا بسیاری چیزهای دیگر. شما با خواندن کتاب استوار ترجمه دکتر میثم شکری ساز برنامه و نقشه راهی در اختیار خواهید داشت که به شما نشان می دهد چگونه دانش خود را در راستای رسیدن به اهدافتان بکار ببرید و خواسته هایتان را عملی کنید. در این کتاب یاد می گیرید که استادان مالی چطور خود را برای مقابله با چالش های مسیر آماده می کنند و چطور از آن ها به عنوان فرصت استفاده کرده و سود می برند. بنابراین اگر شما نیز می خواهید همیشه آماده پذیرش چالش ها باشید و فرصت ها را دریابید و مدیریت شان کنید، قطعا با خواندن این کتاب به خواسته خود خواهید رسید.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید