نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را انتخاب می‌کنند.
۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۶
۰
جلسه علنی امروز (چهارشنبه) دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۳۷ نماینده مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

دستور کاری امروز مجلس را احمد امیرآبادی فراهانی – عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی – به شرح زیر است:

_. انتخاب رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با پیشنهاد هیات رییسه در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

_. گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی درباره طرح اصلاح تبصره ۱ ماده ۳۷ قانون آیین‌نامه داخلی

_. انتخاب اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در اجرای ماده ۱ قانون نظارت مجلس شورای اسلامی بر رفتار نمایندگان

_. گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به اخذ مالیات از خانه‌های خالی

_. انتخاب یک نفر نماینده از اعضای کمیسیون اقتصادی به عنوان ناظر در مجمع عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی

_. انتخاب دو نفر نماینده از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه به عنوان ناظر در شورای پول و اعتبار

_. انتخاب دو نفر نماینده از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه به عنوان ناظر در هیات امنای صندوق توسعه ملی

_. انتخاب سه نفر نماینده از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای رقابت

_. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال


نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را انتخاب می‌کنند.
جلسه علنی امروز (چهارشنبه) دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۳۷ نماینده مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

دستور کاری امروز مجلس را احمد امیرآبادی فراهانی – عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی – به شرح زیر است:

_. انتخاب رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با پیشنهاد هیات رییسه در اجرای تبصره ۱ ماده ۴۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

_. گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی درباره طرح اصلاح تبصره ۱ ماده ۳۷ قانون آیین‌نامه داخلی

_. انتخاب اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در اجرای ماده ۱ قانون نظارت مجلس شورای اسلامی بر رفتار نمایندگان

_. گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به اخذ مالیات از خانه‌های خالی

_. انتخاب یک نفر نماینده از اعضای کمیسیون اقتصادی به عنوان ناظر در مجمع عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی

_. انتخاب دو نفر نماینده از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه به عنوان ناظر در شورای پول و اعتبار

_. انتخاب دو نفر نماینده از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه به عنوان ناظر در هیات امنای صندوق توسعه ملی

_. انتخاب سه نفر نماینده از اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای رقابت

_. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید