مدتی است که تعداد جلسات هم اندیشی اعضای شورای شهر با حضورشهردار تهران بیشتر شده است. موضوع این جلسات تعیین تکلیف پروژه‌های عمرانی شهر است.
۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۱
۰
با وجود آن که مدیران شهری معتقد بودند شیوع کرونا کارگاه‌های عمرانی شهر را تعطیل نکرده و فعالیت‌ها ادامه دارد، اما گزارش خزانه دار شورای شهر تهران از درآمد و هزینه‌های شهرداری در سه ماهه نخست نشان داد کاهش شدید درآمد‌های شهر در اثر شیوع کرونا تاثیر قابل توجهی بر این فعالیت‌ها گذاشته است.

به اعتقاد حسن رسولی اگر مصوبات اخیر شورا نبود، امکان تخفیف ۲۵ درصد جایزه خوش حسابی به مودیان عوارض شهری تا پایان خرداد ماه سال جاری، و تمدید مبنای محاسبه مورد عمل سال ۹۸ برای سه ماهه اول امسال عملیاتی نمی‌شد شهرداری همین میزان درآمد را هم نداشت.

شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی سه ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۷۶ هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال اقدام کند. طی این دوره سه ماهه مبلغ ۴۱ هزار و ۶۸۹ میلیارد ریال معادل ۵۴ درصد درآمد کسب شده است؛ بنابراین طی این سه ماهه کسری عملکرد ۳۴ هزار و ۷۴۷ میلیارد ریال معادل ۴۶ درصد نسبت به بودجه مصوب وجود دارد.
از کل درآمد سه ماهه (۴۱ هزار و ۶۸۹) مبلغ ۱۲ هزار و ۶۳۵ میلیارد ریال معادل ۳۰ درصد آن درآمد پایدار و ۷۰ درصد آن درآمد ناپایدار است.

پروژه‌های شهرداری تعطیل شده است
مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران درخصوص تاثیر کاهش درآمد‌ها بر پروژه‌های عمرانی می‌گوید: چند سال است که در سند بودجه تصویب می‌کنیم که ۲۰ درصد بودجه شهرداری غیرنقد و ۸۰ درصد آن نقد است و غالب پروژه‌های شهرداری نیز با همین بودجه غیرنقد و از محل تهاتر‌ها جلو می‌رود.

او ادامه می‌دهد: الان پروژه‌های شهرداری تعطیل شده است. از مجموع ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی که باید برای پروژه‌ها هزینه می‌شد، مجموعا در سه ماهه نخست یال جاری تنها ۶۱۳ ملیارد تومان که معادل ۱۶ درصد است هزینه شده است.

اولویت با حقوق و دستمزد است
صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران هم در خصوص کاهش درآمد‌های شهر تهران و تحقق ۵۴ درصدی درآمد‌ها در ۳ ماهه نخست می‌گوید: زمانی که با کاهش درآمد‌ها مواجه می‌شویم، اولویت با حقوق و دستمزد است. در حال حاضر منابع شهرداری تهران به شدت پایین آمده که ناشی از مشکلات اقتصادی کشور است. رکود اقتصادی باعث رکود ساخت‌وساز نیز شده است.

او ادامه می‌دهد: تأکید ما همچنان بر عدم شهرفروشی، عدم فروش تراکم غیرمجاز و توجه به حفظ باغات است امیدوارم وضعیت اقتصادی کشور بهتر شود تا سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به حضور دوباره در عرصه‌های اقتصادی شوند و شهرداری نیز بتواند منابع لازم را برای اداره و توسعه پروژه‌های شهری به دست بیاورد.

به گفته او تصویب بسته محرک اقتصادی برای افزایش درآمد‌های شهر مؤثر بود و تشویق و کمکی بود تا کسانی که درخواست پروانه ساخت‌وساز دارند یا پرونده‌های بلاتکلیف، در این خصوص تصمیم‌گیری کنند. این نکته را نباید فراموش کنیم که رکود اقتصادی فعلی تنها در شهرداری نیست و همه کشور درگیر آن هستند؛ امیدواریم از این گذر به خوبی عبور کنیم.

روند پروژه‌های عمرانی به دلیل کرونا کند شده بود
محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران هم با بیان اینکه روند پروژه‌های عمرانی به دلیل کرونا کند شده بود، می‌گوید: این کندی بیشتر به دلیل اثراتی بود که کرونا بر شهر گذاشته بود البته مسائل مالی نیز در این رابطه دخیل بود. در جلسات هم‌اندیشی موضوع پروژه‌های عمرانی و زمانبندی اتمام آن در حال بررسی است و تا پایان سال تکلیف پروژه‌های اولویت‌دار روشن خواهد شد.

عقب‌ماندگی در تأمین منابع و محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا در این پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و قول‌هایی در خصوص اتمام پروژه‌های اولویت‌دار تا پایان سال داده‌ایم.

کمبود ۴۶ درصدی درآمد‌های شهرداری در انتخاب تخصیص منابع تأثیر خود را می‌گذارد
حسن رسولی خزانه‌دار شورای شهر تهران هم درباره کمبود درآمد‌ها در پروژه‌های عمرانی توضیح می‌دهد: کمبود ۴۶ درصدی درآمد‌های شهرداری در انتخاب تخصیص منابع تأثیر خود را می‌گذارد و توجه به بخش هزینه‌های جاری یعنی حقوق و دستمزد نسبت به بخش عمرانی را شاهد خواهیم بود و در اختصاص بودجه به بخش عمرانی عادلانه عمل نمی‌کنیم یعنی اگر قرار است این تخصیص ۵۰-۵۰ باشد، ۹۰ درصد به هزینه‌های جاری و ۱۰ درصد به هزینه‌های پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند و این یعنی فعالیت‌های عمرانی تعطیل شود.
مدتی است که تعداد جلسات هم اندیشی اعضای شورای شهر با حضورشهردار تهران بیشتر شده است. موضوع این جلسات تعیین تکلیف پروژه‌های عمرانی شهر است.
با وجود آن که مدیران شهری معتقد بودند شیوع کرونا کارگاه‌های عمرانی شهر را تعطیل نکرده و فعالیت‌ها ادامه دارد، اما گزارش خزانه دار شورای شهر تهران از درآمد و هزینه‌های شهرداری در سه ماهه نخست نشان داد کاهش شدید درآمد‌های شهر در اثر شیوع کرونا تاثیر قابل توجهی بر این فعالیت‌ها گذاشته است.

به اعتقاد حسن رسولی اگر مصوبات اخیر شورا نبود، امکان تخفیف ۲۵ درصد جایزه خوش حسابی به مودیان عوارض شهری تا پایان خرداد ماه سال جاری، و تمدید مبنای محاسبه مورد عمل سال ۹۸ برای سه ماهه اول امسال عملیاتی نمی‌شد شهرداری همین میزان درآمد را هم نداشت.

شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی سه ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۷۶ هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال اقدام کند. طی این دوره سه ماهه مبلغ ۴۱ هزار و ۶۸۹ میلیارد ریال معادل ۵۴ درصد درآمد کسب شده است؛ بنابراین طی این سه ماهه کسری عملکرد ۳۴ هزار و ۷۴۷ میلیارد ریال معادل ۴۶ درصد نسبت به بودجه مصوب وجود دارد.
از کل درآمد سه ماهه (۴۱ هزار و ۶۸۹) مبلغ ۱۲ هزار و ۶۳۵ میلیارد ریال معادل ۳۰ درصد آن درآمد پایدار و ۷۰ درصد آن درآمد ناپایدار است.

پروژه‌های شهرداری تعطیل شده است
مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران درخصوص تاثیر کاهش درآمد‌ها بر پروژه‌های عمرانی می‌گوید: چند سال است که در سند بودجه تصویب می‌کنیم که ۲۰ درصد بودجه شهرداری غیرنقد و ۸۰ درصد آن نقد است و غالب پروژه‌های شهرداری نیز با همین بودجه غیرنقد و از محل تهاتر‌ها جلو می‌رود.

او ادامه می‌دهد: الان پروژه‌های شهرداری تعطیل شده است. از مجموع ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی که باید برای پروژه‌ها هزینه می‌شد، مجموعا در سه ماهه نخست یال جاری تنها ۶۱۳ ملیارد تومان که معادل ۱۶ درصد است هزینه شده است.

اولویت با حقوق و دستمزد است
صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران هم در خصوص کاهش درآمد‌های شهر تهران و تحقق ۵۴ درصدی درآمد‌ها در ۳ ماهه نخست می‌گوید: زمانی که با کاهش درآمد‌ها مواجه می‌شویم، اولویت با حقوق و دستمزد است. در حال حاضر منابع شهرداری تهران به شدت پایین آمده که ناشی از مشکلات اقتصادی کشور است. رکود اقتصادی باعث رکود ساخت‌وساز نیز شده است.

او ادامه می‌دهد: تأکید ما همچنان بر عدم شهرفروشی، عدم فروش تراکم غیرمجاز و توجه به حفظ باغات است امیدوارم وضعیت اقتصادی کشور بهتر شود تا سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به حضور دوباره در عرصه‌های اقتصادی شوند و شهرداری نیز بتواند منابع لازم را برای اداره و توسعه پروژه‌های شهری به دست بیاورد.

به گفته او تصویب بسته محرک اقتصادی برای افزایش درآمد‌های شهر مؤثر بود و تشویق و کمکی بود تا کسانی که درخواست پروانه ساخت‌وساز دارند یا پرونده‌های بلاتکلیف، در این خصوص تصمیم‌گیری کنند. این نکته را نباید فراموش کنیم که رکود اقتصادی فعلی تنها در شهرداری نیست و همه کشور درگیر آن هستند؛ امیدواریم از این گذر به خوبی عبور کنیم.

روند پروژه‌های عمرانی به دلیل کرونا کند شده بود
محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران هم با بیان اینکه روند پروژه‌های عمرانی به دلیل کرونا کند شده بود، می‌گوید: این کندی بیشتر به دلیل اثراتی بود که کرونا بر شهر گذاشته بود البته مسائل مالی نیز در این رابطه دخیل بود. در جلسات هم‌اندیشی موضوع پروژه‌های عمرانی و زمانبندی اتمام آن در حال بررسی است و تا پایان سال تکلیف پروژه‌های اولویت‌دار روشن خواهد شد.

عقب‌ماندگی در تأمین منابع و محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا در این پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و قول‌هایی در خصوص اتمام پروژه‌های اولویت‌دار تا پایان سال داده‌ایم.

کمبود ۴۶ درصدی درآمد‌های شهرداری در انتخاب تخصیص منابع تأثیر خود را می‌گذارد
حسن رسولی خزانه‌دار شورای شهر تهران هم درباره کمبود درآمد‌ها در پروژه‌های عمرانی توضیح می‌دهد: کمبود ۴۶ درصدی درآمد‌های شهرداری در انتخاب تخصیص منابع تأثیر خود را می‌گذارد و توجه به بخش هزینه‌های جاری یعنی حقوق و دستمزد نسبت به بخش عمرانی را شاهد خواهیم بود و در اختصاص بودجه به بخش عمرانی عادلانه عمل نمی‌کنیم یعنی اگر قرار است این تخصیص ۵۰-۵۰ باشد، ۹۰ درصد به هزینه‌های جاری و ۱۰ درصد به هزینه‌های پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند و این یعنی فعالیت‌های عمرانی تعطیل شود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید