مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش گفت: دریافت اجباری وجه برای مدارس هیئت امنایی حین ثبت‌نام ممنوع است.
۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۰۸:۴۰
۰
زهرا مظفر مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش درباره اخذ شهریه برخی مدارس دولتی حین ثبت‌نام بیان کرد: مدارس هیئت امنایی به عنوان نوع خاصی از مدارس دولتی به هیچ وجه امکان دریافت اخذ وجه به عنوان شهریه را ندارند.

او ادامه داد: تعیین هزینه کلاس‌های فوق برنامه مدارس هیئت امنایی پس از بازگشایی مدارس و تشکیل انجمن اولیا و مربیان در این شورا انجام می‌شود و قبل از آن دریافت هر گونه مبلغی ممنوع است.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش با اشاره به اینکه دریافت وجه بعد از تعیین برنامه آموزشی یا پرورشی است، تاکید کرد: با توجه به اینکه شرایط مدارس امسال ممکن است به طور غیرحضوری باشد این خدمات فوق برنامه هم ممکن است به شکل غیرحضوری باشد.

مظفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در شرایط فعلی برخی مدارس غیردولتی کلاس‌های تابستانی بعضا آموزشی را در نظر گرفته اند که به طور مجازی برگزار می‌شود، آیا فعالیت این مدارس قانونی است یا خیر اظهار کرد: برگزاری کلاس‌های مجازی مانعی ندارد ضمن آنکه کلاس‌ها پی تابستانی اختیاری است و نباید اجباری بر حضور آن‌ها باشد، در شهر‌های با وضعیت قرمز هم طبق ستاد ملی کرونا فعالیت‌های حضوری و آموزشی مدارس ممنوع است.
 
 
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش گفت: دریافت اجباری وجه برای مدارس هیئت امنایی حین ثبت‌نام ممنوع است.
زهرا مظفر مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش درباره اخذ شهریه برخی مدارس دولتی حین ثبت‌نام بیان کرد: مدارس هیئت امنایی به عنوان نوع خاصی از مدارس دولتی به هیچ وجه امکان دریافت اخذ وجه به عنوان شهریه را ندارند.

او ادامه داد: تعیین هزینه کلاس‌های فوق برنامه مدارس هیئت امنایی پس از بازگشایی مدارس و تشکیل انجمن اولیا و مربیان در این شورا انجام می‌شود و قبل از آن دریافت هر گونه مبلغی ممنوع است.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش با اشاره به اینکه دریافت وجه بعد از تعیین برنامه آموزشی یا پرورشی است، تاکید کرد: با توجه به اینکه شرایط مدارس امسال ممکن است به طور غیرحضوری باشد این خدمات فوق برنامه هم ممکن است به شکل غیرحضوری باشد.

مظفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در شرایط فعلی برخی مدارس غیردولتی کلاس‌های تابستانی بعضا آموزشی را در نظر گرفته اند که به طور مجازی برگزار می‌شود، آیا فعالیت این مدارس قانونی است یا خیر اظهار کرد: برگزاری کلاس‌های مجازی مانعی ندارد ضمن آنکه کلاس‌ها پی تابستانی اختیاری است و نباید اجباری بر حضور آن‌ها باشد، در شهر‌های با وضعیت قرمز هم طبق ستاد ملی کرونا فعالیت‌های حضوری و آموزشی مدارس ممنوع است.
 
 
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید