محمد جواد ظریف گفت : وزارت امور خارجه از تمامی روش‌ها از جمله مکانیزم حقوقی برای استیفای حقوق مردم ایران و بازگرداندن پول‌های بلوکه شده استفاده می‌کند.
۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۵
۱

محمد جواد ظریف پس از حضور در نشست روز سه‌شنبه کمیسیون صنایع و معادن درباره اقدامات انجام گرفته برای بازگرداندن پول‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها، گفت: وزارت امور خارجه و بانک مرکزی تلاش‌های بسیاری برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده انجام داده‌اند؛ اقدامات مثبتی از سوی برخی کشورها مانند عمان و چین برای بازگشت این پول‌ها صورت گرفته اما کره جنوبی اقدامات چندانی در این راستا انجام نداده است.

وی با بیان اینکه از تمامی روش‌ها از جمله مکانیزم حقوقی برای استیفای حقوق مردم و بازگرداندن پول‌هایی که هیچکس درباره مالکیت ایران بر آنها تردیدی ندارد، استفاده می‌کنیم، افزود: اگر چه کره جنوبی تردیدی ندارد که پول‌های بلوکه شده برای ایران است، اما ادعا می‌کند به دلیل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، مشکلاتی در انتقال این پول‌ها وجود دارد.

وزیر خارجه اظهار کرد: از یکسو در حال مذاکره برای بازگرداندن پول‌های بلوکه شده هستیم و از سوی دیگر اقدامات حقوقی مناسبی در حال انجام است.

محمد جواد ظریف گفت : وزارت امور خارجه از تمامی روش‌ها از جمله مکانیزم حقوقی برای استیفای حقوق مردم ایران و بازگرداندن پول‌های بلوکه شده استفاده می‌کند.

محمد جواد ظریف پس از حضور در نشست روز سه‌شنبه کمیسیون صنایع و معادن درباره اقدامات انجام گرفته برای بازگرداندن پول‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها، گفت: وزارت امور خارجه و بانک مرکزی تلاش‌های بسیاری برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده انجام داده‌اند؛ اقدامات مثبتی از سوی برخی کشورها مانند عمان و چین برای بازگشت این پول‌ها صورت گرفته اما کره جنوبی اقدامات چندانی در این راستا انجام نداده است.

وی با بیان اینکه از تمامی روش‌ها از جمله مکانیزم حقوقی برای استیفای حقوق مردم و بازگرداندن پول‌هایی که هیچکس درباره مالکیت ایران بر آنها تردیدی ندارد، استفاده می‌کنیم، افزود: اگر چه کره جنوبی تردیدی ندارد که پول‌های بلوکه شده برای ایران است، اما ادعا می‌کند به دلیل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، مشکلاتی در انتقال این پول‌ها وجود دارد.

وزیر خارجه اظهار کرد: از یکسو در حال مذاکره برای بازگرداندن پول‌های بلوکه شده هستیم و از سوی دیگر اقدامات حقوقی مناسبی در حال انجام است.

بهترین خرید
نظرات
ایرانی آباد و آزاد
به قول فردوسی بزرگ و ماندگار:
به یـزدان که گرما خرد داشتیم ….. کجا این سر انجام بد داشتیم؟

بسوزد در آتش گرت جان و تن ….. به از زنـــــــدگی کـردن و زیستن
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید