رییس سازمان پدافند غیرعامل ضمن تاکید بر استفاده از نرم افزار‌های بومی در زیرساخت‌های حیاتی کشور گفت: اگر موضوعی در کشور حیاتی تشخیص داده شد به کار بردن سیستم عامل و نرم افزار‌های خارجی در آن کاملا ممنوع می‌شود.
۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۴
۰
سردار غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیرعامل اظهار کرد: اگر موضوعی در کشور حیاتی تشخیص داده شد به کار بردن سیستم عامل و نرم افزار‌های خارجی در آن کاملا ممنوع می‌شود.

وی با بیان اینکه در سامانه‌ها و زیرساخت‌هایی که حیاتی هستند صرفا باید از فناوری‌های ایرانی و بومی استفاده کنیم، افزود: متاسفانه در حال حاضر شاهد استفاده از فناوری‌های خارج پایه در برخی از سامانه‌ها و زیرساخت‌های کشور هستیم.

رییس سازمان پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: اگر ما در مواقعی به استفاده از فناوری خارجی مجبور باشیم، باید تمهیدات ویژه و الزامات خاصی را در استفاده از آن‌ها به کار ببریم.

پیش‌تر علی اصغر زارعی جانشین سازمان پدافند غیرعامل در مصاحبه‌ای تفصیلی به میزان گفته بود: در حال حاضر وارد کردن نرم افزار از خارج برای زیرساخت‌های حساس و حیاتی ممنوع است و اگر هم ضرورت داشته باشد باید مورد ارزیابی پدافند غیر عامل قرار بگیرد.
 
 
منبع:میزان
رییس سازمان پدافند غیرعامل ضمن تاکید بر استفاده از نرم افزار‌های بومی در زیرساخت‌های حیاتی کشور گفت: اگر موضوعی در کشور حیاتی تشخیص داده شد به کار بردن سیستم عامل و نرم افزار‌های خارجی در آن کاملا ممنوع می‌شود.
سردار غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیرعامل اظهار کرد: اگر موضوعی در کشور حیاتی تشخیص داده شد به کار بردن سیستم عامل و نرم افزار‌های خارجی در آن کاملا ممنوع می‌شود.

وی با بیان اینکه در سامانه‌ها و زیرساخت‌هایی که حیاتی هستند صرفا باید از فناوری‌های ایرانی و بومی استفاده کنیم، افزود: متاسفانه در حال حاضر شاهد استفاده از فناوری‌های خارج پایه در برخی از سامانه‌ها و زیرساخت‌های کشور هستیم.

رییس سازمان پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: اگر ما در مواقعی به استفاده از فناوری خارجی مجبور باشیم، باید تمهیدات ویژه و الزامات خاصی را در استفاده از آن‌ها به کار ببریم.

پیش‌تر علی اصغر زارعی جانشین سازمان پدافند غیرعامل در مصاحبه‌ای تفصیلی به میزان گفته بود: در حال حاضر وارد کردن نرم افزار از خارج برای زیرساخت‌های حساس و حیاتی ممنوع است و اگر هم ضرورت داشته باشد باید مورد ارزیابی پدافند غیر عامل قرار بگیرد.
 
 
منبع:میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید