مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان این که حرکت دریانوردان کشتی "پتونیا" جهادی بود، گفت:کاری که دریانوردان کردند در سابقه تاریخ کشور می‌ماند.
۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۰
۰
محمدرضا مدرس خیابانی در گفت: وگو ویدئویی با فرمانده کشتی "پتونیا" با اشاره به اینکه به دلیل شرایط خاص ناشی از ویروس کرونا، علی‌رغم برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته متأسفانه تاکنون امکان ملاقات حضوری میسر نشد، اظهار کرد: کاری که شما دریانوردان انجام دادید و مسیری که شما باز کردید، کار بزرگی بود و جمهوری اسلامی ایران به شما و همکارانی که در این کشتی بودند، افتخار می‌کند.

وی تصریح کرد: حرکت شما جهادی بود و انشاءالله تمام کارکنان به تأسی از این خط شکنی و مسیری که در جبهه اقتصادی کشور باز کردید، بتوانند موفق باشند و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را که عنوان ملی دارد روز به روز موفق‌تر و سربلندتر کنند.

وی تاکید کرد: کاری که شما عزیزان کردید در سابقه تاریخ کشور می‌ماند و نام شما هم برای کشتیرانی و هم برای جمهوری اسلامی ایران با افتخار ثبت خواهد شد و جاودانه خواهد ماند.

کاپیتان گوهردهی فرمانده کشتی پتونیا نیز گفت: افتخار می‌کنیم که این اقدام، موجب غرور ملی شد، به خصوص اینکه در این سفر به محض دریافت پیام مقام معظم رهبری حس غرور ملی و پیام‌های دیگری که از نهاد‌های مختلف دریافت کردیم موجب خرسندی تمام دریانوردان این کشتی شد.

وی ادامه داد این اقدام با عزم جدی و تلاش تیمی و حمایت کارکنان خشکی و همچنین تلاش شبانه‌روزی دریانوردان این کشتی صورت گرفت.

وی با اشاره به هجمه‌های رسانه‌ای که علیه این کشتی صورت گرفت، گفت: با سرمهندس کشتی جلساتی داشتیم تا دریانوردان و کشتی را با آسودگی خاطر به مقصد برسانیم.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان این که حرکت دریانوردان کشتی "پتونیا" جهادی بود، گفت:کاری که دریانوردان کردند در سابقه تاریخ کشور می‌ماند.
محمدرضا مدرس خیابانی در گفت: وگو ویدئویی با فرمانده کشتی "پتونیا" با اشاره به اینکه به دلیل شرایط خاص ناشی از ویروس کرونا، علی‌رغم برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته متأسفانه تاکنون امکان ملاقات حضوری میسر نشد، اظهار کرد: کاری که شما دریانوردان انجام دادید و مسیری که شما باز کردید، کار بزرگی بود و جمهوری اسلامی ایران به شما و همکارانی که در این کشتی بودند، افتخار می‌کند.

وی تصریح کرد: حرکت شما جهادی بود و انشاءالله تمام کارکنان به تأسی از این خط شکنی و مسیری که در جبهه اقتصادی کشور باز کردید، بتوانند موفق باشند و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را که عنوان ملی دارد روز به روز موفق‌تر و سربلندتر کنند.

وی تاکید کرد: کاری که شما عزیزان کردید در سابقه تاریخ کشور می‌ماند و نام شما هم برای کشتیرانی و هم برای جمهوری اسلامی ایران با افتخار ثبت خواهد شد و جاودانه خواهد ماند.

کاپیتان گوهردهی فرمانده کشتی پتونیا نیز گفت: افتخار می‌کنیم که این اقدام، موجب غرور ملی شد، به خصوص اینکه در این سفر به محض دریافت پیام مقام معظم رهبری حس غرور ملی و پیام‌های دیگری که از نهاد‌های مختلف دریافت کردیم موجب خرسندی تمام دریانوردان این کشتی شد.

وی ادامه داد این اقدام با عزم جدی و تلاش تیمی و حمایت کارکنان خشکی و همچنین تلاش شبانه‌روزی دریانوردان این کشتی صورت گرفت.

وی با اشاره به هجمه‌های رسانه‌ای که علیه این کشتی صورت گرفت، گفت: با سرمهندس کشتی جلساتی داشتیم تا دریانوردان و کشتی را با آسودگی خاطر به مقصد برسانیم.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید