سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در چین گفت: قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین می‌بایست شش سال پیش به امضای دو طرف می‌رسید.
۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۴
۱
«مهدی صفری» در گفتگو با رادیو اقتصاد، افزود: چین کشوری است که نیاز زیادی به انرژی دارد و یکی از فاکتور‌های تامین انرژی «امنیت انرژی» است.

وی همچنین اظهارداشت: امنیت انرژی در خلیج فارس و دریای عمان بوسیله ایران تامین می‌شود، چون ۱۲۰۰ کیلومتر از سواحل متعلق به ایران است.

سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در گفت: «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین شش سال پیش در دیدار با حسن روحانی گفت: چین و ایران روابط استراتژیک با همدیگر دارند که یکی از فاکتور‌ها داستان انرژی است.

وی افزود: چین، آمریکا و روسیه ابر قدرت‌هایی هستند که در دنیا در ابعاد نظامی حرکت می‌کنند، اما در کنار این «اقتصاد و تجارت» برای کشور چین بسیار مهم است.

صفری بیان داشت: تجارت و اقتصاد چین در دنیا اول است، چون آمریکایی‌ها که اقتصاد شان اول است بطور دائم در حال چاپ پول هستند، اما چینی‌ها در اثر تجارت و کار تکنولوژیکی به دنبال فتح قله‌های موفقیت یکی پس از دیگری می‌باشند.

وی با بیان اینکه تجارت چین در دنیا مستلزم امنیت است، گفت: ایران یک شریک قوی در منطقه است و می‌تواند این امنیت را بصورت تکمیلی برای چین تامین کند.

سفیر اسبق ایران در چین افزود: ایران کشوری است که می‌تواند هم انرژی و هم امنیت را برای چین تامین کند.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها در دوران اوباما شروع به محاصره کردن چین از ناحیه جنوب و شرق کردند، ادامه داد: چینی‌ها به این فکر افتادند که این محاصره می‌تواند ضایعاتی هم در بحث تجارت و هم در بحث تامین انرژی برای آنان داشته باشد از این رو بلافاصله رئیس جمهور چین نگاه به غرب و راه ابریشم را مطرح کرد.

وی گفت: هدف چینی‌ها این بود که ازطریق قزاقستان و ترکمستان وارد خاک ایران شوند و با مسیر قطار سیکل تجارت خود را با اروپا و مواد اولیه مورد نیازی که باید وارد شود، ببینند.

سفیر اسبق ایران در چین افزود: چینی‌ها وقتی دیدند ایران دیر کرده مسیر خود را از طریق روس‌ها بستند.

وی اظهارداشت: قرار داد ۲۵ ساله ایران و چین به نظر من باید شش سال پیش به امضای دو طرف می‌رسید.

صفری ادامه داد: چین در حال حاضر قرارداد خود را با عراق و سایر کشور‌ها بسته است.

وی گفت: وقتی این گونه مسائل مطرح می‌شود غربی‌ها، اسرائیلی‌ها و کشور‌های مرتجع عربی نگران می‌شوند مبادا اجرای این گونه قرارداد‌ها اثر تحریم‌ها و فشار‌ها علیه ایران را خنثی کند از این رو به دنبال فرا فکنی و فضاسازی در این زمینه هستند.
سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در چین گفت: قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین می‌بایست شش سال پیش به امضای دو طرف می‌رسید.
«مهدی صفری» در گفتگو با رادیو اقتصاد، افزود: چین کشوری است که نیاز زیادی به انرژی دارد و یکی از فاکتور‌های تامین انرژی «امنیت انرژی» است.

وی همچنین اظهارداشت: امنیت انرژی در خلیج فارس و دریای عمان بوسیله ایران تامین می‌شود، چون ۱۲۰۰ کیلومتر از سواحل متعلق به ایران است.

سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در گفت: «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین شش سال پیش در دیدار با حسن روحانی گفت: چین و ایران روابط استراتژیک با همدیگر دارند که یکی از فاکتور‌ها داستان انرژی است.

وی افزود: چین، آمریکا و روسیه ابر قدرت‌هایی هستند که در دنیا در ابعاد نظامی حرکت می‌کنند، اما در کنار این «اقتصاد و تجارت» برای کشور چین بسیار مهم است.

صفری بیان داشت: تجارت و اقتصاد چین در دنیا اول است، چون آمریکایی‌ها که اقتصاد شان اول است بطور دائم در حال چاپ پول هستند، اما چینی‌ها در اثر تجارت و کار تکنولوژیکی به دنبال فتح قله‌های موفقیت یکی پس از دیگری می‌باشند.

وی با بیان اینکه تجارت چین در دنیا مستلزم امنیت است، گفت: ایران یک شریک قوی در منطقه است و می‌تواند این امنیت را بصورت تکمیلی برای چین تامین کند.

سفیر اسبق ایران در چین افزود: ایران کشوری است که می‌تواند هم انرژی و هم امنیت را برای چین تامین کند.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها در دوران اوباما شروع به محاصره کردن چین از ناحیه جنوب و شرق کردند، ادامه داد: چینی‌ها به این فکر افتادند که این محاصره می‌تواند ضایعاتی هم در بحث تجارت و هم در بحث تامین انرژی برای آنان داشته باشد از این رو بلافاصله رئیس جمهور چین نگاه به غرب و راه ابریشم را مطرح کرد.

وی گفت: هدف چینی‌ها این بود که ازطریق قزاقستان و ترکمستان وارد خاک ایران شوند و با مسیر قطار سیکل تجارت خود را با اروپا و مواد اولیه مورد نیازی که باید وارد شود، ببینند.

سفیر اسبق ایران در چین افزود: چینی‌ها وقتی دیدند ایران دیر کرده مسیر خود را از طریق روس‌ها بستند.

وی اظهارداشت: قرار داد ۲۵ ساله ایران و چین به نظر من باید شش سال پیش به امضای دو طرف می‌رسید.

صفری ادامه داد: چین در حال حاضر قرارداد خود را با عراق و سایر کشور‌ها بسته است.

وی گفت: وقتی این گونه مسائل مطرح می‌شود غربی‌ها، اسرائیلی‌ها و کشور‌های مرتجع عربی نگران می‌شوند مبادا اجرای این گونه قرارداد‌ها اثر تحریم‌ها و فشار‌ها علیه ایران را خنثی کند از این رو به دنبال فرا فکنی و فضاسازی در این زمینه هستند.
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد
با تحریم امریکا این قرارداد شصت سال دیگر هم اثر ندارد.
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید