فیلمی از برخورد گلوله سرگردان را مشاهده می کنید که روی سقف یکی از ماشین های اهالی ایذه فرود آمده است.
۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۷
۱
فیلمی در فضای مجازی منتشر شده است که نشان می‌دهد گلوله‌ای سرگردان بر روی سقف ماشین پارک شده از اهالی شهرستان ایذه فرود آمده است.

معلوم نیست این گلوله جنگی متعلق به پلیس بوده یا خلافکاران، خبرنگار رکنا در حال پیگیری این حادثه است و نتیجه این پیگیری اعلام می‌شود
منبع: رکنا
فیلمی از برخورد گلوله سرگردان را مشاهده می کنید که روی سقف یکی از ماشین های اهالی ایذه فرود آمده است.
فیلمی در فضای مجازی منتشر شده است که نشان می‌دهد گلوله‌ای سرگردان بر روی سقف ماشین پارک شده از اهالی شهرستان ایذه فرود آمده است.

معلوم نیست این گلوله جنگی متعلق به پلیس بوده یا خلافکاران، خبرنگار رکنا در حال پیگیری این حادثه است و نتیجه این پیگیری اعلام می‌شود
منبع: رکنا
بهترین خرید
نظرات
یکی از هشتاد میلیون
شلیک تیر هوایی هرگز بی خطر نیست! در تیراندازی هوایی، گلوله پس از طی یک مسیر سهمی مجدداً به سوی زمین بازگشته و میتواند آسیب زا یا حتّی مرگبار باشد.
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید