سیدکاظم موسوی عضو ناظر مجلس در شورای مرکزی زکات شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 22 تیرماه) مجلس شورای اسلامی با عضویت سیدکاظم موسوی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای مرکزی زکات با 203 رأی موافق از مجموع 214 رأی مأخوذه موافقت کردند.
۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۳
۰

لازم به ذکر است محمدحسین حسین زاده بحرینی و سیدکاظم موسوی دو کاندیدای معرفی شده از سوی کمیسیون اقتصادی بودند که پیش از رأی گیری حسین زاده بحرینی انصراف داد.

در ادامه احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد که براساس ماده 1 قانون زکات مصوب 8 آبان 1390 برای نظارت بر شورای مرکزی زکات فقط از اعضای کمیسیون اقتصادی انتخاب می شود و نمایندگان در صورت صلاحدید می توانند به آقای سیدکاظم موسوی رأی دهند./

سیدکاظم موسوی عضو ناظر مجلس در شورای مرکزی زکات شد
۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۳
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 22 تیرماه) مجلس شورای اسلامی با عضویت سیدکاظم موسوی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای مرکزی زکات با 203 رأی موافق از مجموع 214 رأی مأخوذه موافقت کردند.

لازم به ذکر است محمدحسین حسین زاده بحرینی و سیدکاظم موسوی دو کاندیدای معرفی شده از سوی کمیسیون اقتصادی بودند که پیش از رأی گیری حسین زاده بحرینی انصراف داد.

در ادامه احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد که براساس ماده 1 قانون زکات مصوب 8 آبان 1390 برای نظارت بر شورای مرکزی زکات فقط از اعضای کمیسیون اقتصادی انتخاب می شود و نمایندگان در صورت صلاحدید می توانند به آقای سیدکاظم موسوی رأی دهند./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید