مسجد جامع شهرستان اردستان که در محله محال قرار دارد نخستین مسجد دو طبقه ایران و دومین مسجد چهار ایوانی جهان اسلام است. این بنا در گذشته یک آتشکده بوده، که بعدها به یک مسجد چهار ایوانی به شیوه مسجد جامع اصفهان (سبک رازی) تبدیل شده است.
۲۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۰
۰

مسجد جامع اردستان در سه دوره مختلف زمانی ساخته شده و نهایتا در دوره سلجوقی ساخت آن به پایان رسیده است.

با وجود اهمیت تاریخی این مسجد مرمت آن چند سالی است که به درازا انجامیده و به حال خود رها شده است.

این بنا که اصلی‌ترین مسجد این شهر به حساب می‌آید امروزه برای عبادت و دیگر مراسمات مذهبی شهر مورد استفاده قرار می‌گیرد که وجود بلندگوهای متعدد می‌تواند زنگ خطری برای این بنا باشد.

۲۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۰
مسجد جامع شهرستان اردستان که در محله محال قرار دارد نخستین مسجد دو طبقه ایران و دومین مسجد چهار ایوانی جهان اسلام است. این بنا در گذشته یک آتشکده بوده، که بعدها به یک مسجد چهار ایوانی به شیوه مسجد جامع اصفهان (سبک رازی) تبدیل شده است.

مسجد جامع اردستان در سه دوره مختلف زمانی ساخته شده و نهایتا در دوره سلجوقی ساخت آن به پایان رسیده است.

با وجود اهمیت تاریخی این مسجد مرمت آن چند سالی است که به درازا انجامیده و به حال خود رها شده است.

این بنا که اصلی‌ترین مسجد این شهر به حساب می‌آید امروزه برای عبادت و دیگر مراسمات مذهبی شهر مورد استفاده قرار می‌گیرد که وجود بلندگوهای متعدد می‌تواند زنگ خطری برای این بنا باشد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید