قهرمان ووشوی بانوان از ممنوعیت ورودش به پیست مجموعه ورزشی انقلاب ابراز ناراحتی کرد.
۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۲
۱
سهیلا منصوریان بانوی ووشوکار کشورمان امروز برای تمرین کردن به مجموعه ورزشی انقلاب رفت، اما یکی از ماموران ورزشگاه به علت پایان مهلت کارت ورودی این ورزشکار برخورد بدی با او کرد و به آنجا راهش نداد.

بانوی ووشوکار کشورمان درباره اتفاقات رخ داده در مجموعه ورزشی انقلاب در صفحه اجتماعی خود نوشت:" با تمام آنچه در ذهن به نام ایران عزیز داشتم به میدان نبرد رفتم. نبردی سخت، سنگین و عجیب نابرابر. تمام وجودم برای مردمی می‌تپید که دل در گرو پیروزی ایران داشتند. عاشقانه نه عارفانه، جنگیدم. پیروز میدان شدم و قهرمان جهان. به دختران ثابت کردم حجاب نه محدودیت است و نه ممنوعیت.

من ثابت کردم می‌توان با حجاب کامل از سد تمام کار آزمود‌های بزرگ ووشوی جهان گذشت. اما امروز دلم شکست. مرا فقط و فقط به دلیل اینکه کارت ورودم به پیست انقلاب را به دلیل کرونا و مشکلات موجود تمدید نکردم، به پیست راه ندادند. راه که هیچ، به من توهین کردند و از واژه‌های بی اندازه تحقیر آمیز استفاده کردند. من که اشک غرور آفرین‌ترین قهرمانان جهان را در سکو‌های جهانی در آوردم، حالا غرورم شکسته و امروز گریه کردم. ایران امروز باید اشک بریزد که قهرمانش را اینگونه اذیت می‌کنند. قهرمانی که با حجاب بر سکوی قهرمانی رفت. "
قهرمان ووشوی بانوان از ممنوعیت ورودش به پیست مجموعه ورزشی انقلاب ابراز ناراحتی کرد.
سهیلا منصوریان بانوی ووشوکار کشورمان امروز برای تمرین کردن به مجموعه ورزشی انقلاب رفت، اما یکی از ماموران ورزشگاه به علت پایان مهلت کارت ورودی این ورزشکار برخورد بدی با او کرد و به آنجا راهش نداد.

بانوی ووشوکار کشورمان درباره اتفاقات رخ داده در مجموعه ورزشی انقلاب در صفحه اجتماعی خود نوشت:" با تمام آنچه در ذهن به نام ایران عزیز داشتم به میدان نبرد رفتم. نبردی سخت، سنگین و عجیب نابرابر. تمام وجودم برای مردمی می‌تپید که دل در گرو پیروزی ایران داشتند. عاشقانه نه عارفانه، جنگیدم. پیروز میدان شدم و قهرمان جهان. به دختران ثابت کردم حجاب نه محدودیت است و نه ممنوعیت.

من ثابت کردم می‌توان با حجاب کامل از سد تمام کار آزمود‌های بزرگ ووشوی جهان گذشت. اما امروز دلم شکست. مرا فقط و فقط به دلیل اینکه کارت ورودم به پیست انقلاب را به دلیل کرونا و مشکلات موجود تمدید نکردم، به پیست راه ندادند. راه که هیچ، به من توهین کردند و از واژه‌های بی اندازه تحقیر آمیز استفاده کردند. من که اشک غرور آفرین‌ترین قهرمانان جهان را در سکو‌های جهانی در آوردم، حالا غرورم شکسته و امروز گریه کردم. ایران امروز باید اشک بریزد که قهرمانش را اینگونه اذیت می‌کنند. قهرمانی که با حجاب بر سکوی قهرمانی رفت. "
بهترین خرید
نظرات
ارش
وقتی چنین برخوردی بیک قهرمان می شوند درنگ جایز نیست بیک کشور خارجی که قدر شما را میدانند بروید .
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید