با مشارکت بیش از ۴۰ درصد شهروندان منطقه ۲
در راستای هوشمندسازی سیستم مدیریت پسماند شهری در منطقه ۲، در طی سه سال گذشته با طراحی برخی اقدامات و با جلب مشارکت بیش از ۴۰ درصد شهروندان میزان، جداسازی پسماند خشک از تر به ۱۸ درصد رسید. علاوه بر این پایش و رصد عملیات حمل زباله نیز به صورت آنلاین انجام می شود.
۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۵
۰

رسول کشت پور، شهردار منطقه ۲ درگفتگو با شهر با بیان اینکه هوشمندسازی سیستم مدیریت پسماند شهری به منظور تحقق اهداف شهر هوشمند از جمله اقداماتی است که شهرداری منطقه ۲ طی دو سال گذشته اجرا کرده است، گفت: توسعه پایدار شهر تهران مستلزم برنامه ریزی در جهت حفظ منابع طبیعی و عناصر زیست محیطی شهری است که هوشمندسازی می تواند یکی از ابزارهای مهم در تحقق این امر باشد.

او افزود: شهرداری منطقه ۲ با طراحی واجرای زنجیره ای از اقدامات و همکاری شهروندان درحوزه پسماند، توانست با جلب مشارکت پذیری بیش از ۴۰ درصد شهروندان میزان جداسازی پسماند خشک از تر را به ۱۸ درصد برساند.

کشت پور درباره دیگر اقدامات صورت گرفته در این حوزه ادامه داد: اجرای طرحهای هدفدار و اثرگذار از جمله راه اندازی مرکز تخصصی و هوشمند بازیابی پسماند خشک (MRF) با بهره گیری از توان زنان در مدیریت و راهبری این مرکز، به کارگیری نرم افزارهای کاربردی (اپلیکیشن) هوشمند و آنلاین در دریافت و جمع آوری پسماند خشک از مبادی تولید در همین راستا انجام شده است.

شهردار منطقه ۲ درباره نظارت هوشمند و آنلاین عملیات نگهداشت شهر اضافه کرد: جمع آوری و حمل زباله و برداشت و مصرف آب از چاه های آب منطقه با نصب چهار هزار تگ RFID روی مخازن زباله و نصب حداقل دو دستگاه ریدر روی ماشین آلات حمل زباله در هر ناحیه و نصب دستگاه های ریدر روی چاه های آب منطقه و GPS روی تانکرهای آب رسانی انجام می شود. بر همین اساس عملیات نگهداشت و مدیریت بهینه مصرف برای نخستین بار در شهر تهران در اتاق پایش مرکز MRF با رصد عملیات حمل زباله در کل سطح منطقه و به صورت آنلاین صورت می گیرد.

او در خاتمه با بیان اینکه رعایت نظامنامه ها و دستورالعملهای مصوب محیط زیستی توسط شهرداری این منطقه در اولویت قرار دارد، یادآور شد: با تمرکز بر امنای شهرک ها و مجتمع های مسکونی و افزایش میزان همکاری مردم با طرحهای پیشنهادی می توان موجب کاهش حضور عوامل غیر مجاز جمع کننده پسماند خشک در سطح منطقه شد که این رویکرد راهبردی موجب ایجاد اطمینان در میان شهروندان خواهد شد

با مشارکت بیش از ۴۰ درصد شهروندان منطقه ۲
۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۵
در راستای هوشمندسازی سیستم مدیریت پسماند شهری در منطقه ۲، در طی سه سال گذشته با طراحی برخی اقدامات و با جلب مشارکت بیش از ۴۰ درصد شهروندان میزان، جداسازی پسماند خشک از تر به ۱۸ درصد رسید. علاوه بر این پایش و رصد عملیات حمل زباله نیز به صورت آنلاین انجام می شود.

رسول کشت پور، شهردار منطقه ۲ درگفتگو با شهر با بیان اینکه هوشمندسازی سیستم مدیریت پسماند شهری به منظور تحقق اهداف شهر هوشمند از جمله اقداماتی است که شهرداری منطقه ۲ طی دو سال گذشته اجرا کرده است، گفت: توسعه پایدار شهر تهران مستلزم برنامه ریزی در جهت حفظ منابع طبیعی و عناصر زیست محیطی شهری است که هوشمندسازی می تواند یکی از ابزارهای مهم در تحقق این امر باشد.

او افزود: شهرداری منطقه ۲ با طراحی واجرای زنجیره ای از اقدامات و همکاری شهروندان درحوزه پسماند، توانست با جلب مشارکت پذیری بیش از ۴۰ درصد شهروندان میزان جداسازی پسماند خشک از تر را به ۱۸ درصد برساند.

کشت پور درباره دیگر اقدامات صورت گرفته در این حوزه ادامه داد: اجرای طرحهای هدفدار و اثرگذار از جمله راه اندازی مرکز تخصصی و هوشمند بازیابی پسماند خشک (MRF) با بهره گیری از توان زنان در مدیریت و راهبری این مرکز، به کارگیری نرم افزارهای کاربردی (اپلیکیشن) هوشمند و آنلاین در دریافت و جمع آوری پسماند خشک از مبادی تولید در همین راستا انجام شده است.

شهردار منطقه ۲ درباره نظارت هوشمند و آنلاین عملیات نگهداشت شهر اضافه کرد: جمع آوری و حمل زباله و برداشت و مصرف آب از چاه های آب منطقه با نصب چهار هزار تگ RFID روی مخازن زباله و نصب حداقل دو دستگاه ریدر روی ماشین آلات حمل زباله در هر ناحیه و نصب دستگاه های ریدر روی چاه های آب منطقه و GPS روی تانکرهای آب رسانی انجام می شود. بر همین اساس عملیات نگهداشت و مدیریت بهینه مصرف برای نخستین بار در شهر تهران در اتاق پایش مرکز MRF با رصد عملیات حمل زباله در کل سطح منطقه و به صورت آنلاین صورت می گیرد.

او در خاتمه با بیان اینکه رعایت نظامنامه ها و دستورالعملهای مصوب محیط زیستی توسط شهرداری این منطقه در اولویت قرار دارد، یادآور شد: با تمرکز بر امنای شهرک ها و مجتمع های مسکونی و افزایش میزان همکاری مردم با طرحهای پیشنهادی می توان موجب کاهش حضور عوامل غیر مجاز جمع کننده پسماند خشک در سطح منطقه شد که این رویکرد راهبردی موجب ایجاد اطمینان در میان شهروندان خواهد شد

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید