کوچکی‌نژاد خبر داد؛
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تدوین طرح دو فوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی برای الزام دولت به توزیع کالاهای مرتبط با سلامتی مردم با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی خبر داد.
۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۰
۰

جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ، از تدوین طرح دو فوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی خبر داد و گفت: براساس این طرح، دولت ملزم می‌شود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روش‌های مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد.

وی ادامه داد: اکنون در حال جمع‌آوری امضا برای این طرح هستیم و با تصویب آن تخصیص ارز یارانه‌ای از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود.

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه با توجه به مشکلات پیش آمده در حوزه اقتصادی بویژه تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی که بخوبی اجرا نشد، این طرح تدوین شده است، اظهار کرد: متاسفانه آمار و اطلاعات نشان داده که با استفاده از ارز یارانه‌ای کالاهای اساسی وارد و تولید شده اما با قیمتی بیش از ارز نیمایی به مردم تحویل داده شده است و به همین دلیل محرومان و قشر ضعیف جامعه با مشکل روبرو شده‌اند.

کوچکی‌نژاد تصریح کرد: براساس مصوبه مجلس در قانون بودجه سال 99 دولت می‌توانست با استفاده از کالابرگ و کارت الکترونیکی کالاهای اساسی که ارتباط مستقیم با سلامتی جامعه دارد مانند گوشت، مرغ و ... را در اختیار مردم قرار دهد اما دولت به آن عمل نکرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تدوین طرح دو فوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی برای الزام دولت به توزیع کالاهای مرتبط با سلامتی مردم با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی خبر داد.

جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ، از تدوین طرح دو فوریتی نحوه توزیع کالاهای اساسی خبر داد و گفت: براساس این طرح، دولت ملزم می‌شود تا کالاهای اساسی مورد نیاز را با استفاده از کالابرگ یا کارت الکترونیکی یا روش‌های مشابه دیگر در اختیار مردم قرار دهد.

وی ادامه داد: اکنون در حال جمع‌آوری امضا برای این طرح هستیم و با تصویب آن تخصیص ارز یارانه‌ای از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود.

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه با توجه به مشکلات پیش آمده در حوزه اقتصادی بویژه تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی که بخوبی اجرا نشد، این طرح تدوین شده است، اظهار کرد: متاسفانه آمار و اطلاعات نشان داده که با استفاده از ارز یارانه‌ای کالاهای اساسی وارد و تولید شده اما با قیمتی بیش از ارز نیمایی به مردم تحویل داده شده است و به همین دلیل محرومان و قشر ضعیف جامعه با مشکل روبرو شده‌اند.

کوچکی‌نژاد تصریح کرد: براساس مصوبه مجلس در قانون بودجه سال 99 دولت می‌توانست با استفاده از کالابرگ و کارت الکترونیکی کالاهای اساسی که ارتباط مستقیم با سلامتی جامعه دارد مانند گوشت، مرغ و ... را در اختیار مردم قرار دهد اما دولت به آن عمل نکرد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید