در جریان تصویب لایحه اعطای مجوز به شهرداری جهت توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران مطرح شد
در جریان رسیدگی به لایحه دو فوریتی اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات مربوط به تکمیل، توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران، اعضای شورا بر لزوم تسریع روند نوسازی و دادن اختیارات بیشتر به شهرداری تهران در این زمینه تاکید کردند.
۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۶
۰

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، در جریان رسیدگی به لایحه دو فوریتی اعطای مجوز به شهرداری تهران، جهت انجام معاملات مربوط به تکمیل، توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران، محسن هاشمی با اشاره به لزوم اختیار بیشتر به شهرداری تهران، در زمینه خرید و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران، گفت: در شهرداری تهران 43 سازمان و شرکت داریم، که می­توانند در بسیاری از موارد به صورت مجزا عمل کنند. و تنها اتوبوسرانی است که شورا از گذشته به صورت انحصاری بر روی آن نظارت داشته است. این روند کماکان ادامه دارد، و باید این رویه اصلاح بشود.

در ادامه روند رسیدگی، سید محمود میرلوحی طی سخنانی در موافقت با این لایحه، گفت: برنامه توسعه اتوبوسرانی شهر تهران از زمان برنامه سوم مطرح، و لزوم تسریع در این زمینه بر همه اعضا روشن است.

وی افزود: عمر اتوبوس­های شهر تهران از ۱۳ سال گذشته است. لذا ضمن خواهش از همکاران برای موافقت با این لایحه، از دولت محترم خواهش می­کنم محدودیت­ها در زمینه واردات اتوبوس را بردارند.

میرلوحی در ادامه گفت: ای کاش ارز مصوب ۴۲۰۰ تومانی به حمل و نقل عمومی در شهر تهران اختصاص پیدا می­کرد. و به نام حمایت از تولید داخلی، در مورد حمل و نقل عمومی جفا نمی­شد. قرار بود شورای اقتصاد ۱۹۰۰۰ اتوبوس تامین کند. متاسفانه این موضوع تاکنون محقق نشده است.

در ادامه محمد علیخانی نیز طی سخنان از بررسی و موافقت کمیسیون عمران و حمل و نقل، با افزایش سقف معاملات اتوبوسرانی از 2 میلیارد به 20میلیارد خبر داد، و ابراز امیدورای کرد با توجه به اهمیت موضوع در زمان مطرح شدن در صحن شورا به تصویب اعضا برسد

در جریان تصویب لایحه اعطای مجوز به شهرداری جهت توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران مطرح شد
۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۶
در جریان رسیدگی به لایحه دو فوریتی اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات مربوط به تکمیل، توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران، اعضای شورا بر لزوم تسریع روند نوسازی و دادن اختیارات بیشتر به شهرداری تهران در این زمینه تاکید کردند.

به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، در جریان رسیدگی به لایحه دو فوریتی اعطای مجوز به شهرداری تهران، جهت انجام معاملات مربوط به تکمیل، توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران، محسن هاشمی با اشاره به لزوم اختیار بیشتر به شهرداری تهران، در زمینه خرید و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران، گفت: در شهرداری تهران 43 سازمان و شرکت داریم، که می­توانند در بسیاری از موارد به صورت مجزا عمل کنند. و تنها اتوبوسرانی است که شورا از گذشته به صورت انحصاری بر روی آن نظارت داشته است. این روند کماکان ادامه دارد، و باید این رویه اصلاح بشود.

در ادامه روند رسیدگی، سید محمود میرلوحی طی سخنانی در موافقت با این لایحه، گفت: برنامه توسعه اتوبوسرانی شهر تهران از زمان برنامه سوم مطرح، و لزوم تسریع در این زمینه بر همه اعضا روشن است.

وی افزود: عمر اتوبوس­های شهر تهران از ۱۳ سال گذشته است. لذا ضمن خواهش از همکاران برای موافقت با این لایحه، از دولت محترم خواهش می­کنم محدودیت­ها در زمینه واردات اتوبوس را بردارند.

میرلوحی در ادامه گفت: ای کاش ارز مصوب ۴۲۰۰ تومانی به حمل و نقل عمومی در شهر تهران اختصاص پیدا می­کرد. و به نام حمایت از تولید داخلی، در مورد حمل و نقل عمومی جفا نمی­شد. قرار بود شورای اقتصاد ۱۹۰۰۰ اتوبوس تامین کند. متاسفانه این موضوع تاکنون محقق نشده است.

در ادامه محمد علیخانی نیز طی سخنان از بررسی و موافقت کمیسیون عمران و حمل و نقل، با افزایش سقف معاملات اتوبوسرانی از 2 میلیارد به 20میلیارد خبر داد، و ابراز امیدورای کرد با توجه به اهمیت موضوع در زمان مطرح شدن در صحن شورا به تصویب اعضا برسد

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید