شهردار منطقه8خبر داد:
شهردار منطقه8 از بازپیرایی میدان قمر بنی هاشم(ع) ـ فلکه اول تهرانپارس ـ به مساحت ۴هزار مترمربع خبر داد.
۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۰
۰

میدان قمر بنی هاشم(ع) بازپیرایی شد


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۸،مهناز استقامتی با اشاره به اولویت های مدیریت شهری در کیفی سازی پروژه های در دست اقدام گفت: «با در نظر گرفتن ضرورت زیباسازی سیمای شهر و اولویت برنامه‌های شهری در حفظ و بازسازی هویت میدان های اصلی منطقه ، طرح بازپیرایی میدان قمر بنی هاشم(ع) به مساحت۴هزار مترمربع انجام شد.»

میدان قمر بنی هاشم(ع) بازپیرایی شد

او با اشاره به جایگاه فضای سبز در توسعه شهری ادامه داد: « فضای سبز قلب تپنده هر شهر است که با ایجاد محیطی متفاوت و بر گرفته از الگوهای طبیعی برای شهروندان ، جلوه و نمایی دیگر به شهر می بخشد و میدان قمر بنی هاشم(ع) با هدف افزایش سرانه فضای سبز ، آبیاری مکانیزه و مناسب سازی جهت معلولین بازپیرایی شد.»
استقامتی افزود: «در بازپیرایی میدان قمر بنی هاشم (ع)، محوطه سازی با استفاده از کفپوش ساسو و نوستالیت رنگی ، اجرای جدول سنگی ، دیوار چینی سنگی دور محوطه ، لوله گذاری جهت آبیاری قطره ای واحداث ۶چشمه سرویس بهداشتی با بکارگیری آبگرمکن خورشیدی انجام شد.»

میدان قمر بنی هاشم(ع) بازپیرایی شد

شهردار منطقه۸، در ادامه از افتتاح پروژه های در دست اقدام در آینده نزدیک خبرداد و بیان کرد: «خیالستان زندگی ، باغ ایرانی ، بوستان مسیل باختر ، پارکینگ زیرسطحی شهید مدنی ، هایپر پروین ، هایپر معلم ، هایپر گل و کافی شاپ بوستان آب و مخزن هزارو ۱۰۰مترمکعبی از دیگر پروژه های در دست احداث منطقه۸ است.»

شهردار منطقه8خبر داد:
۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۰
شهردار منطقه8 از بازپیرایی میدان قمر بنی هاشم(ع) ـ فلکه اول تهرانپارس ـ به مساحت ۴هزار مترمربع خبر داد.

میدان قمر بنی هاشم(ع) بازپیرایی شد


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۸،مهناز استقامتی با اشاره به اولویت های مدیریت شهری در کیفی سازی پروژه های در دست اقدام گفت: «با در نظر گرفتن ضرورت زیباسازی سیمای شهر و اولویت برنامه‌های شهری در حفظ و بازسازی هویت میدان های اصلی منطقه ، طرح بازپیرایی میدان قمر بنی هاشم(ع) به مساحت۴هزار مترمربع انجام شد.»

میدان قمر بنی هاشم(ع) بازپیرایی شد

او با اشاره به جایگاه فضای سبز در توسعه شهری ادامه داد: « فضای سبز قلب تپنده هر شهر است که با ایجاد محیطی متفاوت و بر گرفته از الگوهای طبیعی برای شهروندان ، جلوه و نمایی دیگر به شهر می بخشد و میدان قمر بنی هاشم(ع) با هدف افزایش سرانه فضای سبز ، آبیاری مکانیزه و مناسب سازی جهت معلولین بازپیرایی شد.»
استقامتی افزود: «در بازپیرایی میدان قمر بنی هاشم (ع)، محوطه سازی با استفاده از کفپوش ساسو و نوستالیت رنگی ، اجرای جدول سنگی ، دیوار چینی سنگی دور محوطه ، لوله گذاری جهت آبیاری قطره ای واحداث ۶چشمه سرویس بهداشتی با بکارگیری آبگرمکن خورشیدی انجام شد.»

میدان قمر بنی هاشم(ع) بازپیرایی شد

شهردار منطقه۸، در ادامه از افتتاح پروژه های در دست اقدام در آینده نزدیک خبرداد و بیان کرد: «خیالستان زندگی ، باغ ایرانی ، بوستان مسیل باختر ، پارکینگ زیرسطحی شهید مدنی ، هایپر پروین ، هایپر معلم ، هایپر گل و کافی شاپ بوستان آب و مخزن هزارو ۱۰۰مترمکعبی از دیگر پروژه های در دست احداث منطقه۸ است.»

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید