شهردار تهران در جمع خبرنگاران:
شهرداری تهران اجازه پلمب کردن ندارد و فقط می تواند اخطار دهد تا جایی که ۷۲ هزار اخطار در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که رسیدگی نشده است.
۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۲
۰

پیروز حناچی در حاشیه نشست شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا ساز و کاری اجرا نمی شود که طبق آن ضمانت اجرا برای ساختمان های نا ایمن وجود داشته باشد، گفت: این ساختمان (کلینیک سینا) چهار اخطار دریافت کرده بود اما خلا قانونی در استفاده از ساختمان مسکونی برای کاربری های دیگر وجود دارد. این ساختمان ها برای آتش سوزی و فرار طراحی نشده اند، ضمن اینکه لوازمی در مجموعه بوده که آتش را بیشتر کرده است.

حناچی گفت:خلا قانونی در این باره وجود دارد که لایحه ای در این باره در دست بررسی است. یک راهکار، بیمه اجباری برای ساختمان هایی است که مردم استفاده می کنند . اگر مجموعه مقررات ملی را اجرا نکند مبلغ بیمه افزایش می یابد و در صورت بروز حادثه بیمه هزینه را پرداخت نمی کند.

حتاچی ادامه داد: متاسفانه مسئولیت دستگاه ها و بهره برداران برابری نمی کند و اگر از این حادثه درس نگیریم در آینده خسارت بیشتری متحمل می شویم.

او گفت: پیرو تجربه پلاسکو ۳۳ هزار پلاک در معرض خطر شناسایی و به آنها اخطار داده شده که اگر پشتیبانی حقوقی را فراهم کنیم به نتیجه می رسیم.

او توضیح داد: در این حادثه همکاران آتش نشان به سرعت سر حادثه بودند، نگرانی هایی برای کپسول اکسیژن ومخزن هلیوم وجود داشت که به موقع رفع شد.انفجار دو کپسول و موج ناشی از آنها، نفوذ دود و آتش به اتاق عمل باعث شد که تعدادی از شهروندان که اغلب کادر پزشکی بودند جانشان از دست بدهند.

حناچی گفت: تلاش حقوقی در حال انجام است البته نمی توان گفت در شهر آتش سوزی نمی شود اما باید تا جای ممکن از آن جلوگیری کرد. باید از ساختمانی که مسکونی است استفاده مسکونی شود نه تجاری هر چند در قانون این خلا وجود دارد.

او درباره سهم شهرداری در این حادثه بیان کرد: به نسبت بقیه حوادث همکاران جایی که لازم بوده ورود کردند. ما اجازه پلمب کردن نداریم. اجازه اخطار داریم که رونوشت آن موجود است، ۷۲ هزار اخطار در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که رسیدگی نشده است. بعضی ها معتقدند که اگر شهرداری ضابط قضایی داشته باشد بهتر عمل می کند، من نمی توانم سهم تعیین کنم اما ما اقدام لازم را انجام دادیم.۴ اخطار داده شده که جدی گرفته نشده است مثلا در مورد کپسول ها.

حناچی درباره پویش ساختمان نا ایمن که در فضای مجازی ایجاد شده است بیان کرد: برخی مسایل حاکمیتی است، اگر شهرداری اعلام کند که یک ساختمان نا ایمن است اما اقدامی انجام نشود بی فایده است. بهترین کار این است که ذینفعان ساختمانهای خود را ایمن کنند و شهرداری هم بستر را فراهم کند.

شهردار تهران گفت: اینکه دل مردم را خالی کنیم شاید خیلی موثر نباشد. البته مبحث ۲۲ قانون نظام مهندسی درباره ایمنی ساختمان ها نیز مغفول مانده که باید به آن رسیدگی شود.

حناچی درباره شایعه جلوگیری از ورود او به هیات دولت گفت: دعوت نامه های هیات دولت را با پیامک دریافت می کنم، ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد اما فکر می کنم هدف هم از سوی ما و هم دولت اجرای قانون است.

شهردار تهران در جمع خبرنگاران:
۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۲
شهرداری تهران اجازه پلمب کردن ندارد و فقط می تواند اخطار دهد تا جایی که ۷۲ هزار اخطار در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که رسیدگی نشده است.

پیروز حناچی در حاشیه نشست شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا ساز و کاری اجرا نمی شود که طبق آن ضمانت اجرا برای ساختمان های نا ایمن وجود داشته باشد، گفت: این ساختمان (کلینیک سینا) چهار اخطار دریافت کرده بود اما خلا قانونی در استفاده از ساختمان مسکونی برای کاربری های دیگر وجود دارد. این ساختمان ها برای آتش سوزی و فرار طراحی نشده اند، ضمن اینکه لوازمی در مجموعه بوده که آتش را بیشتر کرده است.

حناچی گفت:خلا قانونی در این باره وجود دارد که لایحه ای در این باره در دست بررسی است. یک راهکار، بیمه اجباری برای ساختمان هایی است که مردم استفاده می کنند . اگر مجموعه مقررات ملی را اجرا نکند مبلغ بیمه افزایش می یابد و در صورت بروز حادثه بیمه هزینه را پرداخت نمی کند.

حتاچی ادامه داد: متاسفانه مسئولیت دستگاه ها و بهره برداران برابری نمی کند و اگر از این حادثه درس نگیریم در آینده خسارت بیشتری متحمل می شویم.

او گفت: پیرو تجربه پلاسکو ۳۳ هزار پلاک در معرض خطر شناسایی و به آنها اخطار داده شده که اگر پشتیبانی حقوقی را فراهم کنیم به نتیجه می رسیم.

او توضیح داد: در این حادثه همکاران آتش نشان به سرعت سر حادثه بودند، نگرانی هایی برای کپسول اکسیژن ومخزن هلیوم وجود داشت که به موقع رفع شد.انفجار دو کپسول و موج ناشی از آنها، نفوذ دود و آتش به اتاق عمل باعث شد که تعدادی از شهروندان که اغلب کادر پزشکی بودند جانشان از دست بدهند.

حناچی گفت: تلاش حقوقی در حال انجام است البته نمی توان گفت در شهر آتش سوزی نمی شود اما باید تا جای ممکن از آن جلوگیری کرد. باید از ساختمانی که مسکونی است استفاده مسکونی شود نه تجاری هر چند در قانون این خلا وجود دارد.

او درباره سهم شهرداری در این حادثه بیان کرد: به نسبت بقیه حوادث همکاران جایی که لازم بوده ورود کردند. ما اجازه پلمب کردن نداریم. اجازه اخطار داریم که رونوشت آن موجود است، ۷۲ هزار اخطار در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که رسیدگی نشده است. بعضی ها معتقدند که اگر شهرداری ضابط قضایی داشته باشد بهتر عمل می کند، من نمی توانم سهم تعیین کنم اما ما اقدام لازم را انجام دادیم.۴ اخطار داده شده که جدی گرفته نشده است مثلا در مورد کپسول ها.

حناچی درباره پویش ساختمان نا ایمن که در فضای مجازی ایجاد شده است بیان کرد: برخی مسایل حاکمیتی است، اگر شهرداری اعلام کند که یک ساختمان نا ایمن است اما اقدامی انجام نشود بی فایده است. بهترین کار این است که ذینفعان ساختمانهای خود را ایمن کنند و شهرداری هم بستر را فراهم کند.

شهردار تهران گفت: اینکه دل مردم را خالی کنیم شاید خیلی موثر نباشد. البته مبحث ۲۲ قانون نظام مهندسی درباره ایمنی ساختمان ها نیز مغفول مانده که باید به آن رسیدگی شود.

حناچی درباره شایعه جلوگیری از ورود او به هیات دولت گفت: دعوت نامه های هیات دولت را با پیامک دریافت می کنم، ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد اما فکر می کنم هدف هم از سوی ما و هم دولت اجرای قانون است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید