پس از سریال «حریم سلطان» (سده باشکوه) که در آن اشغال شهرهای آذری‌نشین ایران تبلیغ می‌شد، اینک در سریال «پایتخت عبدالحمید» هم، ترک‌ها برخلاف واقعیت‌های تاریخی که در حمله‌های خود، بارها اهالی آذربایجان را قتل‌عام کردند، سودای الحاق این بخش از خاک کشورمان را تبلیغ می‌کنند.
۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۵
انتشار سکانسی از سریال ترکی «پایتخت عبدالحمید» که در آن دیالوگ‌های ضدایرانی، مداخله‌جویانه و توسعه‌طلبانه از زبان عبدالحمید عثمانی بیان می‌شود، بازتاب‌های زیادی در فضای مجازی داشته است.

در این سریال به اصطلاح تاریخی که از شبکه دولتی «تی‌آر‌تی» ترکیه پخش می‌شود، تمامیت ارضی ایران با شعار‌ها و دیالوگ‌هایی ملتهب تهدید می‌شود. شبکه دولتی TRT در حال پخش فصل چهارم از سریالی درباره زندگی عبدالحمید، یکی از آخرین پادشاهان عثمانی است که دوران سلطنت او همراه با اتفاقات مهم تاریخی از جمله شروع نفوذ صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین است.

عبدالحمید دوم سی و هفتمین سلطان امپراتوری عثمانی است که از ۱۸۷۶ تا ۱۹۰۹ در قلمرو عثمانی حکومت می‌کرد. سلطان عبدالحمید برای مقابله با قدرت سلطه‌جوی غرب (انگلیس و فرانسه) با یک تاکتیک جدید وارد میدان شد. او سعی کرد با استفاده از نام خلیفه و مقام خلافت خود، جهان اسلام را در برابر غرب متحد کند، از این رو طرح جامعه اسلامی را مطرح کرد. مسلمانانی که معتقد بودند ضعف دولت عثمانی در نتیجه دوری از اسلام و شریعت اسلام است از طرح جامعه اسلامی استقبال کردند و بزرگانی، چون سیدجمال‌الدین اسدآبادی و مصطفی کامل از مصر و ابوالهدی از سوریه و عبدالرشید از سیبری و حرکت سنوسیه در لیبی از تشکیل جامعه اسلامی پشتیبانی کردند.

عملکرد این سلطان عثمانی نشانه‌ای از تلاش وی برای بازگرداندن اقتدار ممالک اسلامی است، با آنکه در نهایت اقدامات او به نتیجه نمی‌رسد و متأسفانه در سال‌های پس از حکومت وی و به خصوص پس از شکست عثمانی در جنگ جهانی اول، سلطه غرب بر منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا شدت بیشتری پیدا کرد، اما

در آنچه سریال ترکی «پایتخت عبدالحمید» نمایش داده می‌شود، این سلطان عثمانی فردی نشان داده می‌شود که با عقاید قومیت‌گرا به دنبال کشورگشایی و تصرف شهر‌های ایران است!

جعل تاریخ در سریال‌های ساخت ترکیه آنقدر زیاد است که نمی‌توان برای آن حد و محدوده‌ای قائل بود. در سریال «حریم سلطان» (سده باشکوه) که چند سال پیش در ایران، تب و تاب دیدن آن ایجاد شده بود و به زندگی سلطان سلیمان عثمانی می‌پرداخت، سازندگان سریال حتی به نوع پوشش سلطان عثمانی و دوران سلطنت وی توجه نکرده بودند و دربار یک پادشاه مسلمان شبیه دربار یک پادشاه اروپایی شباهت داشت و زنان درباری نیز با لباس‌های سبک غربی خودنمایی می‌کردند.

در همان سریال «حریم سلطان» نیز دروغ‌هایی درباره دوستی با مردم ایران و منطقه آذربایجان ایران بیان شد در حالی که در واقعیت تاریخی، سلطان سلیمان به ایران دوران صفوی حمله می‌کند و با پیش کشیدن تفاوت‌های مذهبی، قصد تصرف تبریز را داشته است. در این جنگ برخلاف دروغ‌های سریال بسیاری از مردم آذربایجان ایران در دفاع از وطن خود کشته می‌شوند، اما تاریخ‌سازی در سایه نوعثمانی‌گری در ترکیه این بار در بیان دیالوگ‌های تخیلی از زبان عبدالحمید دوم بیان می‌شود.

در یکی از سکانس‌های این سریال، سلطان عثمانی خطاب به درباریانش می‌گوید: «آذربایجان در قلب و اندیشه ماست! تبریز، ارومیه و سلماس شهر‌های ترکان هستند! ما این شهر‌ها را در هر زمانی می‌خواهیم! ممکن است وظیفه آن‌ها (ایرانی‌ها) ندادن باشد، اما وظیفه ما خواستن و گرفتن این مناطق است، شاید امروز نه، ولی روی خواهد آمد که در تبریز پرچم ترک برافراشته خواهد شد.»
منبع: جوان
پس از سریال «حریم سلطان» (سده باشکوه) که در آن اشغال شهرهای آذری‌نشین ایران تبلیغ می‌شد، اینک در سریال «پایتخت عبدالحمید» هم، ترک‌ها برخلاف واقعیت‌های تاریخی که در حمله‌های خود، بارها اهالی آذربایجان را قتل‌عام کردند، سودای الحاق این بخش از خاک کشورمان را تبلیغ می‌کنند.
انتشار سکانسی از سریال ترکی «پایتخت عبدالحمید» که در آن دیالوگ‌های ضدایرانی، مداخله‌جویانه و توسعه‌طلبانه از زبان عبدالحمید عثمانی بیان می‌شود، بازتاب‌های زیادی در فضای مجازی داشته است.

در این سریال به اصطلاح تاریخی که از شبکه دولتی «تی‌آر‌تی» ترکیه پخش می‌شود، تمامیت ارضی ایران با شعار‌ها و دیالوگ‌هایی ملتهب تهدید می‌شود. شبکه دولتی TRT در حال پخش فصل چهارم از سریالی درباره زندگی عبدالحمید، یکی از آخرین پادشاهان عثمانی است که دوران سلطنت او همراه با اتفاقات مهم تاریخی از جمله شروع نفوذ صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین است.

عبدالحمید دوم سی و هفتمین سلطان امپراتوری عثمانی است که از ۱۸۷۶ تا ۱۹۰۹ در قلمرو عثمانی حکومت می‌کرد. سلطان عبدالحمید برای مقابله با قدرت سلطه‌جوی غرب (انگلیس و فرانسه) با یک تاکتیک جدید وارد میدان شد. او سعی کرد با استفاده از نام خلیفه و مقام خلافت خود، جهان اسلام را در برابر غرب متحد کند، از این رو طرح جامعه اسلامی را مطرح کرد. مسلمانانی که معتقد بودند ضعف دولت عثمانی در نتیجه دوری از اسلام و شریعت اسلام است از طرح جامعه اسلامی استقبال کردند و بزرگانی، چون سیدجمال‌الدین اسدآبادی و مصطفی کامل از مصر و ابوالهدی از سوریه و عبدالرشید از سیبری و حرکت سنوسیه در لیبی از تشکیل جامعه اسلامی پشتیبانی کردند.

عملکرد این سلطان عثمانی نشانه‌ای از تلاش وی برای بازگرداندن اقتدار ممالک اسلامی است، با آنکه در نهایت اقدامات او به نتیجه نمی‌رسد و متأسفانه در سال‌های پس از حکومت وی و به خصوص پس از شکست عثمانی در جنگ جهانی اول، سلطه غرب بر منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا شدت بیشتری پیدا کرد، اما

در آنچه سریال ترکی «پایتخت عبدالحمید» نمایش داده می‌شود، این سلطان عثمانی فردی نشان داده می‌شود که با عقاید قومیت‌گرا به دنبال کشورگشایی و تصرف شهر‌های ایران است!

جعل تاریخ در سریال‌های ساخت ترکیه آنقدر زیاد است که نمی‌توان برای آن حد و محدوده‌ای قائل بود. در سریال «حریم سلطان» (سده باشکوه) که چند سال پیش در ایران، تب و تاب دیدن آن ایجاد شده بود و به زندگی سلطان سلیمان عثمانی می‌پرداخت، سازندگان سریال حتی به نوع پوشش سلطان عثمانی و دوران سلطنت وی توجه نکرده بودند و دربار یک پادشاه مسلمان شبیه دربار یک پادشاه اروپایی شباهت داشت و زنان درباری نیز با لباس‌های سبک غربی خودنمایی می‌کردند.

در همان سریال «حریم سلطان» نیز دروغ‌هایی درباره دوستی با مردم ایران و منطقه آذربایجان ایران بیان شد در حالی که در واقعیت تاریخی، سلطان سلیمان به ایران دوران صفوی حمله می‌کند و با پیش کشیدن تفاوت‌های مذهبی، قصد تصرف تبریز را داشته است. در این جنگ برخلاف دروغ‌های سریال بسیاری از مردم آذربایجان ایران در دفاع از وطن خود کشته می‌شوند، اما تاریخ‌سازی در سایه نوعثمانی‌گری در ترکیه این بار در بیان دیالوگ‌های تخیلی از زبان عبدالحمید دوم بیان می‌شود.

در یکی از سکانس‌های این سریال، سلطان عثمانی خطاب به درباریانش می‌گوید: «آذربایجان در قلب و اندیشه ماست! تبریز، ارومیه و سلماس شهر‌های ترکان هستند! ما این شهر‌ها را در هر زمانی می‌خواهیم! ممکن است وظیفه آن‌ها (ایرانی‌ها) ندادن باشد، اما وظیفه ما خواستن و گرفتن این مناطق است، شاید امروز نه، ولی روی خواهد آمد که در تبریز پرچم ترک برافراشته خواهد شد.»
منبع: جوان
بهترین خرید
نظرات
سبحان شاهمرادی اصولگرا
این گزارش خبری پلرسینه جان
قابل توجه
هواداران سینه چاک ترکیه و عثمانی در داخل بود!!
هیئت حاکمه فعلی ترکیه
یکی از اهدافشان کشورگشایی علنی و آشکارا هست
آن هم نه در قالب نیروهای نیابتی بلکه مستقیم و عریان!
اگر
حواسمان به ترکیه نباشد از سعودی و امارات قطعا گردن کلفت تر و شرور تر
میشوند
ناشناس
اینو برو به پان ترک ها بگو
ناشناس
مسئولین نظام به اینگونه مباحث سخت محتاج اند. کمکم کن کمکم کن، نذار اینجا بمونم تا بپوسم.
ببر مازندران
آذر آبادگان
ناشناس
این امر نیز گوشه ایی از اقتدار ما را نشان می دهد خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
ساسان
به عنوان یک اذری زبان محکوم میکنم این اقدام کشور ترکیه رو و انتظار دارم وزارت امورخارجه با احضار سفیر ترکیه اعراض مردم رو به سفیر ترکیه اعلام کنه
محمد مهدی اسلامی
سلام اولسون سنه ای آقا ساسان ___دشمنوی باشنی سن توپرا باسان__هر مشکلین اولسا اولا آسان ___یار اولسا سنه شاه خراسان . درود و سلام عرض ایلرم جناب آقا ساسانه . آقا ساسان عزیز من تعجب ایلیرم ندن ایمدیه فرمایشزی گور مامیشم تا خدمتیزه ارادت عرض ئدم. الله یارز اولسون . ارادتمند یز محمد مهدی اسلامی
ناشناس
بیش از چهل سال هست که ازطرف دولت ما به طور سیستماتیک برای جداسازی جنسیتی؛ قومی ؛ مذهبی و غیره سرمایه گذاری و هزینه میشود . این پدیده غیر انسانی هستش و به فروپاشی اجتماعی خواهد انجامید در ضمن موضوع اصلی یعنی «انسان» این وسط اصلا گم شده و مطرح نیست.
این عمل جداسازی خودش چراغ سبزه برای افراد و گروه های فرصت طلب برای سواستفاده . اینطوره که گروهی فرصت طلب آزادانه دراستادیوم ورزشی نفرت قومی را شعار می دهند و تبلیغ میکنند.
ناشناس
در این منطقه هر هزار سال فردی از نسل یاجوج ماجوج طغیان میکنه و مردم رو به گمراهی میبره تنها راهش هم ساختن دیوار مرزی هست
شیرین صفوی
... بابا !!!!! دیگه همینش مونده شماها هم ناله کنید
شیرین صفوی
غلطا !!!
یکی از هشتاد میلیون
من جمله خطرناکترین تفکرات و گرایشات برای بقا و تمامیت ارزی ایران، تعصّبات و گرایشات قوم گرایانه است. لازم هست که تاریخ مستند و راستین ایران بدور هر از هرگونه دروغ بافی و شانتاژ، به تمام اقوام ساکن این سرزمین، آموزش داده شود تا موقعیت حقیقی خود را دریافته و فریب تبلیغات دروغین را نخورند.
سیاوش
طبق تحقیقات و مستندات مرحوم کسروی که خودشون تبریزی بودن مردم شریف آذربایجان آذری زبان بوده اند و زبان فعلی بوسیله عشایر مهاجم ترک در آنجا رایج گردیده است آذری یکی از لهجه های بسیار شیرین ایرانی بوده و با فارسی و دیگر زبان های ایرانی هم ریشه بوده است که امروزه متاسفانه دیگر متروک گردیده است حتی شیخ صفی الدین پدر شاه اسماعیل صفوی به زبان آذری شعر میسروده است و خود واژه تبریز ریشه ایرانی دارد
قنبر
زبان مادری ما ترک است..هفت جدوآباد ما هم ترکه..ا
ناشناس
این قنبر طفلی تو مغزش نمیره این چیزا
مهر
خود زبان فارسی رو هم ترکها و حکومتهای ترک به عنوان زبان درباری در آیت سرزمین رسمیت داده اند ، حالا تو و امثال تو هی از زبان آذری جعلی صحبت کنید و دلتون رو به خزعبلات خوش کنید ، تا زمانیکه حقوق اولیه و ثانویه همه ساکنان مملکت به رسمیت شناخته نشود و حرمت بزرگ و کوچک رعایت نشود یقین بدانید که روزگار سختی در پیش خواهد بود .
ببر مازندران
وقتی با مزدوراشون تو ورزشگاههای تبریز برخورد نمیشه همینه دیگه. حالا برین به این اردوغان داعشی تو کودتا کمک کنید این شبکه دقیقا وابسته به دولت ترکیه هست. وقتی به مجسمه کاوه آهنگر جسارت میکنن و برخوردی باهاشون نمیشه همینه دیگه
ناشناس
تو چی‌میگی دیو شاهنامه
ببر مازندران
وقتی اینقدر بی عرضه این که یه فیلم راجع به نظامی و مولانا و بابک خرمدین نمیسازین خوب معلومه که اینا اینقدر وقیح میشن جدیدا هم صلاح الدین ایوبی که همه میدونن کرد بوده رو ترک جا زدن خخخخخخخخ
رضا
در خصوص صلاح الدین خود مورخ بین ترک وکرد وعرب بودنش سردر گم هستند وجواب های متفاوتی وبادلایل خاص خودشون رو دارند
ناشناس
تو بیشتر روباه مازندران هستی تا ببر مازندران
ناشناس
رضا جان اکثریت قریب به اتفاق می گن کرد بوده

عده قلیلی هم می گن عرب بوده

اما کسی نگفته شاید صلاح الدین ترک باشد
شیرین صفوی
بعد سید شهاب الدین الحسینی!!!!! به همراه فارسا فیروز فر !!!! بره تو ترکیه در باره مولوی و شمس تبریزی فیلم بازی کنن !!!!
ناشناس
نکته اول : وقتی در طول ۴۲ سال قانون اساسی مملکتمان را دور انداخته ایم ، قانون گرایی و قانون مداری جایی در مملکت داری ما ندارد ، منافع ملی را فراموش کرده ایم ، کشور صحنه جنگ و تنش حزبی و شخصی و خانوادگی بر سر ثروت و قدرت شده ، نماینده های مجلس ،به ظریف دروغگو می گویند ، ایران برای ما اهمیتی ندارد ، پس دیگر کشورها هم سوء استفاده می کنند .
نکته دوم : شرایط نامناسب و کمبود امکانات رفاهی و اجتماعی در استانهای سیستان و خوزستان و کردستان ، نام گذاری اقوام بر استانها ، اختصاص و تمرکز یک منطقه از کشور به یک قوم ، عدم آموزش جامعه در بحث ملی گرایی ، عواملی است که انگیزه جدایی طلبی به اقوام می دهد .
نکته سوم : آردوغان کشوری را تحویل گرفت که زنان محجبه از ورود به دانشگاه و محل کار منع می شدند ، مردم ترکیه در شرایط بسیار بد اقتصادی بودند . آردوغان با برنامه ریزی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی چنان ترکیه ای برای مردم ساخت که شیخ الشیوخ مرحوم قاضی منصوری هم پاسپورت ترکیه دارد !!. چنان با تدبیر درگیری و تنش مذهبی را در ترکیه بین برد در روز عاشورا با حضور چندین هزار نفر از شیعیان ترکیه برای امام حسین بزرگداشت می گیرند . از مردم ایران در برابر تحریم آمریکا و اروپا حمایت کرد . از مردم فلسطین حمایت می کند از مردم سوریه حمایت کرد ، حالا هم نیروهای نظامی اش در لیبی هست . در عوض ما ۴۲ سال هست در استندبای !! مانده ایم .
مجید
انشالله روزی برسه که از دست نژادپرستان ایران نجات پیدا کنیم، کسایی که میان به ترکا میگن آذری صد در صد نژاد پرست ترین آدمای روی زمین هستن، [،،،]
محمد مهدی اسلامی
سلام جناب مجید آقا جان ، باشوا دونوم ،بنده عرض ایلیرم ، ترک لر غیرتلی ، عزتلی ،شرفلی مؤمن آداملار دیلر و ایران و ایرانی لره سرمایه افتخار دیلر ،ایران جماعتیدا ترکلرَ افتخار ایلیوبلَر و ایلیه جاقدیلا. ساغ اولاسن همیشه ___ ال قوی بیر یاخشی ایشه.
مهدی
آذری زبان دیگه چه کوفتیه !!!! بدبختی و عقب موندگی ایرانی رو برید حل کنید و ضد هر ملت بودن رو از جمله ترک آذری رو رها کنید عزیزانم، ترکیه علناو عملا نه سیاسی! حمایت خودش رو از مسلمانان جهان خط مشی خودش قرار داده ، و یک سوال شما آخه چه مرضی دارین همیشه میخواین ترک رو برعکس جلوه بدین ؟یه نگاه به شهدای جنگ تحمیلی لااقل بندازین بد نیس، ازین ور تشکیل روژاوا رو برین جشن بگیرین و حمایت ارمنستان از شهید شدن سردار قاسمی، انشااله حالتون بهتر میشه
سیاوش
دوست عزیز عقب ماندگی ما از تحمیل اراده استعمار پیره و گرنه ما داشتیم یکی یکی این کشورهای کوتوله را پشت سر می گذاشتیم و اگر بهت بر نمیخوره ترکیه مورد علاقه شما با ما فرسنگها فاصله داشت
یکی از هشتاد میلیون
آذری زبان دیگه چه کوفتیه !!!!...
کاملاً حق باشماست. ترک زبان درست است و اطلاق آذری زبان به ترک زبانان ایران از نظر من، هم خلاف واقعیت و هم اشتباه است. اینکه حقیقتاً زبان آذری مرتبط با گذشته و تاریخ ایران چه زبانی بوده است و آذری زبانان حقیقتاً چه کسانی بودند، جای بحث و تحقیق دارد.
...بدبختی و عقب موندگی ایرانی رو برید حل کنید...
بدبختی و خوشبختی یک احساس بوده و نسبی است و چیزی ملموس و مشهود نبوده و به قولی انتزاعیست. اگر که شما احساس بدبختی در وجودتان هست من به عنوان یک ایرانی که دست بر قضا از اقشار پایین دست جامعۀ ایرانیان میباشم علیرغم تمام مشکلات موجود، به واسطه ایرانی بودنم مطلقاً احساس بدبختی نمیکنم هرچند شاید چندان خوشبخت هم نباشم.
خود را تافتۀ جدا بافته به حساب نیاورید، عقب ماندگی ایرانی را همگی باهم باید حل کنیم که این شامل شما هم میشود. به یقین، نه تنها در مورد ایرانیان بلکه در مورد هر ملّت چند قومیتی دچار برخی مشکلات، یکی از عوامل عقب ماندگی میتواند تعصّبات تنگ و تاریک قوم گرایانه و همچنین نژادپرستانه باشد.
...ضد هر ملت بودن رو از جمله ترک آذری رو رها کنید...
این بخش از گفتۀ شما مضمونش به گونه ایست که باید به دو بخش تفکیک کرد. الف) ضد هر ملت بودن رو رها کنید. ب) ضد ملت ترک آذری بودن رو رها کنید.
اگر خواب دیدید خیر باشد! ما در ایران فقط یک ملّت داریم و آنهم ملّت ایران است.
به تخلیص، ملّت عبارت است از یک واحد سیاسی مستقل که دارای مرزهای سیاسی جغرافیایی مشخص و به رسمیت شناخته بوده و همچنین دارای قانون اساسی واحد و یک نظام حکومتی مشخص و به رسمیت شناخته شده از طرف سایر ملل است.
با توجّه به آنچه که ذکر شد، ما در ایران ملّتی به نام ملّت ترک آذری نداریم بلکه اقوام ترک زبان داریم که عبارتند از اقوام ترکمن، ترک آذری و ترک قشقایی. به همان گونه، در میان خود قائل به ملّت بلوچ، ملّت کرد، ملّت فارس، ملّت عرب، ملّت لر ....هم نیستیم، بلکه قائل به قومیت های بلوچ، کرد، فارس، عرب، لر... هستیم. ملّت ایران یک واحد مستقل و به جهت سیاسی، و ملّی و میهنی تفکیک ناپذیر است که از اقوام مختلفی تشکیل شده اند که عبارتند از: مازنی، گیلکی، تالشی، اقوام ترک زبان، فارس، کرد، لر، لک، بلوچ، عرب و همچنین ارامنه، کلیمیان، آسوری ها و زرتشتیها. ما ایرانیان ضد هیچ قومیتی از میان خود نیستیم من جمله قومیتهای ترک زبان و همگی آنان را از خود دانسته و جدای آنان نمیدانیم ولی مطمئنّاً ضد فتنه جویان تجزیه طلب و ضدّ معارضان به وحدت و یکپارچگی ایران هستیم حال با هر رنگ و لعابی، چه داخلی و چه خارجی. ما ایرانیان پا بر خون صدها هزار شهیدی که بسیاری از آنان در راه حفظ تمامیت ارضی این مرز وبوم جان باخته و خونشان بر زمین ریخته شد، نگذاشته و راه آنان را همچنان حتی در صورت لزوم با بذل جان ادامه خواهیم داد.
...چه مرضی دارید که میخواهید ترک را برعکس جلوه دهید...
منظورتان دقیقاً چیست؟! شاید شما دوست باشید خود را برعکس دیده و بدنبال آن از خود تعصبات قوم گرایانه و افراطی بروز دهید، اگر که ما تلاش کنیم واقعیت گذشته تان را با استناد به تاریخ مدون و مستند، آثار ادبی، سفرنامه ها... به شما بنمایانیم گناه کرده ایم؟! آیا حقیقت گذشته تان تا این حد برایتان تلخ و غیرقابل پذیرش است که حتی بر تذکّر دهندگان، انگ مریضی میزنید؟!
...حمایت ارمنستان ازشهید شدن سردار قاسمی...
یحتمل منظور شما از سردار قاسمی، سردار قاسم سلیمانی است. از درج این مطلبِ هرچند صددرصد کذب و دروغ ولی برفرض مثال واقعیت! چه نیتی دارید؟! ایران در رابطۀ با کشورهای همسایه، میبایستی منافع و مصالح خود را درنظر بگیرد و در این رابطه ما را با تمایلات و تعصّبات قوم گرایانۀ برخی، کاری نیست!
یه نگاه به شهدای جنگ تحمیلی لااقل بندازین بد نیس.....
در ادارۀ جنگ هشت سالۀ ایران و عراق تمام اقوام ایرانی وظیفۀ خود را انجام داده در پیشبرد جنگ سهیم بودند حتی ارامنه، آسوریان و زرتشتیان و هر قومیتی به نسبت جمعیتش به جمعیت کلّ کشور شهدایی داشته است. حال میخواهید چه نتیجه ای بگیرید؟! نکند میخواهید بگویید اکثر شهدا یا شاید هم همۀ آنان از میان ترک زبانان بوده اند! از این جداسازی ها و تفرقه اندازی های قوم گرایانه و فتنه آمیز، بدنبال چه عایدی هستید؟!
...ازین ور تشکیل روژاوا رو برین جشن بگیرین...
ما ایرانیان، تشکیل روژاوا را کی و کجا جشن گرفتیم؟! منبع مستند و موثّق ذکر کنید نکند تمامیت ایرانیان را معادل اقلیت کومله و دموکرات و طرفداران آنان میپندارید؟!
...انشااله حالتون بهتر میشه...
خیلی ممنون، تشکّر میکنم از شما بابت دعای خیرتان! ولی با این دروغ پردازیها و خزعبل بافیها و حتّی بعضاً آبروریزیها! که از شما جماعت دیده ایم و همچنان شاهد آن هستیم باید بگویم که شما نگران حال ما نباش، حال ما هرطور که باشد بهرحال از حال شما و امثال شما به یقین بهتر است. احوالات خودتان را دریابید و به داد اذهان بازی خورده، آفت زده و اسیر تعصّبات خودتان برسید!
باقی موارد گفته شده به توسط شما هم دارای پاسخ بوده و قابل بحث هستند ولی با توجّه باینکه این مقول تنها باید در حد یک کامنت باشد، ادامه نمیدهم.
حمید
من خودم آذربایجانی هستم و این اقدام تورکیه را محکوم میکنم


ناشناس
تو محکوم نکن بلکه از حقوق به رسمیت شناخته نشده ات در ایران دفاع کن.
محمد مهدی اسلامی
با سلام بر حمید آقای خوب و عزیز، عرض میکنم :سن ساغ اول و چوخ یاشا ___دشمنی باغلا داشا. زنده و پر توان بمانی حمید ___بینم که دشمن بَرِ تو سخت خمید
ناشناس
انگشت نکن رنجه به در کوفتن کس
تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت
کسانی که در حال ضمیمه عراق و سوریه به کشورشون هستند بخاطر صحبت در یک فیلم تاریخی نگران میشوند!! خخخ
یوسف ایران تؤرکی
چرا در ایران با وجود ملت های مختلف ترک و .... حقوق اساسی یک ملت رعایت نمی شود و همیشه پان آریایی ها و نژاد پرستان فارس محور ، حقوق دیگر ملت ها را ضایع می کنند ؟؟؟؟!!!!!!!!! گفتیم جمهوری اسلامی آمد عدالت هم میاد . نگو سرمان کلاه رفته . این هم عدالت 42 ساله این ها . با اینکه از اسلام حرف می زنند ، مثل اینکه اسلام فقط در چادر سیاه زن ها خلاصه می شود و ...... . دؤنیا تؤرک لری آییق اولسون لار ، گؤرؤن نه توطئه لر بیزیم علیه یمیزه وار . اوتوروللار دوروللار بیزیم سؤزؤمؤزی دانیشیللار . بیزیم دیلیمیز بیر تیکان اولوب گئچیب بولارین گؤزؤنه . اینشاالله اؤز بیرلیک یمیزینن بؤتؤ دؤشمن لریمیزی مات قویاجیوخ .
ببرمازندران
دیگه شما چی میخواین همه کارخونه ها و صنعت مملکت رو بردین استانهای ترک نشین کمترین نرخ بیکاری رو دارین حالا طلبکارین؟؟؟؟
ناشناس
یوسف تؤرکی ! کول باشوا ؛ یاشاسین ایران ؛ یاشاسین انسانیت ؛ ایرانین دشمن لری محو السون !
افسانه
مردم ترکیه باید این ارزویشان را به گور ببرند لطفا نطر من را بذارید
آبان 98
چند روزیه که پارسینه برگشته به همون ماموریت همیشگیش ، نبش قبور باستانی به نفع ظلم و تبعیض امروزی. دوستان هر موضوعی غیر از حال و روز کنونی مان و غیر از هار چوب کشور خودمان ، صد در صد دشمنی با مردم ایران و خاور میانه است. دوستان، در بازی فرافکنانه ی دشمنان واقعی مان نیفتید. عرق ملی و وطن پرستی و . . . زمانی قابل طرح است که در مملکت آزادی و حقوق بشر و عدالت باشد نه در این کشوری که از هر جای جایش هزازران فاجعه میبارد و میبارانند.
ببر مازندران
به یک هفته بر پیش یزدان بُدند مپندار کآتش پرستان بُدند
که آتش بدان گاه محراب بود پرستنده را دیده پرآب بود
به یک ماه در آذرآبادگان ببودند شاهان و آزادگان

قابل توجه اونایی که میگن آذرآبادگان پارسی زبان نبوده:
محمد مهدی اسلامی
سلام بر شیر مازندران بزعم بنده و ببر مازندران به بیان قشنگ خودتان ، با احترام و ادب خدمت جنابعالی عرض میکنم که آذربایجان عزیز برای ما گرامی است ، چه فارس بوده باشند و چه ترک ، همانطوری که شما عزیزان مازندرانی با آن لهجه قشنگ و شیرینتان برای ما گرای هستید . آذر بایجان عایایقدی ___انقلابا دایاقدی (عایاقدی ، در اصل عایقدی است ، اما برای آن که آن شعار دلنشین آذری های محبوبمان قافیه اش جور در بیاید ، عزیزان آذری آنگونه می فرمودند ) . زنده باد ایران اسلامی با ملت خوبش چه ترک باشند ، چه فارس ، چه لر ،یا کردو چه بلوچ و چه عرب و چه با هر لهجه ی دیگری که داشته باشند.
هامولری اوز ومدن __یاخشیدیلَر گوزومدن . ان شاءالله موفق و شاد کام باشید . ارادتمند شما ، محمد مهدی اسلامی .
خوخان
نه عزیزم اون میشود آذربایجان اُیاخد انقلابا دائخد د هم بصورت ساکن میاید نه دی آیقدی هم اینجوری میاد اُیاخد شایدم تو لحجه ی ما ملک کندیلی ها اینجوری
احد
خود کشور ترکیه تشکیل شده از اقوام مختلف،ترک کرد ارمنی آذری عرب قبرسی و یونانی و.....حالا دایه عزیز تر از مادر شده و هر از چند گاهی درباره شهرهای ترک زبان ایران اظهار نظر میکنه،ولی هیچکس یادش نرفته که چه نسل کشی هایی نسبت به اقوام دیگر انجام داده...اگر جرات داره از ترکهای در عذاب چین حمایت کنه،ترکیه اگر جرات داره کشور چین رو به خاطر ظلم و ستمی که به ترکها میکنه،فقط یک بار محکوم کنه،چون خود سیاستمداران و حاکمان ترکیه محکوم هستن به نقض حقوق اقوام مختلف در کشور خودشون. ماهسون خواننده مشهور ترکیه چند بار فقط به خاطر خوانندن ترانه درباره صلح و حقوق بشر،دادگاهی و جریمه شد.و خیلی موارد دیگه.جنایات های ترکیه در آذربایجان ایران در تاریخ ثبت شده جنایات ترکیه نسبت به اقوام دیگر در کشور خودش در تاریخ ثبت شده.جنایات ترکیه در جنگ چالدران از یادها نخواهد رفت،شاه اسماعیل ترک بود ولی غیرت و تعصب به میهن داشت و بااینکه در چالدران ایرانی ها شکست خوردند آنهم به خاطر نداشتن تجهیزات و کم بودن نفرات، ولی نشان دادند که سرزمین مادری برایشان مهم و مقدس است.و میدانستند که میهن پرستان نامشان همیشه به نیکی یاد میشود.پاینده باد ایراااااان و ایراااااانی..
به سوی اصلاح
البته بیشتر سربازان شاه اسماعیل غیر ایرانی بودند و اهل آناتولی...

و جنایات شاه اسماعیل قبل از چالدران هم در تاریخ ثبت است
خوخان
مثل خوخان خونشونو میمکیم ما ترکها و آریایی ها گوشت همو بخوریم استخوان همو دور نمیندازیم یک تار موی گندیده ی یک فارس رو به صدتا چشم آبی و چشم با دومی و انواع و اقسام‌ملل دیگه نمیدیم‌ اینو تاریخ ثابت کرده
محمد مهدی اسلامی
با درود و سلام بر جناب آقاخوخان عزیزو محبوبم ، ابتداء از بابت بزرگواری حضرتعالی که راهنمائی ام کردید بسیار ممنونم و تشکر میکنم ، میدانید که ما چندان کتاب مکتوب بزبان ترکی در دسترس نداریم جز اشعار زیبا و دلنشین مرحوم کریمی مراغه ای رضوان الله تعالی علیه که بنده در دوران کودکی ،ایام دبستان یک کتاب از ایشان را درمنزل یکی از بستگانم بود گرفتم و با ولع میخواندم که آن هم در سینه زنی و عزاداری سروده شده است و یک مقدار هم از اشعار آن شاعر بی نظیر مرحوم شهر یار را که باید گفت شهریار شعر است مانند حیدر بابایه سلام و شاید چند کتاب دیگر ، اما این «عایق»را بنده با اسنتباط خودم اینطور در نظر گرفتم که عایق یعنی مانع (در فیزیک هر جسمی که ازعبور جریان الکتریسیته ، جلوگیری کند عایق الکتریکی و هر جسمی هم که از عبور گرما ممانعت کند عایق گرمائی مینامند ) وچون بیدار ماندن هم در واقع جلو گیری کردن از خواب است ونیز لغات عربی در زبان ترکی هم زیاد داریم لذا استنباطم این بود که عایق باشد ، و الا مکتوب آن را در جائی ندیده ام . اما میدانید که تلفظ کلمات هم که در لهجه های متفاوت زیاد است ، بنده از ترکهای قزوینم و از دوران کودکی هم ما را عاشق آذر بایجانی های غیور و خوبمان بار آورده اند که از این بابت هم خدا شکر میکنم ، البته دوستان آذری هم بحمد الله کم نداشته ام و همه شان هم مؤمن یکی از یکی بهتر و دوست داشتتی تر مثل خود جنابعالی با صفا که مردانگی و جوانمردی خودتان را در همین سخنان غرور آفرین خودتان در همینجا ابراز کردید ، جا دارد بگویم دورتان بگردم ، جداَََ بوجود عزیزانی مانند شما افتخار میکنم ، حالا اجازه بفرمائید قبل از حدا حافظی ، این راهم خدمت با سعادتان عرض کنم که آن شعار را هم به آن صورت که نوشتم چندین سال قبل از آذری های عزیزمان (آذری های روسیه ی فعلی ) از تلوزیون خودمان شنیده بودم . اما «دی« را «دِ» و «دو» و «دور» و شاید «در» هم بنده شنیده ام تلفظ میکنند . خلاصه خیلی از نوشتار تان لذت بردم و خیلی شادم کردید ، خدا شما را شاد کند . شاد لیخلن یاشیاز _دوز لن شکر داشیاز __شیرین اولاز چوخ دوزلی __هم ایستیلی هم بوزلی . التماس دعا دارم .ارادتمندتان محمد مهدی اسلامی
محمد مهدی اسلامی
با سلام و درود بر ناشناس عزیزم (19:39) خدمت با سعادتتان عرض میکنم که:: گلدی خوشوم سوزوزدن ____اوندن چوخ راق اوزوزدن ____گل منه قارداش اول سن ____یول لاردا یولداش اول سن __.براستی که آفرین بر شما عزیز ، دوست داشتنی و با صفا .
محمد
وقتی خودشون جزایر و آب های جنوبی را به چین واگذار میکنند شما دنبال قاتل بروسلی هستید؟
ناشناس
ایران که جزایر و آب های جنوبی رو یه چین واگذار کرده شما اول برو متن قرارداد رو بخون تا الکی حرف نزنی
ناشناس
نگران نباشید چندی دیگر ترکیه تجزیه خواهد شد زیرا تنها کشوری که پتانسیل تجزیه را دارد و مورد نفرت کشورهای خصوصاً عراق ؛سوریه و مصر و اروپایی ها از جمله یونانی ها و... است و از همه طرف تحت محاصره است و فعلآ هم به اسم عضویت ناتو در اشغال اروپایی ها و آمریکایی هاست به در و دیوار می زند که بگوید من هم هستم در لیبی و سوریه دخالت می کند و
هر چه گاهی اقداماتی می کند که اسمش در رسان ها باشد در هر صورت این ها از شروع اضمحلال و تلاشی خبر می دهد
مهرداد
عجله نکن کفگیر خورده به ته دیگ بعد از فروش کیش به چین مسئولین بی کفایت و بی لیاقت اون قسمت رو هم به شما میفروشن
به هر حال استکبار ستیزی هزینه داره با جیب خالی که نمیشه
یه کورد
غلط کرده ترکیه ای ها این آرزو رو به گور میبرن اون دفعه هم وزیر دفاع ترکیه زر زده بود اونا تا بودن آرزوی داشتن آذربایجان رو داشتن دیدم که الان دیگه قاجاریه نیست که یه پخ کنن آذربایجان رو رو سینی تقدیم کنن میخوان با جنگ روانی آذربایجانی ها رو گول بزنن و تشویق یه ناآرامی بکنن
نمحمد مهدی اسلامی (نام مستعار)
با سلام و درود بر شما عزیز و محبوبم .عرض میکنم : چه نیکو گفته ای مرد خوش قول __نباشند یاوه گویان حتی چون بول___درود بی کرانت باد از ما ___بمانی پر توان همواره بر جا . ان شاءالله موفق و سربلند باشید . التماس دعا دارم ، محمد مهدی اسلامی
محمد مهدی اسلامی
با سلام و احترام، استدعا میکنم ،این مصرع را به این صورت اصلاح بفرمائید «چه نیکو گفته ای ، «ای »مرد خوش قول» چون ،سهواََ کلمه یِ «ای » را ننوشته ام . ضمناََ ، نمحمد را هم اشتباه نوشته ام ، «محمد » درست وآن «ن» بر سر محمد ،زیادی است ، چون هنوز «نم «نکشیده ام حتی اگر دم کشیده باشم متشکرم .
ناشناس
آفرین
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید