وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که برنامه درسی و مدرسه به‌گونه‌ای باشد که تمام ساحت‌های تربیتی را در بر بگیرد، گفت: مدرسه خوب، مدرسه‌ای است که شبیه خانه باشد و دانش‌آموز احساس راحتی کند.
۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۸
۰
محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در مراسم افتتاح مجازی پایگاه‌های تابستانی دانش‌آموزان که در شبکه آموزشی دانش‌آموزان (شاد) برگزار شد، اظهار کرد: هیچ کاری را نمی‌توانیم معادل یادگیری قرار دهیم؛ یادگیری از بدو تولد آغاز می‌شود و ادامه دارد؛ آدم‌ها طوری ارتباط برقرار کرده و رفتار می‌کنند که یاد گرفتند.

وی با بیان اینکه مهمترین تمایزی که آدم‌ها با هم دارند در کیفیت یادگیری است، ادامه داد: انسان‌ها از طریق ۴ نوع ارتباط یاد می‌گیرند که شامل ارتباط با خود، ارتباط با خدا، ارتباطی با خلق خدا و ارتباط با خلقت است؛ یادگیری امری محدود به زمان و مکان نیست و محدود به دوره‌ای از زندگی نیست.

حاجی‌میرزایی با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که برنامه درسی و مدرسه به‌گونه‌ای باشد که تمام ساحت‌های تربیتی را در بر بگیرد، گفت: مدرسه خوب، مدرسه‌ای است که شبیه خانه باشد و دانش‌آموز احساس راحتی کند.

وی به لزوم ارتباط خانه و مدرسه اشاره کرد و افزود: هدفی که در اوقات فراغت دنبال می‌کنیم با هدفی که در مدرسه دنبال می‌کنیم از هم جدا نیست و معتقدم به این فرصت باید به عنوان یک فرصت طلایی نگاه کرد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که برنامه درسی و مدرسه به‌گونه‌ای باشد که تمام ساحت‌های تربیتی را در بر بگیرد، گفت: مدرسه خوب، مدرسه‌ای است که شبیه خانه باشد و دانش‌آموز احساس راحتی کند.
محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در مراسم افتتاح مجازی پایگاه‌های تابستانی دانش‌آموزان که در شبکه آموزشی دانش‌آموزان (شاد) برگزار شد، اظهار کرد: هیچ کاری را نمی‌توانیم معادل یادگیری قرار دهیم؛ یادگیری از بدو تولد آغاز می‌شود و ادامه دارد؛ آدم‌ها طوری ارتباط برقرار کرده و رفتار می‌کنند که یاد گرفتند.

وی با بیان اینکه مهمترین تمایزی که آدم‌ها با هم دارند در کیفیت یادگیری است، ادامه داد: انسان‌ها از طریق ۴ نوع ارتباط یاد می‌گیرند که شامل ارتباط با خود، ارتباط با خدا، ارتباطی با خلق خدا و ارتباط با خلقت است؛ یادگیری امری محدود به زمان و مکان نیست و محدود به دوره‌ای از زندگی نیست.

حاجی‌میرزایی با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که برنامه درسی و مدرسه به‌گونه‌ای باشد که تمام ساحت‌های تربیتی را در بر بگیرد، گفت: مدرسه خوب، مدرسه‌ای است که شبیه خانه باشد و دانش‌آموز احساس راحتی کند.

وی به لزوم ارتباط خانه و مدرسه اشاره کرد و افزود: هدفی که در اوقات فراغت دنبال می‌کنیم با هدفی که در مدرسه دنبال می‌کنیم از هم جدا نیست و معتقدم به این فرصت باید به عنوان یک فرصت طلایی نگاه کرد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید