حریرچی با حضور در محل حادثه کلینیک سینااطهر وقوع این حادثه را تشریح کرد.
۱۱ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۲۸
۰
حریرچی با حضور در محل حادثه کلینیک سینااطهر وقوع این حادثه را تشریح کرد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}