مشارکت وزیر خارجه در نشست آنلاین؛
وزیر امور خارجه ایران در نشست آنلاین شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: چنانچه بار دیگر شورا تعلل ورزد، به منزله یک نسل عقب‌گرد در چندجانبه‌گرایی و حاکمیت قانون خواهد بود.
۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۵
به گزارش پارسینه؛ محمد جواد ظریف گفت: مایلم سخنرانی خود را با همان عباراتی آغاز کنم که نخست‌وزیر مصدق، در این شورا به کار برد: «شورای امنیت تأسیس شد تا ملل بزرگ و کوچک به‌طور یکسان بتوانند دور یک میز بنشینند و برای حفظ صلح، مطابق با اهداف و اصول ملل متحد همکاری کنند. شورا نمی‌تواند وظیفه خطیر خود را انجام دهد، مگر اینکه قدرت‌های بزرگ به اصولی که شورا برای محقق کردن آن‌ها ایجاد شده احترام بگذارند.» دو سال بعد، وی در کودتای سیا برکنار شد.

وی ادامه داد: هرگونه محدودیت جدید توسط شورای امنیت، برخلاف تعهدات اساسی است که به ملت ایران داده شده است. در چنین سناریویی، گزینه‌های ایران، همانطور که قبلاً به بقیه طرف‌های برجام اطلاع داده شده، قاطع خواهد بود.

وزیر خارجه کشورمان افزود: ایالات متحده -با برخی از عمال خود- به دبیرخانه فشار آورد تا یک خوانش گمراه کننده از قطعنامه ۲۲۳۱ را اتخاذ کند و دبیرخانه را وادار به اتكا به ادعاهای خودساخته و اسناد جعلی برای تهیه یک گزارش كاملاً غیرحرفه‌ای کرد.

ظریف تاکید کرد: به مدت یک سال تمام، اجرای کامل برجام را ادامه دادیم. ایران با عملکرد مبتنی بر حسن نیت، از اعمال این اقدام جبرانی خودداری کرده تا طرف‌های باقیمانده برجام قادر باشند به وعده‌های خود عمل كنند.

وی گفت: اقدامات جبرانی ما تا امروز هیچ تاثیری در نظارت و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای‌مان نداشته‌است. قطعا برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، تحت «سخت‌گیرانه‌ترین» نظام بازرسی در تاریخ قرار دارد.

ما خواستار تعامل با تمام همسایگان خود هستیم

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران توضیح داد که ما خواستار تعامل با تمام همسایگان خود هستیم تا منطقه قدرتمند که مانع ظهور بلند پروازی‌های هژمونیک توسط هر قدرت منطقه‌ای یا جهانی باشد ایجاد شود.

ظریف ادامه داد که به همین منظور رییس‌جمهوری اسلامی ایران ابتکار صلح هرمز موسوم به امید را معرفی کرده است و ما بدون مداخله ایالات متحده از شش هزار مایل دورتر می‌توانیم این را محقق کنیم.

وی تصریح کرد: چارچوب زمانی رفع محدودیت‌های تسلیحاتی که در قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی شده بخش لاینفک از تفاهم سخت به دست آمده است که طرف‌های برجام را قادر ساخت تا در نهایت در مورد بسته کلی برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ توافق کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان یادآور شد: هرگونه محدودیت جدید توسط شورای امنیت بر خلاف تعهدات اساسی است که به ملت ایران داده شده است، در چنین سناریویی گزینه‌های ایران همانطور که قبلا به بقیه طرف‌های برجام اطلاع داده شده است قاطع خواهد بود و ایالات متحده و هر موجودیتی که ممکن است به آن کمک کند یا به رفتار غیر قانونی آمریکا تن دهد مسئولیت کامل را برعهده خواهد داشت.

ظریف سخنرانی خود را نیز با نقل قول دیگری از دکتر مصدق پایان برد: شورای امنیت نمی‌تواند اجتناب کند از اینکه دریابد که حرف‌های ما کاملا قانونی و مشروع است؛ بنابراین این شورا باید متوجه باشد که ما مجبور نخواهیم شد که از راه خود عدول کنیم.

مشارکت وزیر خارجه در نشست آنلاین؛
۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۵
وزیر امور خارجه ایران در نشست آنلاین شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: چنانچه بار دیگر شورا تعلل ورزد، به منزله یک نسل عقب‌گرد در چندجانبه‌گرایی و حاکمیت قانون خواهد بود.
به گزارش پارسینه؛ محمد جواد ظریف گفت: مایلم سخنرانی خود را با همان عباراتی آغاز کنم که نخست‌وزیر مصدق، در این شورا به کار برد: «شورای امنیت تأسیس شد تا ملل بزرگ و کوچک به‌طور یکسان بتوانند دور یک میز بنشینند و برای حفظ صلح، مطابق با اهداف و اصول ملل متحد همکاری کنند. شورا نمی‌تواند وظیفه خطیر خود را انجام دهد، مگر اینکه قدرت‌های بزرگ به اصولی که شورا برای محقق کردن آن‌ها ایجاد شده احترام بگذارند.» دو سال بعد، وی در کودتای سیا برکنار شد.

وی ادامه داد: هرگونه محدودیت جدید توسط شورای امنیت، برخلاف تعهدات اساسی است که به ملت ایران داده شده است. در چنین سناریویی، گزینه‌های ایران، همانطور که قبلاً به بقیه طرف‌های برجام اطلاع داده شده، قاطع خواهد بود.

وزیر خارجه کشورمان افزود: ایالات متحده -با برخی از عمال خود- به دبیرخانه فشار آورد تا یک خوانش گمراه کننده از قطعنامه ۲۲۳۱ را اتخاذ کند و دبیرخانه را وادار به اتكا به ادعاهای خودساخته و اسناد جعلی برای تهیه یک گزارش كاملاً غیرحرفه‌ای کرد.

ظریف تاکید کرد: به مدت یک سال تمام، اجرای کامل برجام را ادامه دادیم. ایران با عملکرد مبتنی بر حسن نیت، از اعمال این اقدام جبرانی خودداری کرده تا طرف‌های باقیمانده برجام قادر باشند به وعده‌های خود عمل كنند.

وی گفت: اقدامات جبرانی ما تا امروز هیچ تاثیری در نظارت و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای‌مان نداشته‌است. قطعا برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، تحت «سخت‌گیرانه‌ترین» نظام بازرسی در تاریخ قرار دارد.

ما خواستار تعامل با تمام همسایگان خود هستیم

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران توضیح داد که ما خواستار تعامل با تمام همسایگان خود هستیم تا منطقه قدرتمند که مانع ظهور بلند پروازی‌های هژمونیک توسط هر قدرت منطقه‌ای یا جهانی باشد ایجاد شود.

ظریف ادامه داد که به همین منظور رییس‌جمهوری اسلامی ایران ابتکار صلح هرمز موسوم به امید را معرفی کرده است و ما بدون مداخله ایالات متحده از شش هزار مایل دورتر می‌توانیم این را محقق کنیم.

وی تصریح کرد: چارچوب زمانی رفع محدودیت‌های تسلیحاتی که در قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی شده بخش لاینفک از تفاهم سخت به دست آمده است که طرف‌های برجام را قادر ساخت تا در نهایت در مورد بسته کلی برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ توافق کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان یادآور شد: هرگونه محدودیت جدید توسط شورای امنیت بر خلاف تعهدات اساسی است که به ملت ایران داده شده است، در چنین سناریویی گزینه‌های ایران همانطور که قبلا به بقیه طرف‌های برجام اطلاع داده شده است قاطع خواهد بود و ایالات متحده و هر موجودیتی که ممکن است به آن کمک کند یا به رفتار غیر قانونی آمریکا تن دهد مسئولیت کامل را برعهده خواهد داشت.

ظریف سخنرانی خود را نیز با نقل قول دیگری از دکتر مصدق پایان برد: شورای امنیت نمی‌تواند اجتناب کند از اینکه دریابد که حرف‌های ما کاملا قانونی و مشروع است؛ بنابراین این شورا باید متوجه باشد که ما مجبور نخواهیم شد که از راه خود عدول کنیم.

بهترین خرید
نظرات
عماد
متاسفانه یکبار دیگر جهانیان شاهد زورگویی و ظلم آمریکا در شورای امنیت هستند . کار آمریکا فشار زانو بر گردن مردم مظلوم دنیا هست . با نهضت انقلاب اسلامی ملت ایران تصمیم گرفته عزتمندانه زندگی کند اما این به مذاق غارتگران و ظالمین خوش نمی اید . 41 سال دشمنی ،جنگ ، فشار ، تحریم ، اغتشاش ، آشوبگری ، دخالت و توطئه و ..... نتوانسته ایران را از پای در آورد به فضل خدا باز هم نمیتوانند ما را از راهی که انتخاب کردیم منصرف کنند . نهال انقلاب امروز قوی شده و مستضعفان جهان به آن امید بسته اند . دشمنی آمریکا و اذنابش نشانه درست بودن را طی شده توسط ملت ایران دارد .
ناشناس
شما خوبید به هیچکس ظلم نکرده و نمیکنید. اصلا دنیا رو باید بدند دست شما!!
مهرداد
چنان با صورت بزنیم تو مشت آمریکا که حساب دستش بیاد بفهمه با کی طرفه
ناشناس
08.48 چنان از ارباب و آمریکا می ترسی و وحشت داری که موجب انتشار افکار انحرافی شده است .
محمد مهدی اسلامی
با سلام بر جناب آقا مهرداد عرض میکنم : گویا که عزیزما من تو مهرداد ____فکر کرده ای آمریکا ست پلنگ زاد. در خصلت اگر چه مثل گرگ است ____ اما بعمل مثال ارگ است . پس هیچ نترس و ایست بی لرز _____از دست مده توان خود هرز . تا آن که خبر نکرده است درز _______ نگذار برود برون از این مرز با صورت خود مزن به هیچ مشت ______بر عکس مکن بدشمنت پشت
محمد مهدی اسلامی
لطفاََ اصلاح بفرمائید:
سروش
10:24 و 10:33 دوستان متاسفانه در مدت 40 سال اخیر مسئولین این کشور اثبات کرده اند که مرد حرف هستند و نه حرف عمل و سخن آقا مهرداد محققا و اثباتا درست است: نمونه ها 1-شعار اینکه مسئولین شاه اموال حرام انباشتند که دیدیم خودشان بدتر کردند 2- شعار نداشتن زندانی سیاسی : دیدیم که خودشان هم دارند 3-شعار آزادی بیان : دیدیم که خودشان هم رعایت نمیکنند 3-شعار آزادی احزاب: درست مثل شاه که ایران نوین و مردم رو داشت الان هم دو سه تا حزب حکومتی هست و مردمی نیستند..کسانی که شعار میدادند حتی باید کمونیستها بتوانند حضور داشته باشند!! 4-شعار آزادی مطبوعات : میخواهی روزنامه باز کنی سالها باید بدویی کوچکترین انتقاد کنی بسته میشه 5-شعار قانون مندی: میگفتند چرا فلان تیمسار زنگ میزنه کلانتری میگه فلانی رو آزاد کنید..خودشون همون سیستم رو دارند گروههای فراقانونی..سهل گیری بر عده ای و سخت گیری بر عده دیگر...6-شعار بستن تنگه! 7- شعار اینکه نفت ما صادر نشود نفت هیچکس صادر نخواهد شد .......و ....و ...
ناشناس
ساندیسیهای سهمیه دوست حمله کردند
ناشناس
آقای ظزیف پاسخ قاطعتان
ایران را به سرنوشت کره شمالی ،ونزوئلا و میانمار و زیمبابوه دچار می کند
مهرداد
وقتی شرکتهای چند ملیتی با یه اخم و تشر آمریکا با ایران قطع رابطه میکنند و پول نفت ایران رو نمیدن وقتی بر اثر تحریمها ریال ایران از پهن چهارپایان ارزشش کمتره وقتی در سراسر دنیا به شهروند ایرانی به چشم تروریست نگاه میکنند و گذرنامه ایرانی اعتباری نداره وقتی عربستان شهروندان و حجاج ایرانی رو میکشه دیه نمیده و حتی عذرخواهی هم نمیکنه و ایران هم کاری از دستش بر نمیاد وقتی ...
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
محمد مهدی اسلامی
با سلام و درود بر جناب آقا مهرداد عزیز ایده الله نعالی ، تمام فرمایش جضرت عالی متین و عین واقعیت است و در عین حال دقت نظر ارزشمندتان را می رساند ، اما یک مسأله را هم خوب است که ان شاءالله مورد توجه قرار بدهیم وآن این که با همه ی این مشکلات و درد سرهایی که دنیا دوستان و در رأسشان آمریکای جنایتکار انجام میدهد و بفرمایش یکی از برادرا بزرگوار و عزیزم در یکی از صفحات همین وب سایت شریف چه نیکو فرمده اند «دولت فخیمه آمریکا ، وسپس فرموده اند فخیمه را مفتضحه تعبیر کنید که برای بنده بسیار خوشایند است ، خدا حفظشان کند و سعادت دنیا و آخرت نصیبشان ، بقیه هم مطیعان حلقه بگوش او لبیک گویان و دست بسینه بدنبالش حرکت میکنند ، ایران شرافتمند اسلامی چو شیر ایستاده و زیر بار ذلت و ننگ نمی رود ، نشان از جوانمردی و آزادی و حق طلبی او است .همانطوری که بزر گمردان الهی پیامبران و اما مان چنین کردند و باور داشتند که العاقبة لاهل التقوی و الیقین =سر انجام عزتمند از آن اهل تقوی و یقین است ، و ان الله مع الصابرین = خدا با استقامت کنندگان و ایستادگان است . این است که ارزش دارد ، چون دنیا که گذرا است ، عصبانیت آمریکا از ایران برای همین است که چرا مانند دیگران نسبت به او کرنش نمیکند این را تحقیری بزرگ و اهانتی غیر قابل گذشت برایخود میداند و در دنیا هم خردمندان این ذلت آمریکا را درک میکنند ، عزت یعنی همین .، آری مرگ سرخ به از زندگی ننگین است . البته یک قسمت از مشکلات که مربوط به بی کفایتی ها است که آن ها را هم ان شاءالله با درایت و همفکری های بزرگوارانی مانند حضرت عالی و بیان انتقادات سازنده و ارشاد جوانان خوب و غیور این مرز و بوم امید واریم که برطرف خواهد شد . کما این که پیشرفت های چشمگیر در برخی از عرصه ها بدست توانای این قبیل از جوانان را شاهدیم . خوب انسان های فکوری مانند جنابعالی قطعاََ نمیتوانید بی تفاوت باشید ، همچنان که نمیتوانید بی ایمان به تعالیم عالیه ی قرآن کریم و احادیث حضرات معصومین علیهم الصلوة و السلام باشید . صبر و فکر جمیل می باید __کز سقوطت بورطه ها پاید __ والسلام علیکم و رحميالله و برکاته ، ان شاءالله موفق و سربلند باشید
ناشناس
حرفهای مصدق به دل می نشست حرفهای ظریف به دل نمی نشیند برای همین منشا اثری نخواهد بود .
از قیاسش خنده آمد خلق را
کو چو خود پنداشت صاحب دلق را

کار پاکان را قیاس از خود مگیر
گر چه ماند در نبشتن شیر و شیر

این یکی شیر است اندر بادیه
/ آن دگر شیر است اندر بادیه

این یکی شیر است کآدم می خورد
و آن دگر شیر است کآدم می خورد
سروش
آقا محمد مهدی عزیز دل. یه نکته هست : تعداد دشمنان ما غیر طبیعی زیاد هست بنظر میاد یه جاهایی خودمون ایراد داریم آخه شما از همسایه بغلی بگیر برو تا بقال محل و سبزی فروش و خراز و طباخ و خباز....
سروش
جواتی. جان عمو بیا بشین خونه حقوق و حق ماموریتت رو هم از پول نفت ما بگیر فقط کارها رو خرابتر از این نکن
ناشناس
آقا پا توی کفش مصدق نکن ، برای پاهای تو بزرگه !
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید