شهردار منطقه۱۳ از اجرای عملیات احیا و بازسازی قنوات این منطقه خبر داد و افزود: پس از احیا قنوات عزیزیه و ترقی ، قنات سلیمانیه به متراژ ۴۰۰ متر طول به بهره برداری می رسد
۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۰
۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳، مرتضی رحمان زاده ، شهردار منطقه افزود : در راستای احیاء ، حفظ و نگهداری از قنوات به عنوان میراث بر جای مانده از گذشتگان و با هدف استفاده ازآب قنات در آبیاری فضای سبز با توجه به کمبود منابع آبی ، عملیات بازسازی و احیا قنات سلیمانیه به متراژ ۴۰۰ متر طول از خیابان پیروزی تا میدان مادر در محدوده ناحیه ۲به همت اداره آبراه ها و قنوات معاونت خدمات شهری و محیط زیست از سال گذشته با شناسایی کوره و میله های قنات آغاز و هم اکنون در حال اجراست و تا دستیابی به حصول نتیجه و رسیدن به سر منشا ادامه می یابد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در احیا قنات سلیمانیه افزود: با توجه به شناسایی دقیق مسیر قنات ، سه عددآب بند نیز در خیابان 1/22 و1/23 جهت رفع خطر ازمنازل مسکونی بالا دست در عمق 30 متری رفع و این طرح به سمت خیابان های بالادست تا خیابان 1.28 ادامه یافت.
شهردار منطقه با اشاره به تمهیدات صورت گرفته برای استفاده از آب قنات در میدان مادر ادامه داد : هم اکنون یک عدد میله درمیدان مادربه عمق 32 متر و ایجاد کوره به طول 10 متر به سمت خیابان 1.24 جهت آبگیری از قنات انجام و بعد ازحفرکوره وکول گذاری مسیر، مخزن جهت آبگیری احداث می شود.

شهردار منطقه۱۳ از اجرای عملیات احیا و بازسازی قنوات این منطقه خبر داد و افزود: پس از احیا قنوات عزیزیه و ترقی ، قنات سلیمانیه به متراژ ۴۰۰ متر طول به بهره برداری می رسد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳، مرتضی رحمان زاده ، شهردار منطقه افزود : در راستای احیاء ، حفظ و نگهداری از قنوات به عنوان میراث بر جای مانده از گذشتگان و با هدف استفاده ازآب قنات در آبیاری فضای سبز با توجه به کمبود منابع آبی ، عملیات بازسازی و احیا قنات سلیمانیه به متراژ ۴۰۰ متر طول از خیابان پیروزی تا میدان مادر در محدوده ناحیه ۲به همت اداره آبراه ها و قنوات معاونت خدمات شهری و محیط زیست از سال گذشته با شناسایی کوره و میله های قنات آغاز و هم اکنون در حال اجراست و تا دستیابی به حصول نتیجه و رسیدن به سر منشا ادامه می یابد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در احیا قنات سلیمانیه افزود: با توجه به شناسایی دقیق مسیر قنات ، سه عددآب بند نیز در خیابان 1/22 و1/23 جهت رفع خطر ازمنازل مسکونی بالا دست در عمق 30 متری رفع و این طرح به سمت خیابان های بالادست تا خیابان 1.28 ادامه یافت.
شهردار منطقه با اشاره به تمهیدات صورت گرفته برای استفاده از آب قنات در میدان مادر ادامه داد : هم اکنون یک عدد میله درمیدان مادربه عمق 32 متر و ایجاد کوره به طول 10 متر به سمت خیابان 1.24 جهت آبگیری از قنات انجام و بعد ازحفرکوره وکول گذاری مسیر، مخزن جهت آبگیری احداث می شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}