پارسینه: در گزارش زیر امروز برای شما چند تصویر آماده کرده‌ایم که می‌توانید با کمک آن‌ها مهارت مشاهده خود را تست کنید.
۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۰
۰

کسی نیست که از سوسک‌های چندش آور خوشش بیاید! یعنی حداقل ما نمی‌شناسیم. اگر دلش را دارید و فکر می‌کنید خدا چشمان تیزبینی به شما داده است، کافی است در این تست دقت و توجه شرکت کنید و قوه بینایی خود را محک بزنید.

اگر ما بیش از اندازه به حس بینایی خود اطمینان داشته باشیم، ممکن است چشم ما فریب بخورد؛ مخصوصا وقتی که موضوع پیدا کردن تفاوت در چند تصویر تکراری باشد. این بار، ما از سوسک برای امتحان کردن شما استفاده کردیم. شما در این تست‌ها باید به این سوسک‌های جورواجور با دقت نگاه کنید و سوسکی که رنگ متفاوتی دارد را پیدا کنید. آیا فکر می‌کنید می‌توانید از عهده این تست بربیایید؟ شاید اگر چشمان تیزبین و دقت بالایی داشته باشید، بتوانید.

امروز برای شما چند تصویر آماده کرده‌ایم که می‌توانید با کمک آن‌ها مهارت مشاهده خود را تست کنید. یادتان باشد که شما می‌توانید همیشه با مراجعه به قسمت پایین صفحه پاسخ صحیح را ببینید. آماده هستید؟

تصویر اول:

بازی و سرگرمی/ سوسک متفاوت را پیدا کنید + تصاویر

تصویر دوم:

بازی و سرگرمی/ سوسک متفاوت را پیدا کنید + تصاویر

تصویر سوم:

بازی و سرگرمی/ سوسک متفاوت را پیدا کنید + تصاویر

تصویر چهارم:

بازی و سرگرمی/ سوسک متفاوت را پیدا کنید + تصاویر

تصویر پنجم:

بازی و سرگرمی/ سوسک متفاوت را پیدا کنید + تصاویر

تصویر ششم:

بازی و سرگرمی/ سوسک متفاوت را پیدا کنید + تصاویر

تصویر هفتم:

بازی و سرگرمی/ سوسک متفاوت را پیدا کنید + تصاویر

تصویر هشتم:

بازی و سرگرمی/ سوسک متفاوت را پیدا کنید + تصاویر

تصویر نهم:

بازی و سرگرمی/ سوسک متفاوت را پیدا کنید + تصاویر

تصویر دهم:

بازی و سرگرمی/ سوسک متفاوت را پیدا کنید + تصاویر

تصویر یازدهم:

بازی و سرگرمی/ سوسک متفاوت را پیدا کنید + تصاویر

تصویر دوازدهم:

بازی و سرگرمی/ سوسک متفاوت را پیدا کنید + تصاویر

تصویر سیزدهم:

بازی و سرگرمی/ سوسک متفاوت را پیدا کنید + تصاویر

تصویر چهاردهم:

بازی و سرگرمی/ سوسک متفاوت را پیدا کنید + تصاویر

تصویر پانزدهم:

بازی و سرگرمی/ سوسک متفاوت را پیدا کنید + تصاویر

و حالا پاسخ تست سوسکی ما را در ادامه مشاهده کنید:

بازی و سرگرمی/ سوسک متفاوت را پیدا کنید + تصاویر

بازی و سرگرمی/ سوسک متفاوت را پیدا کنید + تصاویر

آیا توانستید سوسکی که رنگش متفاوت است را پیدا کنید؟ آیا دوست دارید چند تا از دوستان خود را برای تماشای این سوسک‌ها به چالش دعوت کنید؟ نتیجه را با ما در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

به نظر شما کسی هست که جرئت رو به رو شدن با این سوسک‌های رنگارنگ را داشته باشد و دلش بخواهد در این چالش سوسکی با شما رقابت کند؟

 

منبع: روزیاتو

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید