طغیانی:
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید در حال حاضر روزانه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی جامعه اضافه شده و این نقدینگی به سمت بازارهایی مانند سکه و ارز می رود و موجب التهاب بازار خواهد شد.
۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۹
۰

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ، افزایش نقدینگی جامعه را دلیل گرانی ارز، سکه، مسکن و خودرو دانست و گفت: رئیس کل بانک مرکزی باید برنامه‌ای جامع و کامل درباره راهکارهای مهار نقدینگی و جلوگیری از خلق پول توسط بانک های خصوصی به کمیسیون اقتصادی ارائه کند، زیرا در سال گذشته 30 درصد به نقدینگی موجود در کشور اضافه و به سمت بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن روانه شد.

60 درصد نقدینگی جامعه حاصل فعالیت بانک‌های خصوصی و تجاری است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که چگونه با رشد اقتصادی منفی در سال گذشته، نقدینگی بیشتر شده است؟ افزود: اگرچه افزایش پایه پولی بانک مرکزی، 40 درصد نقدینگی کشور را ایجاد کرده است اما 60 درصد نقدینگی حاصل فعالیت بانک‌های خصوصی و تجاری است.

روزانه یک هزار و 500 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در حال حاضر روزانه یک هزار و 500 میلیارد تومان به نقدینگی جامعه اضافه شده و این نقدینگی به سمت بازارهایی مانند سکه، ارز و ... رفته و موجب التهاب بازار خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: نمایندگان مجلس در تلاش اند با به کارگیری ظرفیت کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه، راهکارهای کاهش قیمت کالا را تدوین کنند چراکه در شرایط کنونی مردم در مضیقه بوده و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند./

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید در حال حاضر روزانه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی جامعه اضافه شده و این نقدینگی به سمت بازارهایی مانند سکه و ارز می رود و موجب التهاب بازار خواهد شد.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ، افزایش نقدینگی جامعه را دلیل گرانی ارز، سکه، مسکن و خودرو دانست و گفت: رئیس کل بانک مرکزی باید برنامه‌ای جامع و کامل درباره راهکارهای مهار نقدینگی و جلوگیری از خلق پول توسط بانک های خصوصی به کمیسیون اقتصادی ارائه کند، زیرا در سال گذشته 30 درصد به نقدینگی موجود در کشور اضافه و به سمت بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن روانه شد.

60 درصد نقدینگی جامعه حاصل فعالیت بانک‌های خصوصی و تجاری است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که چگونه با رشد اقتصادی منفی در سال گذشته، نقدینگی بیشتر شده است؟ افزود: اگرچه افزایش پایه پولی بانک مرکزی، 40 درصد نقدینگی کشور را ایجاد کرده است اما 60 درصد نقدینگی حاصل فعالیت بانک‌های خصوصی و تجاری است.

روزانه یک هزار و 500 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در حال حاضر روزانه یک هزار و 500 میلیارد تومان به نقدینگی جامعه اضافه شده و این نقدینگی به سمت بازارهایی مانند سکه، ارز و ... رفته و موجب التهاب بازار خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: نمایندگان مجلس در تلاش اند با به کارگیری ظرفیت کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه، راهکارهای کاهش قیمت کالا را تدوین کنند چراکه در شرایط کنونی مردم در مضیقه بوده و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}