وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی در توییتی نوشت: منافقین قطعاً یک فرقه ترور و وحشت هستند.
۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۳
۰
وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه و به مناسبت" هفته حقوق بشر آمریکایی" در توییتی نوشت: منافقین قطعاً یک فرقه ترور و وحشت هستند.

وزارت امور خارجه در این توییت افزود: اروپا خانه این موجودیت یاغی و پول مالیات دهندگان آمریکایی تأمین کننده قساوت‌های این گروهک فاسد است.

وزارت امور خارجه تاکید کرد: هر دو در کشتار ایرانیان بی گناه از سوی منافقین دست دارند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی در توییتی نوشت: منافقین قطعاً یک فرقه ترور و وحشت هستند.
وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه و به مناسبت" هفته حقوق بشر آمریکایی" در توییتی نوشت: منافقین قطعاً یک فرقه ترور و وحشت هستند.

وزارت امور خارجه در این توییت افزود: اروپا خانه این موجودیت یاغی و پول مالیات دهندگان آمریکایی تأمین کننده قساوت‌های این گروهک فاسد است.

وزارت امور خارجه تاکید کرد: هر دو در کشتار ایرانیان بی گناه از سوی منافقین دست دارند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}