معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت از اجرای چهارمین مرحله طرح بازدید از واحد‌های صنفی عرضه کننده قلیان در سطح شهر تهران خبر داد.
۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۷
۰
سرهنگ نادر مرادی گفت: روز گذشته از چهارمبن طرح بازدید از واحد‌های صنفی عرضه کننده قلیان در سطح شهر تهران با حضور تیم‌های عملیاتی و کارشناسان معاونت نظارت بر اماکن عومی پلیس امنیت پایتخت آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه در روز گذشته ۷۵ واحد صنفی قهوه خانه و سفره خانه سنتی بازدید شد، افزود: در این بازدید به متصدیان ۳۴ واحد صنفی تذکر و با دستور قضایی ۹ واحد صنفی قهوه خانه که به مشتریانشان قلیان عرضه می‌کردند، پلمب شد.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران خاطر نشان کرد: پلیس همچنان با جدیت پای کار بوده و با واحد‌های صنفی متخلفی که بخواهند سلامت جامعه و مردم را به خطر بی اندازند برخورد خواهد کرد.
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت از اجرای چهارمین مرحله طرح بازدید از واحد‌های صنفی عرضه کننده قلیان در سطح شهر تهران خبر داد.
سرهنگ نادر مرادی گفت: روز گذشته از چهارمبن طرح بازدید از واحد‌های صنفی عرضه کننده قلیان در سطح شهر تهران با حضور تیم‌های عملیاتی و کارشناسان معاونت نظارت بر اماکن عومی پلیس امنیت پایتخت آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه در روز گذشته ۷۵ واحد صنفی قهوه خانه و سفره خانه سنتی بازدید شد، افزود: در این بازدید به متصدیان ۳۴ واحد صنفی تذکر و با دستور قضایی ۹ واحد صنفی قهوه خانه که به مشتریانشان قلیان عرضه می‌کردند، پلمب شد.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران خاطر نشان کرد: پلیس همچنان با جدیت پای کار بوده و با واحد‌های صنفی متخلفی که بخواهند سلامت جامعه و مردم را به خطر بی اندازند برخورد خواهد کرد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}