شهردار مشهد با انتقاد از سنگ اندازی‌ها در طرح بافت پیرامون حرم مطهر مطرح کرد؛
شهردار مشهد با انتقاد از اتهام زنی و سنگ اندازی برخی از افراد گفت: اگر بزرگوارانی هستند که خدایی ناکرده حاضرند دیگران را متهم کنند یا اینکه به خاطر غرض ورزی‌های نفسانی و مطرح کردن خودشان، به آبرو و اعتبار دیگران خلل وارد می‌کنند، ما سعی می‌کنیم سکوت کنیم و کار خودمان را انجام دهیم.
۰۷ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۷
۰
محمدرضا کلائی ضمن بیان این مطلب افزود: فکر می‌کنم حجت بر دولت تمام است ما آنچه که بایستی عمل می‌کردیم، عمل کردیم و آنچه را بایستی که اثبات می‌کردیم اثبات کردیم و توانسته ایم تمامی تعهدات خودمان را سر موعد با بهترین کیفیت و بدون کوچکترین خللی به سرانجام برسانیم.

وی اضافه کرد: در این مسیر هم انصافا دولت کمک کرده، اما انتظار بسیار بیش از این است؛ جایی در تصمیم گیری تعلل دارد یا سهم خودش را پرداخت نمی‌کند یا حاضر نیست ریسک‌های کار را بپذیرد، خوب دولت هم می‌تواند در پرداخت سهم خود و ایفای نقش و تعهدات خودش متناسب با این اقدامات عمل کند.

وی تصریح کرد: انتظار این است وقتی شهر و مدیریت شهری مشهد با تمام توان و پذیرش خود، حداکثر ریسک‌ها را با توجه به موقعیت مشهد و خدماتی که تمامی مردم ایران و بلکه شیعیان جهان از آن استفاده می‌کنند، وارد کار می‌شود که نتیجه اش هم قابل مشاهده است، دولت نیز توجه کرده و اقدامات متناسبی انجام دهد

کلائی ادامه داد: انتظار دارم مطابق پیگیری‌های صورت گرفته در مورد ۱۴۱ میلیون یورو و صندوق توسعه ملی همانطور که همه بزرگواران صندوق توسعه ملی همراهی کرده اند، همچنین پیگیر‌های آقای قاضی زاده، نایب رئیس اول مجلس، این انتظار می‌رود که ایشان این پیگیری را برای شهر مشهد داشته باشند و دولت هم همراهی کند تا موضوعات در صندوق توسعه ملی به نفع مترو و قطار شهری مشهد حل شود.

وی با بیان این که در ارائه خدمات به زائران به دوراز هیاهو، در سکوت کار می‌کنیم اظهارکرد: اگر افرادی هستند که فقط خودکارشان کار می‌کند، تنها نامه نگاری می‌کنند ما سعی می‌کنیم کار کنیم و خدمات مان را توسعه دهیم.

شهردار مشهد افزود: اهل متهم کردن کسی نیستیم، اهل نامه نگاری نیستیم، اهل صحبت‌هایی که به همدلی که سرمایه اصلی ما است، خدشه وارد کند هم نیستیم، اما مصمم ایم برای بهبود اوضاع بافت پیرامونی حرم مطهر، ذی نفعان را پای کار خواهیم آورد.

وی ادامه داد: ما به برکت حضرت رضا (ع) یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ این شهر و تحقق حرم شهر که سال‌ها خواسته تمام بزرگان است را محقق خواهیم کرد امیدوارم افرادی که سنگ اندازی می‌کنند، برخی موضوعات را دست آویز قرار می‌دهند، خدا نوری در دل هایشان قراردهد و نیت شان اصلاح شود و کمک کند.
شهردار مشهد با انتقاد از سنگ اندازی‌ها در طرح بافت پیرامون حرم مطهر مطرح کرد؛
۰۷ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۷
شهردار مشهد با انتقاد از اتهام زنی و سنگ اندازی برخی از افراد گفت: اگر بزرگوارانی هستند که خدایی ناکرده حاضرند دیگران را متهم کنند یا اینکه به خاطر غرض ورزی‌های نفسانی و مطرح کردن خودشان، به آبرو و اعتبار دیگران خلل وارد می‌کنند، ما سعی می‌کنیم سکوت کنیم و کار خودمان را انجام دهیم.
محمدرضا کلائی ضمن بیان این مطلب افزود: فکر می‌کنم حجت بر دولت تمام است ما آنچه که بایستی عمل می‌کردیم، عمل کردیم و آنچه را بایستی که اثبات می‌کردیم اثبات کردیم و توانسته ایم تمامی تعهدات خودمان را سر موعد با بهترین کیفیت و بدون کوچکترین خللی به سرانجام برسانیم.

وی اضافه کرد: در این مسیر هم انصافا دولت کمک کرده، اما انتظار بسیار بیش از این است؛ جایی در تصمیم گیری تعلل دارد یا سهم خودش را پرداخت نمی‌کند یا حاضر نیست ریسک‌های کار را بپذیرد، خوب دولت هم می‌تواند در پرداخت سهم خود و ایفای نقش و تعهدات خودش متناسب با این اقدامات عمل کند.

وی تصریح کرد: انتظار این است وقتی شهر و مدیریت شهری مشهد با تمام توان و پذیرش خود، حداکثر ریسک‌ها را با توجه به موقعیت مشهد و خدماتی که تمامی مردم ایران و بلکه شیعیان جهان از آن استفاده می‌کنند، وارد کار می‌شود که نتیجه اش هم قابل مشاهده است، دولت نیز توجه کرده و اقدامات متناسبی انجام دهد

کلائی ادامه داد: انتظار دارم مطابق پیگیری‌های صورت گرفته در مورد ۱۴۱ میلیون یورو و صندوق توسعه ملی همانطور که همه بزرگواران صندوق توسعه ملی همراهی کرده اند، همچنین پیگیر‌های آقای قاضی زاده، نایب رئیس اول مجلس، این انتظار می‌رود که ایشان این پیگیری را برای شهر مشهد داشته باشند و دولت هم همراهی کند تا موضوعات در صندوق توسعه ملی به نفع مترو و قطار شهری مشهد حل شود.

وی با بیان این که در ارائه خدمات به زائران به دوراز هیاهو، در سکوت کار می‌کنیم اظهارکرد: اگر افرادی هستند که فقط خودکارشان کار می‌کند، تنها نامه نگاری می‌کنند ما سعی می‌کنیم کار کنیم و خدمات مان را توسعه دهیم.

شهردار مشهد افزود: اهل متهم کردن کسی نیستیم، اهل نامه نگاری نیستیم، اهل صحبت‌هایی که به همدلی که سرمایه اصلی ما است، خدشه وارد کند هم نیستیم، اما مصمم ایم برای بهبود اوضاع بافت پیرامونی حرم مطهر، ذی نفعان را پای کار خواهیم آورد.

وی ادامه داد: ما به برکت حضرت رضا (ع) یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ این شهر و تحقق حرم شهر که سال‌ها خواسته تمام بزرگان است را محقق خواهیم کرد امیدوارم افرادی که سنگ اندازی می‌کنند، برخی موضوعات را دست آویز قرار می‌دهند، خدا نوری در دل هایشان قراردهد و نیت شان اصلاح شود و کمک کند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}