۰۶ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۰
۰
عکس‌های ماهواره‌ای از قبل و بعد انفجار در شرق تهران
در یکی از تصاویر ماهواره‌ای قدیمی‌تر (مربوط به سال ۲۰۱۱) دو شی استوانه‌ای فلزی به طول حدود هفت متر و قطر ۲ متر مشاهده می‌شوند که می‌توانند مخازنی قبل از نصب باشند.
 
عکس‌های ماهواره‌ای از قبل و بعد انفجار در شرق تهران

برخی رسانه ها مدعی شده اند مرکز انفجار ساختمان علامت گذاری شده در این تصویر است.
عکس‌های ماهواره‌ای از قبل و بعد انفجار در شرق تهران
در یکی از تصاویر ماهواره‌ای قدیمی‌تر (مربوط به سال ۲۰۱۱) دو شی استوانه‌ای فلزی به طول حدود هفت متر و قطر ۲ متر مشاهده می‌شوند که می‌توانند مخازنی قبل از نصب باشند.
 
عکس‌های ماهواره‌ای از قبل و بعد انفجار در شرق تهران

برخی رسانه ها مدعی شده اند مرکز انفجار ساختمان علامت گذاری شده در این تصویر است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}