پرستو صالحی با انتشار فیلمی در اینستاگرام شخصی خود از اهمیت ماسک جهت پیشگیری از بیماری کرونا می‌گوید.
۰۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۶
۱

به گزارش پارسینه؛ پرستو صالحی با انتشار فیلمی در اینستاگرام شخصی خود از اهمیت ماسک جهت پیشگیری از بیماری کرونا می‌گوید.

 

پرستو صالحی با انتشار فیلمی در اینستاگرام شخصی خود از اهمیت ماسک جهت پیشگیری از بیماری کرونا می‌گوید.

به گزارش پارسینه؛ پرستو صالحی با انتشار فیلمی در اینستاگرام شخصی خود از اهمیت ماسک جهت پیشگیری از بیماری کرونا می‌گوید.

 

{*ticket:47634*}