قیمت اسمی سهام همان قیمت اولیه سهم در بازار اولیه است و معمولا ۱۰۰ تومان تعیین می‌شود.
۰۵ تير ۱۳۹۹ - ۰۷:۵۳
۰
قیمت سهام اسمی به این صورت است که شرکت قیمت هر سهام خود را ۱۰۰ تومان تعیین می‌کند و در روز نخست سهام داران برای خرید هر سهم ۱۰۰ پرداخت می‌کنند.


اصولا عدد ۱۰۰ تومان مبنای بسیاری از محاسبات در افزایش سرمایه‌ها است و معمولا سرمایه یک شرکت در بازار بورس از ضرب تعداد سهام در ۱۰۰ تومان محاسبه می‌شود و برای تعیین تعداد سهام نیز سرمایه تقسیم بر ۱۰۰ تومان است.
منبع: میزان
۰۵ تير ۱۳۹۹ - ۰۷:۵۳
قیمت اسمی سهام همان قیمت اولیه سهم در بازار اولیه است و معمولا ۱۰۰ تومان تعیین می‌شود.
قیمت سهام اسمی به این صورت است که شرکت قیمت هر سهام خود را ۱۰۰ تومان تعیین می‌کند و در روز نخست سهام داران برای خرید هر سهم ۱۰۰ پرداخت می‌کنند.


اصولا عدد ۱۰۰ تومان مبنای بسیاری از محاسبات در افزایش سرمایه‌ها است و معمولا سرمایه یک شرکت در بازار بورس از ضرب تعداد سهام در ۱۰۰ تومان محاسبه می‌شود و برای تعیین تعداد سهام نیز سرمایه تقسیم بر ۱۰۰ تومان است.
منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}