اکران آنلاین دو فیلم «زیر نظر» و «مهمانخانه ماه نو» با اعلام آمار نهایی فروش آن‌ها به پایان رسید.
۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۳
۰
«زیر نظر» و «مهمانخانه ماه نو» که بعد از «خروج» و «طلا» به طرح اکران آنلاین پیوستند، با پشت سر گذاشتن سی روز از نمایش و فروش بیش از ۱۵۵ هزار و ۸۶ بلیت در مجموع دو فیلم و دو پلتفرم فیلیمو و نماوا، به شبکه نمایش خانگی وارد خواهند شد.

این میزان فروش در حالی رقم خورده که مجموع فروش «مهمانخانه ماه نو» برابر یازده هزار و ۳۶۴ بلیت و مجموع فروش «زیر نظر» برابر ۱۴۳ هزار و ۷۲۲ بلیت است.

این دو فیلم روی هم رفته بیش از دو میلیارد و سیصد میلیون تومان فروش را پشت سر گذاشتند که با وجود تعطیلی سینما‌ها به رونق این صنعت و برگشت آنی سرمایه سینماگران منجر شده است.

با توجه به معیار‌های تعیین تعداد تماشاگر در شبکه نمایش خانگی و درنظر گرفتن ۲/۵ تماشاگر به ازای هر بلیت، در مجموع برآورد می‌شود که بیش از سیصد و هشتاد هزار تماشاگر این دو اثر را به کمک طرح اکران آنلاین تماشا کرده‌اند.

با این حال افزایش تعداد تماشاگران این دو فیلم و تمام فیلم‌هایی که در طرح اکران آنلاین حضور دارند، پس از پایان دوره سی روزه نمایش ادامه خواهد داشت؛ چرا که پس از پایان اکران آنلاین، فیلم‌ها طی روند‌های اجرایی به بخش شبکه نمایش خانگی نماوا و فیلیمو نیز اضافه می‌شوند.
اکران آنلاین دو فیلم «زیر نظر» و «مهمانخانه ماه نو» با اعلام آمار نهایی فروش آن‌ها به پایان رسید.
«زیر نظر» و «مهمانخانه ماه نو» که بعد از «خروج» و «طلا» به طرح اکران آنلاین پیوستند، با پشت سر گذاشتن سی روز از نمایش و فروش بیش از ۱۵۵ هزار و ۸۶ بلیت در مجموع دو فیلم و دو پلتفرم فیلیمو و نماوا، به شبکه نمایش خانگی وارد خواهند شد.

این میزان فروش در حالی رقم خورده که مجموع فروش «مهمانخانه ماه نو» برابر یازده هزار و ۳۶۴ بلیت و مجموع فروش «زیر نظر» برابر ۱۴۳ هزار و ۷۲۲ بلیت است.

این دو فیلم روی هم رفته بیش از دو میلیارد و سیصد میلیون تومان فروش را پشت سر گذاشتند که با وجود تعطیلی سینما‌ها به رونق این صنعت و برگشت آنی سرمایه سینماگران منجر شده است.

با توجه به معیار‌های تعیین تعداد تماشاگر در شبکه نمایش خانگی و درنظر گرفتن ۲/۵ تماشاگر به ازای هر بلیت، در مجموع برآورد می‌شود که بیش از سیصد و هشتاد هزار تماشاگر این دو اثر را به کمک طرح اکران آنلاین تماشا کرده‌اند.

با این حال افزایش تعداد تماشاگران این دو فیلم و تمام فیلم‌هایی که در طرح اکران آنلاین حضور دارند، پس از پایان دوره سی روزه نمایش ادامه خواهد داشت؛ چرا که پس از پایان اکران آنلاین، فیلم‌ها طی روند‌های اجرایی به بخش شبکه نمایش خانگی نماوا و فیلیمو نیز اضافه می‌شوند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}