کارگران در شهر جینان چین یک خانه سنتی ۱۰۰ ساله به وزن ۲۶۰۰تن را ۱۸ متر به سمت شمال غرب جای اصلی‌اش جا به جا کردند.
۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۴
۰
کارگران در شهر جینان چین یک خانه سنتی ۱۰۰ ساله به وزن ۲۶۰۰تن را ۱۸ متر به سمت شمال غرب جای اصلی‌اش جا به جا کردند.
{*ticket:47634*}