متولی زاده گفت: طراحی و ساخت کنتور‌های هوشمند باعث صرفه جویی چند صد میلیارد تومانی در صنعت برق کشور شده است.
۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۸
۰
محمد حسین متولی زاده مدیر عامل شرکت توانیر در مراسم افتتاح مرکز پایش صنعت برق که در توانیر برگزار شد گفت: این مرکز با هدف پایش برخط شاخص‌های استراتژیک شرکت‌های زیر مجموعه افتتاح می‌شود.

او ادامه داد: مرکز پایش صنعت برق یکی از ارکان‌های اصلی هوشمندسازی برق است به طوری که نقشه راه هوشمندسازی شرکت توانیر مشتمل بر ۳ بخش هوشمند، مدیریت و حاکمیت هوشمند است.

متولی زاده اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۳۵ شاخص برای شرکت‌های توزیع در حوزه‌های خدمات مشترکان، کاهش تلفات و کیفیت برق منطقه‌ای تعریف شده است.

متولی زاده اظهار کرد: با رویکرد جدید مدیریتی شاخص راندمان برق و تلفات آن دچار تغییرات بسیار مطلوب شده است و برق به بهترین شکل ممکن به دست مصرف کننده می‌رسد.


او افزود: با طراحی سازوکار‌های تشویق محور برق تحویلی به مشترکان به شکل مناسبی به مصرف می‌رسد و این در حالی است که با این روش بهره وری صنعتی نیز در واحد‌های صنعتی به شکل قابل اعتنایی افزایش یافته است.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: یکی از وظایف شرکت توانیر نظارت و ارزیابی برعملکرد است که تا پیش از این چنین کاری با درصد خطای بالا به انجام می‌رسید، اما در حال حاضر بدون دخالت عوامل انسانی تمام اطلاعات و شاخص‌ها جمع آوری می‌شود.

او افزود: این مرکز که امروز افتتاح می‌شود به صورت حاکمیتی شکل گرفته و این مدل و روش به شرکت‌های زیرمجموعه در شهرستان‌ها نیز تسری پیدا کرده است.

متولی زاده در ادامه با تاکید بر اینکه هم اکنون در کشور خط تولید کنتور‌های هوشمند به شکلی جدی وارد کار شده است افزود: در حال حاضر تمام مبادی برق و توزیع در کشور به کنتور‌های هوشمند مجهز شده اند و همچنین مشترکان صنعتی نیز دارای کنتور‌های هوشمند شده اند و مصرفشان به راحتی رصد می‌شود.

متولی زاده تصریح کرد: طراحی و ساخت کنتور‌های هوشمند هم اکنون به قیمت کنتور‌های دیجیتال تولید می‌شود و این کار باعث صرفه جویی چند صد میلیارد تومانی در صنعت برق کشور شده است.

او در پایان به عملکرد مطلوب مدیریتی در زمان پیک مصرف هنگام افزایش دمای هوا اشاره کرد و گفت: خوشبختانه چالش بوجود آمده بین تولید و افزایش مصرف با دقت مدیریتی رفع شده است.


متولی زاده گفت: طراحی و ساخت کنتور‌های هوشمند باعث صرفه جویی چند صد میلیارد تومانی در صنعت برق کشور شده است.
محمد حسین متولی زاده مدیر عامل شرکت توانیر در مراسم افتتاح مرکز پایش صنعت برق که در توانیر برگزار شد گفت: این مرکز با هدف پایش برخط شاخص‌های استراتژیک شرکت‌های زیر مجموعه افتتاح می‌شود.

او ادامه داد: مرکز پایش صنعت برق یکی از ارکان‌های اصلی هوشمندسازی برق است به طوری که نقشه راه هوشمندسازی شرکت توانیر مشتمل بر ۳ بخش هوشمند، مدیریت و حاکمیت هوشمند است.

متولی زاده اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۳۵ شاخص برای شرکت‌های توزیع در حوزه‌های خدمات مشترکان، کاهش تلفات و کیفیت برق منطقه‌ای تعریف شده است.

متولی زاده اظهار کرد: با رویکرد جدید مدیریتی شاخص راندمان برق و تلفات آن دچار تغییرات بسیار مطلوب شده است و برق به بهترین شکل ممکن به دست مصرف کننده می‌رسد.


او افزود: با طراحی سازوکار‌های تشویق محور برق تحویلی به مشترکان به شکل مناسبی به مصرف می‌رسد و این در حالی است که با این روش بهره وری صنعتی نیز در واحد‌های صنعتی به شکل قابل اعتنایی افزایش یافته است.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: یکی از وظایف شرکت توانیر نظارت و ارزیابی برعملکرد است که تا پیش از این چنین کاری با درصد خطای بالا به انجام می‌رسید، اما در حال حاضر بدون دخالت عوامل انسانی تمام اطلاعات و شاخص‌ها جمع آوری می‌شود.

او افزود: این مرکز که امروز افتتاح می‌شود به صورت حاکمیتی شکل گرفته و این مدل و روش به شرکت‌های زیرمجموعه در شهرستان‌ها نیز تسری پیدا کرده است.

متولی زاده در ادامه با تاکید بر اینکه هم اکنون در کشور خط تولید کنتور‌های هوشمند به شکلی جدی وارد کار شده است افزود: در حال حاضر تمام مبادی برق و توزیع در کشور به کنتور‌های هوشمند مجهز شده اند و همچنین مشترکان صنعتی نیز دارای کنتور‌های هوشمند شده اند و مصرفشان به راحتی رصد می‌شود.

متولی زاده تصریح کرد: طراحی و ساخت کنتور‌های هوشمند هم اکنون به قیمت کنتور‌های دیجیتال تولید می‌شود و این کار باعث صرفه جویی چند صد میلیارد تومانی در صنعت برق کشور شده است.

او در پایان به عملکرد مطلوب مدیریتی در زمان پیک مصرف هنگام افزایش دمای هوا اشاره کرد و گفت: خوشبختانه چالش بوجود آمده بین تولید و افزایش مصرف با دقت مدیریتی رفع شده است.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}