سینگونیوم گیاهی رونده است که رشد سریع آن سبب شده تا این گیاه از جمله گیاهان پرطرفدار آپارتمانی باشد.
۰۴ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۰
۰
سینگونیوم گیاهی است رونده که رشد سریعی دارد، این گیاه دارای برگ‌هایی با رگ برگ‌های زرد است، این گیاه به دلیل زیبایی اش از گیاهان آپارتمانی محبوب است، به مرور زمان که این گیاه سنش افزایش می‌یابد برگ‌هایش می‌ریزد و به مرور زمان خشک می‌شود.

سینگونیوم گیاهی است بالارونده. ساقه هایش رشد زیادی می‌کنند و از در و دیوار بالا می‌روند. با حذف قسمت‌های بالایی ساقه‌ها می‌توان گیاه را طوری تربیت کرد که رشد جانبی بیشتری داشته باشد.

شرایط نگهداری از گیاه سینگونیوم

آبیاری: در فصل تابستان هر هفته سه بار و در زمستان یک بار در هفته به آن آب دهید. اسپری کردن آب روی برگ‌ها، به خصوص در تابستان به رشد بهتر سینگونیوم کمک می‌کند.

نور: این گیاه به نور سایه روشن نیازمند است. به طور کلی نور کم برای سینگونیوم به مراتب بهتر از نور زیاد است. آفتاب تند موجب سوختگی نوک برگ‌ها و رنگ پریدگی می‌شود و در فصل تابستان آن را از کنار پنجره‌های آفتابگیر دور کنید.

گرما: در زمستان نباید هوا خیلی سرد شود. درجه حرارت مناسب برای سینگونیوم در زمستان ۱۵ درجه سانتیگراد است، اما در تابستان گرمای بیش از ۲۱ درجه سانتیگراد ممکن است آزاردهنده باشد.

در اثر گرمای زیاد برگ‌های این گیاه قهوه‌ای می‌شوند. در این صورت باید برگ‌های قهوه‌ای این گیاه را قیچی کنید. گیاه را به محل خنک ببرید و به آن آب بیشتری دهید.

گاهی ساقه‌های گیاه سینگونیوم بیش از اندازه بلند شده و تعداد برگ‌هایش کم می‌شود، در این حالت فاصله میان برگ‌ها زیاد می‌شود.

این موضوع که موجب زشت شدن گیاه می‌شود، به دلیل تاریکی محیط است. با قرار دادنِ گلدان در محل سایه روشن این حالت را از بین ببرید.

در سینگونیوم‌های بزرگ برگ‌های پایینی زرد گشته و می‌ریزند، زیرا آن‌ها در دوره رشد، به مواد غذایی بیشتری نیاز خواهند داشت. با استفاده از مواد غذایی کمکی آن‌ها را تقویت کنید.

اگر ملاحظه کردید گیاه شما به طور بی رویه رشد کرد و برگ‌هایش کم شدند، نگران نشوید. ساقه‌های بلندش را قیچی کنید و از این ساقه‌ها برای ازدیاد گیاه به روش قلمه ساقه استفاده کنید. تابستان زمان مناسبی برای تکثیر گیاه سینگونیوم است.

این گیاه نه تنها با استفاده از ساقه‌هایش و قرار دادنِ این ساقه‌ها در آب یا ماسه، ازدیاد می‌یابد، بلکه از ریشه‌های نابجایی که روی ساقه‌هایش ظاهر می‌شوند، می‌توان آن را زیاد کرد. برای تکثیر با استفاده از ریشه‌های نابجا ساقه‌هایی که تولید ریشه‌های نابجا کرده‌اند، بریده شده و به گلدانی که با مخلوطی از ماسه، خاک و خاکبرگ پر شده، منتقل می‌کنیم.
سینگونیوم گیاهی رونده است که رشد سریع آن سبب شده تا این گیاه از جمله گیاهان پرطرفدار آپارتمانی باشد.
سینگونیوم گیاهی است رونده که رشد سریعی دارد، این گیاه دارای برگ‌هایی با رگ برگ‌های زرد است، این گیاه به دلیل زیبایی اش از گیاهان آپارتمانی محبوب است، به مرور زمان که این گیاه سنش افزایش می‌یابد برگ‌هایش می‌ریزد و به مرور زمان خشک می‌شود.

سینگونیوم گیاهی است بالارونده. ساقه هایش رشد زیادی می‌کنند و از در و دیوار بالا می‌روند. با حذف قسمت‌های بالایی ساقه‌ها می‌توان گیاه را طوری تربیت کرد که رشد جانبی بیشتری داشته باشد.

شرایط نگهداری از گیاه سینگونیوم

آبیاری: در فصل تابستان هر هفته سه بار و در زمستان یک بار در هفته به آن آب دهید. اسپری کردن آب روی برگ‌ها، به خصوص در تابستان به رشد بهتر سینگونیوم کمک می‌کند.

نور: این گیاه به نور سایه روشن نیازمند است. به طور کلی نور کم برای سینگونیوم به مراتب بهتر از نور زیاد است. آفتاب تند موجب سوختگی نوک برگ‌ها و رنگ پریدگی می‌شود و در فصل تابستان آن را از کنار پنجره‌های آفتابگیر دور کنید.

گرما: در زمستان نباید هوا خیلی سرد شود. درجه حرارت مناسب برای سینگونیوم در زمستان ۱۵ درجه سانتیگراد است، اما در تابستان گرمای بیش از ۲۱ درجه سانتیگراد ممکن است آزاردهنده باشد.

در اثر گرمای زیاد برگ‌های این گیاه قهوه‌ای می‌شوند. در این صورت باید برگ‌های قهوه‌ای این گیاه را قیچی کنید. گیاه را به محل خنک ببرید و به آن آب بیشتری دهید.

گاهی ساقه‌های گیاه سینگونیوم بیش از اندازه بلند شده و تعداد برگ‌هایش کم می‌شود، در این حالت فاصله میان برگ‌ها زیاد می‌شود.

این موضوع که موجب زشت شدن گیاه می‌شود، به دلیل تاریکی محیط است. با قرار دادنِ گلدان در محل سایه روشن این حالت را از بین ببرید.

در سینگونیوم‌های بزرگ برگ‌های پایینی زرد گشته و می‌ریزند، زیرا آن‌ها در دوره رشد، به مواد غذایی بیشتری نیاز خواهند داشت. با استفاده از مواد غذایی کمکی آن‌ها را تقویت کنید.

اگر ملاحظه کردید گیاه شما به طور بی رویه رشد کرد و برگ‌هایش کم شدند، نگران نشوید. ساقه‌های بلندش را قیچی کنید و از این ساقه‌ها برای ازدیاد گیاه به روش قلمه ساقه استفاده کنید. تابستان زمان مناسبی برای تکثیر گیاه سینگونیوم است.

این گیاه نه تنها با استفاده از ساقه‌هایش و قرار دادنِ این ساقه‌ها در آب یا ماسه، ازدیاد می‌یابد، بلکه از ریشه‌های نابجایی که روی ساقه‌هایش ظاهر می‌شوند، می‌توان آن را زیاد کرد. برای تکثیر با استفاده از ریشه‌های نابجا ساقه‌هایی که تولید ریشه‌های نابجا کرده‌اند، بریده شده و به گلدانی که با مخلوطی از ماسه، خاک و خاکبرگ پر شده، منتقل می‌کنیم.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}