پارسینه: آخرین خورشید گرفتگی قرن حاضر هجری امروز یکشنبه (۱ تیر) در ایران اتفاق افتاد که در بخش‌هایی از قاره آسیا و آفریقا نیز رویت شد.
۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۲
۰
حدود ساعت ۹:۰۴ صبح (امروز یکشنبه اول تیر) پدیده خورشیدگرفتگی آغاز شد، این پدیده تا ساعت ۱۱ و ۳۷ دقیقه در اغلب نقاط کشور ادامه داشت.
منبع: میزان