پارسینه: دختربچه ای که قصدداشت ماشین براند تا یک قدمی خلق فاجعه پیش رفت ولی بخیر گذشت . منبع: کانال خبرفوری
۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۲
۰