شاخص بورس در هفته‌ای که گذشت با ۷۵هزار و ۹۹۴واحد افزایش، معادل ۶.۵۹درصد رشد کرد.
۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۰۱:۲۵
۰
در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در هفته گذشته تعداد ۳۷ میلیارد و ۱۹۶ میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۵۱۴ هزار و ۵۵۶ میلیارد ریال در بیش از ۶ میلیون و ۳۷ هزار و ۳۹ دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب ۲۱.۱۳، ۰.۲۹ و ۱۱.۹۷ درصد کاهش را نسبت به هفته قبل‌تر تجربه کردند.

این درحالی است که تعداد ۱۴۱۲ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز در هفته گذشته در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۱۸ هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب با ۳۴.۳۸ و ۲۷.۴۳ درصد رشد همراه شدند.

این گزارش می‌افزاید: شاخص بورس در پایان معاملات هفته گذشته با ۷۵ هزار و ۹۹۴ واحد افزایش معادل ۶.۵۹ درصد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۶۷۴ واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز با ۲۰ هزار و ۷۰ واحد افزایش معادل ۸.۲۵ درصد رشد کرد و رقم ۲۶۳ هزار و ۳۵۷ واحد را به نمایش گذاشت.
رشد ۷۵هزار واحدی شاخص بورس در هفته پایانی خرداد

همچنین شاخص بازار اول با ۶۱ هزار و ۹۷ واحد افزایش به رقم ۹۲۵ هزار و ۶۳۹ واحد و شاخص بازار دوم با ۱۳۰ هزار و ۸۲۳ واحد افزایش به عدد ۲ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۴۶۳ واحد رسیدند و به این ترتیب شاخص بازار اول ۷.۰۷ درصد افزایش و شاخص بازار دوم ۵.۸۲ درصد رشد را به نمایش گذاشتند.
شاخص بورس در هفته‌ای که گذشت با ۷۵هزار و ۹۹۴واحد افزایش، معادل ۶.۵۹درصد رشد کرد.
در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در هفته گذشته تعداد ۳۷ میلیارد و ۱۹۶ میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۵۱۴ هزار و ۵۵۶ میلیارد ریال در بیش از ۶ میلیون و ۳۷ هزار و ۳۹ دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب ۲۱.۱۳، ۰.۲۹ و ۱۱.۹۷ درصد کاهش را نسبت به هفته قبل‌تر تجربه کردند.

این درحالی است که تعداد ۱۴۱۲ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز در هفته گذشته در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۱۸ هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب با ۳۴.۳۸ و ۲۷.۴۳ درصد رشد همراه شدند.

این گزارش می‌افزاید: شاخص بورس در پایان معاملات هفته گذشته با ۷۵ هزار و ۹۹۴ واحد افزایش معادل ۶.۵۹ درصد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۶۷۴ واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز با ۲۰ هزار و ۷۰ واحد افزایش معادل ۸.۲۵ درصد رشد کرد و رقم ۲۶۳ هزار و ۳۵۷ واحد را به نمایش گذاشت.
رشد ۷۵هزار واحدی شاخص بورس در هفته پایانی خرداد

همچنین شاخص بازار اول با ۶۱ هزار و ۹۷ واحد افزایش به رقم ۹۲۵ هزار و ۶۳۹ واحد و شاخص بازار دوم با ۱۳۰ هزار و ۸۲۳ واحد افزایش به عدد ۲ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۴۶۳ واحد رسیدند و به این ترتیب شاخص بازار اول ۷.۰۷ درصد افزایش و شاخص بازار دوم ۵.۸۲ درصد رشد را به نمایش گذاشتند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}