مظاهریان در راستای بهبود خدمات رسانی به شهروندان خبر داد
بر مبنای دستورالعمل ابلاغی شهردار تهران، ارزیابی عملکرد سازمانی مناطق ۲۲ گانه و ۴۱ سازمان و شرکت تابعه شهرداری تهران در دستور کار معاونت برنامه‌ریزی قرار گرفت.
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۲
۰

 حامد مظاهریان معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهر از تدوین گزارش ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ خبرداد و گفت: بر مبنای دستورالعمل ابلاغی شهردار تهران، ارزیابی عملکرد سازمانی مناطق ۲۲ گانه و ۴۱ سازمان و شرکت تابعه شهرداری تهران در دستور کار این معاونت قرار گرفت و در این راستا در گام نخست با همکاری کلیه معاونت ها و حوزه های ذیربط بازنگری و تکمیل شاخص‌های ارزیابی عملکرد در پایان سال گذشته انجام شد.

به گفته او؛ در حال حاضر، گزارش ارزیابی عملکرد مناطق در سال ۱۳۹۸ در قالب ۷۲ شاخص عملکردی و نزدیک به ۳۰۰ زیرشاخص انجام و نتیجه عملکرد هر منطقه توسط اداره کل ارزیابی عملکرد و تدوین و در اختیار ذینفعان قرار گرفته است. همچنین به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف مناطق، ریز اطلاعات تمامی شاخص‌ها و زیر شاخص‌ها در سامانه تحلیل اطلاعات/ داشبورد ارزیابی مدیریتی درج شده و به مناطق نیز ارسال شده است.

مظاهریان ادامه داد: در این دوره ارزیابی حدود ۵۰ اداره کل، سازمان و یا شرکت با نظارت و تایید معاونت های تخصصی نسبت به سنجش عملکرد و اعلام وضعیت مناطق ۲۲ گانه اقدام کرده و عملکردها در پنج سطح بسیار مطلوب تا ضعیف دسته‌بندی شده‌اند.

معاون شهردار تهران گفت: باتوجه به تأکید شهردار تهران بر لزوم توجه به نظرات شهروندان، در این دوره ۱۱ درصد از وزن شاخص‌های ارزیابی به این امر اختصاص یافته و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و بازخوردهای سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ احصاء شده است.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهر، بر اساس اعلام معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران، این گزارش مبنایی برای اصلاح و بهبود فرآیندهای کاری در شهرداری تهران، تدوین کارنامه عملکردی مدیران، اصلاح برخی ساختارهای تشکیلاتی و تدوین سرفصل‌های آموزشی بوده و مستمراً در نظام تخصیص منابع مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

همچنین ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ سازمان و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران نیز در دستور کار بوده و گزارشات مربوطه متناسب با پایان سال مالی استخراج و ارائه خواهد شد.

مظاهریان در راستای بهبود خدمات رسانی به شهروندان خبر داد
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۲
بر مبنای دستورالعمل ابلاغی شهردار تهران، ارزیابی عملکرد سازمانی مناطق ۲۲ گانه و ۴۱ سازمان و شرکت تابعه شهرداری تهران در دستور کار معاونت برنامه‌ریزی قرار گرفت.

 حامد مظاهریان معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهر از تدوین گزارش ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ خبرداد و گفت: بر مبنای دستورالعمل ابلاغی شهردار تهران، ارزیابی عملکرد سازمانی مناطق ۲۲ گانه و ۴۱ سازمان و شرکت تابعه شهرداری تهران در دستور کار این معاونت قرار گرفت و در این راستا در گام نخست با همکاری کلیه معاونت ها و حوزه های ذیربط بازنگری و تکمیل شاخص‌های ارزیابی عملکرد در پایان سال گذشته انجام شد.

به گفته او؛ در حال حاضر، گزارش ارزیابی عملکرد مناطق در سال ۱۳۹۸ در قالب ۷۲ شاخص عملکردی و نزدیک به ۳۰۰ زیرشاخص انجام و نتیجه عملکرد هر منطقه توسط اداره کل ارزیابی عملکرد و تدوین و در اختیار ذینفعان قرار گرفته است. همچنین به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف مناطق، ریز اطلاعات تمامی شاخص‌ها و زیر شاخص‌ها در سامانه تحلیل اطلاعات/ داشبورد ارزیابی مدیریتی درج شده و به مناطق نیز ارسال شده است.

مظاهریان ادامه داد: در این دوره ارزیابی حدود ۵۰ اداره کل، سازمان و یا شرکت با نظارت و تایید معاونت های تخصصی نسبت به سنجش عملکرد و اعلام وضعیت مناطق ۲۲ گانه اقدام کرده و عملکردها در پنج سطح بسیار مطلوب تا ضعیف دسته‌بندی شده‌اند.

معاون شهردار تهران گفت: باتوجه به تأکید شهردار تهران بر لزوم توجه به نظرات شهروندان، در این دوره ۱۱ درصد از وزن شاخص‌های ارزیابی به این امر اختصاص یافته و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و بازخوردهای سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ احصاء شده است.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهر، بر اساس اعلام معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران، این گزارش مبنایی برای اصلاح و بهبود فرآیندهای کاری در شهرداری تهران، تدوین کارنامه عملکردی مدیران، اصلاح برخی ساختارهای تشکیلاتی و تدوین سرفصل‌های آموزشی بوده و مستمراً در نظام تخصیص منابع مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

همچنین ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ سازمان و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران نیز در دستور کار بوده و گزارشات مربوطه متناسب با پایان سال مالی استخراج و ارائه خواهد شد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}