ویدیویی دوباره از رفتار خشن پلیس آمریکا با معترضان به نمایش درآمده که نشان می دهد چگونه چهار افسر پلیس ایندیاناپلیس در آمریکا، با معترضان به نژادپرستی برخورد می کنند.این افسران اکنون از کار تعلیق و تحت بازجویی پلیس می باشند.
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۲
۱
ویدیویی دوباره از رفتار خشن پلیس آمریکا با معترضان به نمایش درآمده که نشان می دهد چگونه چهار افسر پلیس ایندیاناپلیس در آمریکا، با معترضان به نژادپرستی برخورد می کنند.این افسران اکنون از کار تعلیق و تحت بازجویی پلیس می باشند.
بهترین خرید
نظرات
شیرین صفوی
ای کاش مال ما هم تعلیق و باز جویی و معرفی میشدند!!!
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}