رئیس انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی گفت: قیمت بلیت قطار به دلیل نوسانات نرخ ارز از ابتدای تیرماه ۲۰ درصد گران می شود.
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۵
۰

محمد رجبی رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل ریلی از افزایش ۲۰ درصدی نرخ بلیت  قطار خبر داد و گفت این افزایش قیمت بلیت از اول تیرماه امسال در تمامی مسیرها اعمال می شود.

او ادامه داد : هر سال در ابتدای اردیبهشت ماه شرکت های حمل و نقلی پیشنهاد افزایش قیمت بلیت را مطرح می‌کنند اما امسال به دلیل شرایط کرونا و مشکلات ایجاد این جلسات به تعویق افتاده بود که با پیگیری های انجام شده از اول تیرماه در تمامی مسیرها قیمت بلیت قطار ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

رجبی با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون شاهد افزایش نرخ تورم و هزینه دلار بوده ایم گفت: مهمترین دلیل برای این افزایش قیمت نوسانات ارزی بوده است.

رجبی تصریح کرد: ۶۵ درصد از خریدهای تجهیزات قطار از جمله چرخ ترمز و سایر اقلام بر اساس نرخ دلار بوده بنابراین با رقم کنونی قیمت بلیت شرکت حمل و نقلی دچار مشکل شده بودند و ترددهای آنها هیچ صرفه ای برای آنها نداشت اما امیدواریم با این افزایش ۲۰ درصدی بتوانیم بخشی از مشکلات را در حوزه ریلی برطرف کنیم .

رئیس انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی تصریح کرد: پیشنهاد ما افزایش ۴۰ درصدی بوده که شورای عالی ترابری با آن موافقت نکرد.

رجبی با اشاره به اینکه این افزایش قیمت بلیت قطار هیچ ارتباطی به شرایط کرونا نداشت گفت: ما به دلیل مشکلات نرخ تورم مجبور بودیم که این افزایش ۲۰ درصدی را انجام دهیم اما سعی خواهیم کرد با انجام اقدامات تشویقی مسافران در حوزه حمل و نقل ریلی کاهش نیابد.

رئیس انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی با اشاره به اینکه هم اکنون قطارها با یک هشتم ظرفیت خود مسافران را جابه جا می کنند گفت: در تمامی بخش های ریلی فاصله گذاری های اجتماعی رعایت می‌شود و همچنان کوپه های چهار نفره تنها بادو مسافر جابه جا می شوند.

گفتنی است بر اساس آئین نامه جدید ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه‌های ریلی، انجمن شرکت‌های حمل و نقل ریلی قیمت پیشنهادی بلیت قطارهای مسافری را به شرکت راه آهن ارائه داده و پس از تصویب در هیئت مدیره راه آهن، به شورای عالی ترابری اعلام می‌شود؛ در صورت تصویب این پیشنهاد در شورای عالی ترابری، نرخ‌های جدید به شرکت‌های حمل و نقل ریلی مسافری ابلاغ می‌شود.

در ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه‌های ریلی آمده است: «بهای بلیت مسافرین توسط شرکت‌های حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارائه می‌شود تعیین و پس از تأیید هیأت مدیره راه آهن به مرحله اجرا در می‌آید.»

رئیس انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی گفت: قیمت بلیت قطار به دلیل نوسانات نرخ ارز از ابتدای تیرماه ۲۰ درصد گران می شود.

محمد رجبی رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل ریلی از افزایش ۲۰ درصدی نرخ بلیت  قطار خبر داد و گفت این افزایش قیمت بلیت از اول تیرماه امسال در تمامی مسیرها اعمال می شود.

او ادامه داد : هر سال در ابتدای اردیبهشت ماه شرکت های حمل و نقلی پیشنهاد افزایش قیمت بلیت را مطرح می‌کنند اما امسال به دلیل شرایط کرونا و مشکلات ایجاد این جلسات به تعویق افتاده بود که با پیگیری های انجام شده از اول تیرماه در تمامی مسیرها قیمت بلیت قطار ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

رجبی با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون شاهد افزایش نرخ تورم و هزینه دلار بوده ایم گفت: مهمترین دلیل برای این افزایش قیمت نوسانات ارزی بوده است.

رجبی تصریح کرد: ۶۵ درصد از خریدهای تجهیزات قطار از جمله چرخ ترمز و سایر اقلام بر اساس نرخ دلار بوده بنابراین با رقم کنونی قیمت بلیت شرکت حمل و نقلی دچار مشکل شده بودند و ترددهای آنها هیچ صرفه ای برای آنها نداشت اما امیدواریم با این افزایش ۲۰ درصدی بتوانیم بخشی از مشکلات را در حوزه ریلی برطرف کنیم .

رئیس انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی تصریح کرد: پیشنهاد ما افزایش ۴۰ درصدی بوده که شورای عالی ترابری با آن موافقت نکرد.

رجبی با اشاره به اینکه این افزایش قیمت بلیت قطار هیچ ارتباطی به شرایط کرونا نداشت گفت: ما به دلیل مشکلات نرخ تورم مجبور بودیم که این افزایش ۲۰ درصدی را انجام دهیم اما سعی خواهیم کرد با انجام اقدامات تشویقی مسافران در حوزه حمل و نقل ریلی کاهش نیابد.

رئیس انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی با اشاره به اینکه هم اکنون قطارها با یک هشتم ظرفیت خود مسافران را جابه جا می کنند گفت: در تمامی بخش های ریلی فاصله گذاری های اجتماعی رعایت می‌شود و همچنان کوپه های چهار نفره تنها بادو مسافر جابه جا می شوند.

گفتنی است بر اساس آئین نامه جدید ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه‌های ریلی، انجمن شرکت‌های حمل و نقل ریلی قیمت پیشنهادی بلیت قطارهای مسافری را به شرکت راه آهن ارائه داده و پس از تصویب در هیئت مدیره راه آهن، به شورای عالی ترابری اعلام می‌شود؛ در صورت تصویب این پیشنهاد در شورای عالی ترابری، نرخ‌های جدید به شرکت‌های حمل و نقل ریلی مسافری ابلاغ می‌شود.

در ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه‌های ریلی آمده است: «بهای بلیت مسافرین توسط شرکت‌های حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارائه می‌شود تعیین و پس از تأیید هیأت مدیره راه آهن به مرحله اجرا در می‌آید.»

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}