سرپرست وزارت صمت گفت: برنامه‌ریزی برای کاهش ارزبری و توسعه عمق داخل قطعات و ماشین‌آلات در صنایع لبنی در دستور کار قرار دارد.
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۵
۰
حسین مدرس خیابانی عصر جمعه در بازدید از بخش‌های مختلف یک گروه صنعتی در اسلامشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حداقل کاری که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید می‌تواند برای تولیدکنندگان انجام دهد، آن است که در ستاد وزارتخانه، علاوه بر اینکه سنگ‌های پیش پای تولیدکنندگان را بردارد، مانع جدیدی پیش روی صنعتگران قرار ندهد.

مدرس خیابانی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی صنایع لبنی مرتبط با بسته‌بندی محصولات آنها است افزود: به معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مأموریت داده شده تا زمینه کاهش ارزبری این صنعت و عمق‌بخشی به ساخت داخل را به صورت ویژه پیگیری شود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات محصولات لبنی ایران به اوراسیا باید تقویت شود، به خصوص اینکه ایران با این اتحادیه توافقنامه تجارت ترجیحی داشته و این خود، زمینه را برای رقابت هر چه بیشتر صادرکنندگان ایرانی در بازارهای این کشورها فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد میزان صادرات کشور به بازارهای هدف کشورهای همسایه صورت می‌گیرد بیان داشت: بازارهای صادراتی در کشورهای منطقه، فرصت خوبی برای صادرکنندگان ایرانی فراهم کرده است.

مدرس خیابانی عنوان داشت: به رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز مأموریت داده‌ایم تا با برگزاری میزهای ساخت داخل، زمینه را برای تأمین نیازهای صنایع لبنی با اتکای به تولیدات داخلی فراهم نماید؛ به نحوی که بتوان عمق ساخت داخلی در صنایع لبنی را بالا برد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در زمان شیوع کرونا تولید واحدهای تولید متوقف نشد و با اتکا بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی نه تنها نیروی انسانی خود را از آسیب‌های ناشی از این ویروس حفاظت کنند، بلکه تولید آنها نیز تعطیل نشود و پرقدرت به مسیر خود ادامه دادند.

وی در ادامه از برنامه‌ریزی برای کاهش ارزبری و توسعه عمق داخل قطعات و ماشین‌آلات در صنایع لبنی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خبر داد.

 

سرپرست وزارت صمت گفت: برنامه‌ریزی برای کاهش ارزبری و توسعه عمق داخل قطعات و ماشین‌آلات در صنایع لبنی در دستور کار قرار دارد.
حسین مدرس خیابانی عصر جمعه در بازدید از بخش‌های مختلف یک گروه صنعتی در اسلامشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حداقل کاری که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید می‌تواند برای تولیدکنندگان انجام دهد، آن است که در ستاد وزارتخانه، علاوه بر اینکه سنگ‌های پیش پای تولیدکنندگان را بردارد، مانع جدیدی پیش روی صنعتگران قرار ندهد.

مدرس خیابانی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی صنایع لبنی مرتبط با بسته‌بندی محصولات آنها است افزود: به معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مأموریت داده شده تا زمینه کاهش ارزبری این صنعت و عمق‌بخشی به ساخت داخل را به صورت ویژه پیگیری شود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات محصولات لبنی ایران به اوراسیا باید تقویت شود، به خصوص اینکه ایران با این اتحادیه توافقنامه تجارت ترجیحی داشته و این خود، زمینه را برای رقابت هر چه بیشتر صادرکنندگان ایرانی در بازارهای این کشورها فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد میزان صادرات کشور به بازارهای هدف کشورهای همسایه صورت می‌گیرد بیان داشت: بازارهای صادراتی در کشورهای منطقه، فرصت خوبی برای صادرکنندگان ایرانی فراهم کرده است.

مدرس خیابانی عنوان داشت: به رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز مأموریت داده‌ایم تا با برگزاری میزهای ساخت داخل، زمینه را برای تأمین نیازهای صنایع لبنی با اتکای به تولیدات داخلی فراهم نماید؛ به نحوی که بتوان عمق ساخت داخلی در صنایع لبنی را بالا برد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در زمان شیوع کرونا تولید واحدهای تولید متوقف نشد و با اتکا بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی نه تنها نیروی انسانی خود را از آسیب‌های ناشی از این ویروس حفاظت کنند، بلکه تولید آنها نیز تعطیل نشود و پرقدرت به مسیر خود ادامه دادند.

وی در ادامه از برنامه‌ریزی برای کاهش ارزبری و توسعه عمق داخل قطعات و ماشین‌آلات در صنایع لبنی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خبر داد.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید