سوئیس مشارکت خود را در آزادی مایکل وایت، شهروند آمریکا در ایران و مجید طاهری پزشک ایرانی در ایالات متحده تأیید کرده است.
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۰
۰
به گزارش اسپوتنیک، در وزارت امور خارجه سوئیس ضمن بیان این مطلب اعلام کردند برن آماده است به کمک‌های خود به هر دو کشور ادامه دهد.

در وزارت امور خارجه خاطرنشان ساختند: "سوئیس نقش خود را در ژست بشردوستانه  امروز که منجر به آزادی مایکل ری وایت و دکترمجید طاهری شد، تأیید می‌کند. وزارت امور خارجه فدرال سوئیس از هر دو کشور بخاطر اعتماد و همکاری خود در این زمینه تشکر می‌کند. کشور ما برای ادامه مساعدت مطابق با سنت‌های دیرینه خدمات حسنه خود آماده است".

وایت یک روز پس از آزادی سیروس عسگری، دانشمند ایرانی که در سال ۲۰۱۷ به اتهام نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در آمریکا بازداشت شده بود، آزاد گردید. مقامات آمریکایی همچنین دکتر مجید طاهری را که قبلاً به نقض تحریم‌های ضد ایرانی متهم شده  و ۱۶ ماه زندانی بود، آزاد کردند.
منبع: Sputniknews
سوئیس مشارکت خود را در آزادی مایکل وایت، شهروند آمریکا در ایران و مجید طاهری پزشک ایرانی در ایالات متحده تأیید کرده است.
به گزارش اسپوتنیک، در وزارت امور خارجه سوئیس ضمن بیان این مطلب اعلام کردند برن آماده است به کمک‌های خود به هر دو کشور ادامه دهد.

در وزارت امور خارجه خاطرنشان ساختند: "سوئیس نقش خود را در ژست بشردوستانه  امروز که منجر به آزادی مایکل ری وایت و دکترمجید طاهری شد، تأیید می‌کند. وزارت امور خارجه فدرال سوئیس از هر دو کشور بخاطر اعتماد و همکاری خود در این زمینه تشکر می‌کند. کشور ما برای ادامه مساعدت مطابق با سنت‌های دیرینه خدمات حسنه خود آماده است".

وایت یک روز پس از آزادی سیروس عسگری، دانشمند ایرانی که در سال ۲۰۱۷ به اتهام نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در آمریکا بازداشت شده بود، آزاد گردید. مقامات آمریکایی همچنین دکتر مجید طاهری را که قبلاً به نقض تحریم‌های ضد ایرانی متهم شده  و ۱۶ ماه زندانی بود، آزاد کردند.
منبع: Sputniknews
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}